De problem vi står inför som en följd av coronavirusets spridning, innebär flera unika utmaningar för alla i vårt land. Men för oss som män kommer det att mycket krävas mycket mer på flera områden.

Sedan vi officiellt lanserade Maskulint.se under 2017, har vi skrivit hundratals artiklar om varför maskulina män behövs och alltid kommer att behövas, särskilt i tider av kris. Varför vi behöver män som kan bidra med ett stoiskt lugn och hålla huvudet kallt när alla andra får panik. Varför vi behöver män med mod som är redo att ta risker och skydda de svaga och sjuka.

Och när det uppstår en kamp om resurser, behövs det män som kan upprätthålla ordningen och se till att några få inte roffar åt sig allt på bekostnad av de som behöver resurserna mest.

Nu är krisen här och den heter Coronaviruset – vad behöver vi som män fokusera på?

Det är givetvis av stor vikt av att vi håller oss välinformerade, det innebär såväl att vara kritisk mot vad som rapporteras från officiella källor, som att ta alarmister med en nypa salt. Men det är av lika stor vikt att vi inte låter oss drabbas av panik, och ägnar för mycket tid åt att frossa i rapporter om allt hemskt som händer eller påstås hända.

När vi väl gjort en välavvägd bedömning av vad coronaviruset innebär och vad som behöver göras måste vi kunna sätta katastroftankar åt sidan för att kunna ägna all energi åt våra viktigaste roller som män. Nu måste vi axla vår roll som ledare, det innebär att:

• Kunna vara en klippa åt de som sörjer och är oroliga
• Att vara tydlig och bestämd för de som förlitar sig på vår expertis
• Sätta och upprätthålla gränser för destruktiva beteenden
• Vara handlingskraftiga när andra är handlingsförlamade

Våra viktigaste artiklar för att hantera krisen och komma starkare ur den

För att kunna ge så mycket värde som möjligt till våra läsare har vi samlat några av våra viktigaste artiklar för krishantering och självutveckling. Vi har inte bara valt dem för att hjälpa med hantering av denna kris, utan för att hjälpa dig att komma starkare ur den. Oavsett om du tar dig igenom detta utan att drabbas av själva viruset, kommer vi alla efter detta stå inför flera andra utmaningar som en följd: ekonomiskt, socialt och mentalt.

Om vi gör medvetna val behöver denna kris inte enbart ha negativa konsekvenser, vi kan komma ur den på andra sidan som starkare, smartare och bättre män.

20 artiklar för hantering av kris

 1. Förbered dig för apokalypsen
 2. Hur du hanterar utmaningar som arbetslöshet och sjukdom
 3. De fyra manliga dygderna, särskilt viktiga i tider av kris
 4. Vikten av stoicism för att hantera oförutsedda kriser
 5. Vikten av en aktiv livsstil för din hälsa
 6. Moderna hot, vikten av att inte konsumera för mycket media
 7. Hur du bygger storlek och styrka på gymmet eller hemma, om du är frisk
 8. Fördelar med att leva spartanskt, gör dig själv mentalt hårdare
 9. Hur du använder rädsla istället för att låta den krossa dig
 10. Vikten av att hålla rent och ordning i tider av kaos
 11. Lycka inte är vårt normaltillstånd, finn frid genom acceptans
 12. Vikten av ett brödraskap, särskilt i tider av kris.
 13. Lev minimalistiskt, skala ned i tider av brist på resurser
 14. Vikten av att göra dig själv bättre när världen går åt helvete
 15. Hur du övervinner din rädsla för döden
 16. Så kan du lära dig älska kaos
 17. Hur du lever ett rättrådigt liv i en nihilistisk värld
 18. Lär dig hantera ångest
 19. Hur du praktiserar minimalism
 20. Hantera din ångest med produktiva metoder