”Speak softly and carry a big stick” är ett av mina favoritcitat. Upphovsmannen är Theodore Roosevelt, amerikansk president, som använde denna taktik för sin utrikespolitik. Men det finns även användningsområden i ens vardag där denna taktik kommer till sin rätt.

Roosevelts idé var att delta i fridfulla förhandlingar, men att alltid ha en styrka redo att brukas vid behov. Big stick-ideologin hade fem beståndsdelar:

  1. Seriös militär kapacitet som skulle tvinga fienden att se upp
  2. Att bete sig juste mot andra nationer
  3. Aldrig bluffa
  4. Att aldrig attackera om man inte är redo att slå till hårt
  5. Att tillåta fienden att rädda sitt ansikte vid ett underlag

Vad kan big stick-ideologi betyda för oss?

Det jag tar med mig som viktigast är idén att visa eldkraft i förväg, för att undvika att behöva slåss senare. Detta innebär att på arbetsplatsen visa att du inte är en person man kör med och domderar. Kort sagt bör du sätta dig i respekt. Detta gäller även i privata situationer. Respekterar din familj dig, eller är du en driftkucku och betjänt åt de andra?

Jag har personligen strävat efter att uppvisa en orubblig karaktär i mitt yrkesliv. Det innebär bland annat att jag inte accepterar att bli störd i mitt arbete, och att jag förväntar mig tydliga instruktioner av andra. Inledningsvis respekterades det inte fullt ut, men då jag agerat konsekvent över tid med tillsägelser har andra lärt sig detta. Det handlar alltså om att sätta gränser, vara tydlig och visa att det blir jobbigt att jävlas med dig. Detta gör att livet blir enklare.

Så jobbar jag:

  1. Sätt gränser, tydliga gränser. Räkna inte med att andra tar hänsyn och är empatiska. Förklara hur du vill ha det.
  2. Bli ”den omöjliga”, den som aldrig ändrar sig eller gör undantag. ”Det är ingen idé att fråga honom” är ett bra betyg.
  3. Bli han som ingen vill jävlas med. Det finns två delar i detta. Dels ser jag till att någons försök att jävlas kommer tillbaka och landar i vederbörandes knä på något sätt, och dels behandlar jag andra med respekt. Så att de vill ha mig på sin sida.

I andra sammanhang

Om du går hem i natten och passerar potentiellt farliga personer, är det en fördel att se ut som en som ingen vill mucka med. Vad det innebär kan handla om allt från fysik till klädstil. Samtidigt vinner du på att hålla en låg profil, så att du inte retar upp folk i onödan. Allra bäst är så klart att inte ens befinna sig i hotfulla situationer.

De övriga aspekterna av Roosevelts strategi

Vad jag ser i hans taktik är rent spel, att stå för sitt ord även om det ordet är ”attack!”. Dessutom undviks en förnedring av den besegrade fienden. Hedervärt, men jag är osäker på hur smart det är. I boken 48 Laws Of Power nämns en berättelse om hur illa det kan gå om en skadad fiende tillåts återhämta sin styrka. Å andra sidan kan en fiende som kan rädda sitt ansikte se ett värde i att hålla sig borta och se slaget som förlorat.

Detta var bara några tankar kring ”speak softly and carry a big stick”. Självklart finns fler användningsområden än de jag har nämnt. Dela gärna med dig om du har egna exempel.

Läs mer om big stick ideology här