Effektiv och produktiv är inte samma sak. I den här artikeln går vi igenom vilken som är den viktiga skillnaden, och varför det ena är att föredra framför det andra.

Produktiv och effektiv – mycket är lika

Den som är effektiv och den som är produktiv har en hel del gemensamt:
Rätt metoder, rätt verktyg, rätt kunskap och rimligen även rätt fokus/inställning. Det handlar kort och gott om att göra saker och ting på ett smart sätt, som går så fort som möjligt och samtidigt ger bästa möjliga resultat. Det finns en gyllene balans mellan ”snabbt” och ”kvalitet”, som dock inte är solklar.

Ändå är effektiv inte samma sak som produktiv, och i sammanhanget resultat är effektivitet inte det du vill åstadkomma.

Detta är skillnaden

Den som är effektiv får saker gjorda på ett optimalt sätt, men det finns ingen variabel som kräver att det som görs är av nytta. Du kan vara effektiv på att sortera gem, pilla navelludd eller strukturera inkorgen i din mail. Medan produktivitet kräver att det måste vara någon vits med din syssla, att den leder till ett önskat mål.

Skillnaden mellan effektivitet och produktivitet är alltså att det sistnämnda behöver leda till ett önskat resultat. Den som är produktiv har satt ett mål, och utföra en uppgift på ett effektiv sätt. När uppgiften är slutförd har något nödvändigt gjorts. Produktivitet=effektivitet+nödvändighet (i förhållande till satta mål).

”Varför gör jag detta?”

Ett enkelt sätt att hålla dig produktiv är att ständigt ställa dig frågan ”varför gör jag detta?”. Om svaret inte solklart är ”för att det är enligt min målsättning”, avbryt övningen. Den som jobbar utan att egentligen ha något mål med uppgiften bör inte jobba.

”Men ibland behöver man skapa på måfå för att komma vidare” kanske du invänder. Ja, korrekt. Men i det fallet har ju målet varit att spontant jobba med din kreativitet, vilket är i enlighet med målet. Samma sak om du tar en promenad för att rensa huvudet, och tillfälligt överger din arbetsuppgift. Även detta gynnar ditt mål, då du troligen jobbar bättre efter en bensträckare.