Andlig och mental utveckling

Citat från fem stoiker som kan hjälpa dig

Stoicismen är en av våra viktigaste ledstjärnor för Maskulint. Vi har valt ut fem citat från fem framstående stoiker, och förklarar hur dessa kan hjälpa dig.

Det är lätt att tro att stoicism endast var en ”lyxfilosofi” för aristokrater i Rom, men stoikerna kom från alla samhällsklasser och förenades i sin vilja att ta full kontroll över sig själva mentalt. Kejsaren själv, Marcus Aurelius, var uttalad stoiker, men det var även slavar, krigare, adelsmän och köpmän. De personer som presenteras i artikeln är några av de kändaste namnen, men det fanns hundratals män som levde efter denna filosofi under denna tid.

Marcus Aurelius – kejsaren i Rom

”Det bästa sättet att hämnas är att inte likna dem som gjort oss något ont”

Det Aurelius säger är en variant av Nietzsches varning för att bli ett monster själv, när du slåss mot monster. Detta citat är dock mer konstruktivt och pekar på den vinst du kan få genom att vara en bättre människa än din fiende. Det är helt enkelt en triumf inför dig själv i första hand, och dessutom ett sätt att lära från ett dåligt exempel. ”Sådär ska jag aldrig bli” har jag tänkt flera gånger i mitt liv om personer som har betett sig illa, och dessa lärdomar har satt sig djupt.

Seneca den yngre – kunglig rådgivare, politiker och en av Roms rikaste män

”Svårigheter stärker sinnet som arbete gör med kroppen”

Precis som citatet från den romerske kejsaren är Senecas uttalande byggt på hur vi kan lära av något negativt. Inom företagande säger ofta framgångsrika entreprenörer att det är misslyckanden som ger de största lärdomarna. Personligen ser jag den tid jag blev utsatt för mobbing i högstadiet, åren med ångest och min skilsmässa som triss i ess. Ingenting har mejslat fram den man jag är idag som dessa perioder av mörker.

Epictetus – född slav

”Ingen man är fri, som inte kan bemästra sig själv”

Det är ironiskt att en man som föddes som slav pratar om frihet, men det visar också styrkan i stoicismen och att filosofin fungerar för alla typer av män. Med detta menar Epictetus att du kan ha ett fritt och problemfritt liv, men fri på riktigt blir du inte förrän du är fri från dig själv. Friheten i stoisk tappning stavas självkontroll, och innefattar dels kontroll och dels medvetenhet om sina egna begränsningar. Denna jakt på frihet tar aldrig slut, och jag skulle hävda att den är själva syftet för alla oss som ägnar oss åt personlig utveckling. Dag för dag, lite bättre för varje sekund vi lever. Mot de bästa män vi kan bli.

Cleanthes – boxare, vattenbärare och slutligen rektor för stoiska skolan

”Ödet guidar den person som accepterar det, och hindrar den person som motstår det”

Det sägs att ingen undkommer sitt öde. En del av detta citat pekar på detta, men det finns även något vackert och hoppfyllt dolt mellan raderna. Citatet säger oss nämligen att den som gör det han var född till att bli, kommer att nå dit lättare än den som väljer fel väg. Följ ditt hjärta, kort och gott. På en mer vardaglig nivå innebär detta att vi inte ska vara alltför strategiska med våra val. Vi ska inte välja ett yrke som har framtiden för sig om det inte är ett yrke som vi vill ha.

Gaius Musonius Rufus – praktisk filosof och Epictetus läromästare

”Vi börjar att tappa vår tvekan inför att göra omoraliska ting, när vi tappar vår tvekan att prata om dem”

Den som har ett ovårdat språk, kommer att leva ett ovårdat liv. Det är ungefär vad Musonius säger här. För att ta det ett steg längre, det som sägs är ofta det som redan har tänkts. Lärdomen här är alltså att vägen mot en bättre man börjar inifrån, i tanken. En central stoisk idé, att mental kontroll är grunden till all personlig utveckling.

Tidigare artikel

Vad menas med modern maskulinitet? Måste vi anpassa oss?

Nästa artikel

Jordan Petersons fall som fadersfigur - dags att växa upp

Författaren

Dan Forslund

Dan Forslund

Dan är en författare och coach med produktivitet och psykisk hälsa som fokus. Utöver produktion av böcker driver han en podd och håller workshops i produktivitet. Till vardags jobbar han som SEO-strateg och content writer.

Läs Dans texter om produktivitet och personlig utveckling på hans blogg: danforslund.se

Inga kommentarer

Kommentera