Om vi vill nå nya resultat måste vi pröva nya saker, besöka nya platser både inom oss och utanför. Våra förfäder gjorde sig kända för sina modiga strapatser över haven, som krigare, upptäcktsresande och handelsmän. Men hur kan vi gå i deras fotspår idag utifrån vår tids förutsättningar?

Ordet viking är omdebatterat, vissa forskare menar att det syftar på människor som kom från området ”Viken” i Norge, andra menar att det kommer från det latinska ”vicus” som betyder ”by” eller ”köpstad” eftersom vikingar var kända handelsmän.

En av de mer populära teorierna är att ordet ”viking” syftade på att fara i viking som en aktivitet där man färdades långt hemifrån i jakt på rikedomar och äventyr, eller som ett substantiv ”vikingr” för de som utförde denna aktivitet.

Vad kan det innebära att fara i viking idag?

Att färdas långt hemifrån idag är inte särskilt svårt för oss som är ättlingar till dessa kända sjöfarare, de flesta av oss kan färdas runt halva jorden med en relativt billig flygbiljett. Om vi ska hitta en användning för detta ord idag måste vi hitta en modern motsvarighet för att lämna vår trygga hamn och färdas långt hemifrån.

Några förslag skulle kunna vara; att lämna ett tryggt jobb för att ta ett lån och försöka skapa sitt eget företag. Att anta en svår fysisk utmaning likt Spartan Race som kräver mycket lidande och uppoffringar. Eller varför inte att söka sig till en meditationsretreat likt Vipassana, där man genomgår en inre resa under strikt tystnad?

Vi behöver inte plundra grannkommunen för att lämna vår bekvämlighetszon

Jag inser att mina förslag för att fara i viking idag framstår som lama i jämförelse med att riskera livet på en båt över haven för att mötas av fientliga krigare. Men hade våra förfäder kunnat lämna sin trygga hamn i jakt på rikedomar och äventyr utan att behöva mörda, plundra och riskera livet hade de säkert gjort det också.

Svenskarnas kärlek för att resa, upptäcka nya kulturer och lära sig nya saker är dokumenterade så långt tillbaka som i Tacitus Germania skriven runt 98 AD, och än idag är många svenskar lika goda soldyrkare, även om vi numer främst attackerar stränderna med solstolar istället för med brynja och svärd.

Vilka var vikingar då och vilka kan kalla sig vikingar idag?

Vikingar syftade inte på en folkgrupp, även om samtliga vikingar tillhörde nordiska/germanska folkslag varav de flesta var bönder eller fiskare. Vikingar var en klass för sig av främst män som valde att ge sig ut på farofyllda resor för att plundra, kriga eller idka handel. Därför är dessa män enligt mig en källa till inspiration från vår egen historia.

Även om det gått över tusen år sedan de som vi idag kallar vikingar levde, är vi deras ättlingar, och om vi inte kan plocka upp deras mantel vem kan det då? Vi måste inte ha långa skägg, bära svärd eller offra människor till Oden för att gå i deras fotspår, däremot kan vi fortfarande ha ett manligt yttre, lära oss att bruka våld i självförsvar och ta del av våra förfäders andliga visdom i skrifter som den poetiska Eddan.

Nu när vikingarna fått ett uppsving i populärkulturen med filmer som ”The Northman” (recension kommer) kan vi som nordiska män känna lite extra stolthet och bära deras berättelser med oss i våra egna umbäranden i jakt på ära, rikedomar, kvinnor och äventyr.

Råd för hur du kan leva som en modern viking år 2023

Lämna din bekvämlighetszon, våga utforska nya idéer och intressen. Om du är singel pröva att träffa andra sorters kvinnor än du brukar träffa. Anta en fysisk utmaning som ”Tough Viking”, sök ett nytt jobb, pröva en ny klädstil – var modig som en viking!

Skapa eller bli en del av ett brödraskap. Så kallade Männerbund var av central betydelse för våra nordiska förfäder och är något väldigt många nordiska män saknar idag. Om du inte vet hur du ska gå tillväga, skicka en ansökan till vår Facebook-grupp ”Maskulint Utbyte” på Facebook.

Hämta inspiration från våra nordiska förfäder, se filmen The Northman som jag redan nämnt som är ovanligt autentisk för att vara en storfilm. Du kan även läsa ett stycke varje dag från Havamal för att ta del av våra förfäders visdom som kan vara minst lika värdefull för våra utmaningar idag. Du kan även delta på ett blot arrangerat av asatroende grupper som Asatru Folk Assembly och mycket mer.