Teoretiserande, ifrågasättande och metadiskussioner är vanliga sätt för oss teoretiker att prokrastinera. Eftersom jag själv ägnat mig åt denna orgasmlösa mentala onani, slår jag ner hårt på detta passiviserande beteende. Sluta analysera, och agera – uppnå något vettigt innan det är för sent.

Män som inte vill utvecklas

Vi återkommer till män, kanske framförallt svenska män, som anser sig vara fullärda. De sysslar inte med personlig utveckling, då de redan ser sig som färdiga versioner av sig själva. Därmed inte vår målgrupp, men det hindrar inte några av dem från att följa och kommentera på Maskulint.se.

Varför då lägga tid på en hemsida för personlig utveckling, om man uppenbarligen inte anser sig behöva lära sig något mer? Jo, för att få tycka till och diskutera de idéer som framförs. Kanske genom att ifrågasätta, citera någon gammal filosof eller på annat sätt försöka motbevisa våra texter. Inte sällan leder det till en metadiskussion om definitioner av begrepp, något som vi ansvariga bakom hemsidan i regel ger kalla handen.

Varför inte diskutera på djupet?

Om vi hade varit en filosofihemsida hade vi välkomnat analyser och metadiskussioner (det är ju i regel hyfsad nivå på tankarna, och de som hör av sig är oftast trevliga). Men vi är ingen tankesmedja eller filosofihemsida. Vi är en portal för män, med syfte att på ett enkelt sätt hjälpa män att agera i sina liv. För att utvecklas.

Den som diskuterar filosofi i flera timmar utvecklar naturligtvis sitt intellekt och kritiska tänkande – inget fel här. Men den manliga utvecklingen gynnas föga av en timmes teoretiserande. Missförstå mig rätt, det är inte förbjudet. Men det finns bättre hemsidor på nätet för denna typ av diskussioner.

För att tala klarspråk: det är viktigt att utveckla sitt intellekt, men det är ännu viktigare att ta hand om sig själv och utveckla sitt liv. Dessa två är inte motsatser. Fortsätt utveckla intellektet, men inte bara. Ok?

Undvik analys-paralys

Teoretiskt lagda män, såna som vi som driver Maskulint.se, har en tendens att fastna i det teoretiska även när vi ämnar agera praktiskt. Istället för ta en löprunda i skogen hamnar vi i en artikel om den optimala vinkeln för benet eller kanske en dokumentär om barfotalöpning. Istället för att gå till gymmet en timme studerar vi hälsolära på nördig molekylnivå. Istället för att renovera sommarstugan jämför vi vilken app som är bäst för att skapa ritningar.

Forskning visar att chansen till att ett bra beslut tas minskar med mängden research som görs. Ju mer vi läser och studerar, desto mindre chans att ett bra beslut tas, och att vi agerar överhuvudtaget. Detta är ett välkänt faktum inom reklam. I slutändan tar vi ofta känslomässiga beslut, och rationaliserar dessa med hjälp av kreativitet och förnuftet.

Hur agerar jag istället för att teoretisera?

När jag skriver dessa ord sitter jag med ett leende på läpparna. Jag vet flera vänner som är djupt obekväma med ”bara köra”-modellen, det vill säga att sätta igång projekt utan alltför mycket eftertanke. Utan att den trygga bekväma känslan av att ha ”tänkt klart” infinner sig. Men faktum är att det är viktigare att komma igång än att det blir perfekt. De största lärdomarna ligger i misstagen. Dessutom kanske du ändrar dig medan du arbetar, och därmed gör timmar av föregående planering onödig.

Sätt spaden i jorden tidigare nästa gång. Se hur det känns. Bryt den onda cirkeln med övertänkande. Och ha noga koll på din tendens att försöka ersätta handling med prokrastinerande grubblande.

Ibland är tänkande handling

Var du en av de som satte lite kaffe i fel strupe av denna artikel? Då är nog denna slutliga disclaimer för dig. Allt tänkande är inte av ondo. Ibland ingår det i projekt att tänka ut hur saker och ting skall bli. Detta i enlighet med en planering som bör vara på plats sedan tidigare. Det du gör är att uppnå ett delmål som är förutbestämt. Det kan även finnas fall där mer fritt och ostrukturerat tänkande är nödvändigt. Exempelvis vid kreativt arbete.

De krav som bör ställas på tänkandet är att det ska uppfylla ett förutbestämt syfte, enligt en planering som är på plats, och att det ska minimeras. Glöm inte att tömma hjärnan på ”kom ihåg”, in i ditt planeringssystem eller nedskrivna på ett papper.

Det finns många invändningar mot denna artikel, det vet jag. Syftet med den är att du ska rannsaka dig själv och ställa frågorna ”Är det här grubblandet nödvändigt?” och ”Vilket är syftet med grubblandet?”.