Jag har haft ett problem: för många åtaganden i livet. Dessa åtaganden har dock varit vettiga, givande, roliga och jag har haft problem att välja bort även om nöden krävt detta. Lösningen kallas alignment.

Vad är alignment?

Gruppering, uppställning, inriktning, linjering – det här är ett engelskspråkigt begrepp som inte så lätt låter sig översättas. Begreppet går ut på att samordna sina åtaganden, så att de passar ihop på ett sätt som gynnar syfte/helhet. Dina projekt blir som olika instrument i samma låt. Tillsammans skapar de en melodi.

Därför ska du försöka gruppera dina åtaganden

Det som tar mest energi är aldrig arbetsbördan, utan varje gång du behöver ställa om hjärnan mellan de olika uppgifterna. Ju mer splittrade och olika uppgifterna är från varandra, desto mer möda krävs det att byta mellan dem. Dessutom ökar risken att du glömmer bort viktiga delar i respektive projekt om projekten är alltför olika varandra.

Kort och gott: Gruppera dina åtaganden och se hur de passar ihop, så sparar du på energi och presterar dessutom bättre. Varför? För att varje litet delprojekt fungerar som läroprojekt och synergi för övriga projekt. De passar ihop och korsbefruktar varandra, vilket gör att inte bara helheten utan även delarna gynnas.

Det där låter abstrakt och flummigt, kan du ta ett exempel?

Låt oss säga att du har fyra olika projekt: heltidsanställning som bilmekaniker, aspirerande skräckförfattare, hobbykock och trummis. Jag väljer medvetet sådant som inte naturligt passar ihop, bara för att bevisa en poäng. Låt oss sedan säga att du har problem med att få ihop dessa olika projekt, framförallt då du är en familjefar med begränsat med tid.

Först och främst behöver du arbeta med målsättning och ännu högre nivå: vision och syfte. Vilken är anledningen till att du lever? Ja, låt oss säga att det är författare du egentligen vill bli. Du vill berätta bra historier för människor. Arbetet som bilmekaniker är ett nödvändigt ont, men det ger mat på bordet. Dessutom har du möjlighet att lyssna på poddar/böcker och liknande en stor del under arbetsdagen. Välj sådant som gynnar ditt författande: lyssna på andras skräckhistorier, utbilda dig i publicering med mera. Nu har du fått ihop två av fyra.

Fortsättning på exemplet

Hobbykock och trummis, hur går nu det ihop med skräckförfattare och bilmekaniker? Med lite kreativitet inser du att det går att ordna kvällsföreställningar där du serverar en god måltid till betalande, medan du läser dina alster för publik. Iaktta deras reaktioner och lär dig vad som fungerar i dina fortsatta böcker.

Trummis då, hur fanken passar det in? Poängen är att allt inte behöver passa. I det här fallet är mitt råd att du endera struntar i att öva på trummor, eller att du utnyttjar denna sysselsättning som en paus från allt det andra. Detta kan i sig leda till att du kommer på bättre historier. Vi behöver alla vila från våra åtaganden ibland.

Börja så här

Det viktigaste är att du sätter mål och syfte först av allt. Låt detta vägleda dig kring övriga aktiviteter. Om du istället börjar med att försöka tränga ihop ett gäng aktiviteter som inte passar, ja då blir du upptagen men chansen är liten att du uppnår något väsentligt.

Låt dina mål tala om för dig på vilket sätt de andra aktiviteterna ska bedrivas, och hur projekten ska inriktas. Rikta in dem på ett sätt som sker i enlighet med det högre syftet, och det du gör kommer att gå betydligt enklare som en bonus.