Om

Vad är Maskulint.se?

Maskulint.se är en portalsida med syfte att inspirera och guida män till att bli bättre män.

Vad står Maskulint.se för?

Maskulint.se står för maskulinitet.

Vilka riktar sig sidan till?

Alla män som vill utvecklas i sin maskulinitet. Det gäller alla oavsett ras, läggning och religion.

Har Maskulint.se några politiska värderingar?

Nej, vi är politiskt obundna. På grund av att vi hyllar det maskulina är det dock en vanlig missuppfattning att Maskulint.se startades för att bråka med feminister och vänstersympatisörer. Så är definitivt inte fallet. Vi fokuserar på det maskulina, och ignorerar våra belackare.

Varför startades Maskulint.se?

Vi har noterat hur många män, oss själva inkluderat, varit förvirrade i sin manlighet. Det rör dels vad manlighet är (inte ölmagar, sport och motorer) och otydlighet gällande maskulina ideal och förebilder. Dessutom förlöjligas ofta män och manlighet i den tid och på den plats vi lever på. Män har blivit en paria, medan kvinnor hyllas och har förkämpar, både kvinnor och män. Vi på Maskulint.se ser det maskulina och det feminina som viktiga krafter som båda behövs för att föra mänskligheten framåt. Vi har valt att fokusera på den ena av dessa krafter, vilket inte betyder att vi är det femininas fiender.

Vilka ligger bakom Maskulint.se?

Ernst Robert Almgren och Dan Forslund. Almgren driver bloggen Leva Fett om träning och hälsa (specialinriktning paleo/LCHF), med en politisk bakgrund (såväl höger som mer liberal sådan) och är även poet och skribent. Dan Forslund är effektivitetscoach, författare, företagare inom media och har en bakgrund som journalist.

Vem är ansvarig?

Ernst Robert Almgren är ansvarig utgivare för Maskulint.se. Dan Forslund är chefredaktör. Ansvaret för publicerat material är gemensamt, och publicering sker i samråd. För material som produceras av gästskribenter, ordinarie skribenter eller övriga personer tas gemensamt ansvar. Vi bibehåller oss dock rätten att inte dela åsikter med skribenterna.