Har du läst Jack Donovans ”Becoming A Barbarian”? Om inte, gör det. Boken handlar om hur du slutar lägga din energi på fel personer, och flyttar fokuset till de som spelar roll. Om att bygga en liten grupp med utvalda – en stam.

Koppla loss

En viktig del av det här stambyggandet handlar om att koppla loss från den civiliserade världen. Vi sitter fast i den på många olika sätt, till exempel i nyheter och meningslöst politiskt käbbel i sociala flöden. Sådant behöver vi lägga av med. Ett annat sätt att koppla loss, är att hålla en lägre profil. Det finns ingen anledning att ställa till med bråk offentligt på grund av att någon sagt något dumt (politik igen). Håll munnen stängd och anpassa dig till situationen.

Lämna världen

”Vi måste bära vildmarken inuti” säger Donovan angående hur vi ska kunna leva som vildar i en modern värld. Jag brukade förr vara ute i naturen dagligen, medan det numera tyvärr blir alltför sällan. Naturen har alltid en helande verkan på mig. Jag vet vad Donovan menar. När jag sluter mina ögon ser jag mina stigar, mitt tempel av grönska, jag känner doften och hör sorlet. Min ”happy place”.

Hitta likasinnade

Sluta läsa nyheter, sluta käbbla på nätet, bygg upp en vildmark inuti – vad mer? För att kunna skapa en stam behöver du träffa likasinnade. Ni behöver inte flytta ut i vildmarken direkt – var realistisk istället. Samla människorna först, bygg det nya samhället senare. Lämna inte världen rent fysiskt för tidigt – men lämna den mentalt.