Du är genomsnittet av de fem personer som du umgås mest med. Har du hört den förut? Denna enkla princip stämmer bra, och jag har personliga erfarenheter som ger den rätt.

“You are the average of the five people you spend the most time with”

Jim Rohn

Det var den amerikanske motivationstalaren Jim Rohn som en gång uttalade detta berömda citat. Från uttalandet kan man dra ett flertal slutsatser:

  • Välj ditt sällskap väl
  • Välj bort de personer som har negativ inverkan på ditt liv
  • Du kommer att bli en bättre person om du har rätt umgänge

Darren Hardy skriver i boken The Compound Effect:
“According to research by social psychologist Dr. David McClelland of Harvard, [the people you habitually associate with] determine as much as 95 percent of your success or failure in life.”

På vilket sätt bestämmer din omgivning hur du blir?

Människorna runt en kommer, vare sig vi vill det eller inte, att påverka oss. Vi är sociala varelser och vill efterlikna flocken, åtminstone vad gäller de egenskaper vi själva beundrar. Själv slogs jag av min morfars positiva inställning till livet, och att han kunde finna sån njutning i ett glas öl i solen. Hans hemlighet var en fattig och jobbig barndom, som hade hjälpt honom att vara tacksam för det lilla. Själv såg jag bara en positiv inställning, och anammade den själv.

Vänder vi på steken kommer bittra och pessimistiska att dra ner dig i skiten med dem. Den som ska starta ett företag eller ta sig an något annat vågat, kommer inte att vara gynnad av pessimister. Snarare är det bättre med sådana som vågar hoppas, och som inte ser någon katastrof i ett misslyckande.

Så valde jag mina närmaste

Runt 2014-2015 funderade jag på citatet av Jim Rohn. Jag slogs av att flera av mina närmaste var gnällspikar som klagade på politiker, skatter med mera. Därför valde jag istället ut positiva människor, som Ernst här på Maskulint, och växte genom samvaron. Vi började utbyta erfarenheter och coachade varandra. Idag är vi mil från där vi började, genom en synergi av utbyte.

Samtidigt som jag aktivt valde personer jag såg upp till och kunde lära mig från, valde jag passivt bort de som bara klagade. Jag anammade vad jag själv kallar Den vissnande blommans teknik. Över tid har detta gjort en stor skillnad. En rolig effekt är att tidigare pessimister har blivit inspirerade av mig, och ”konverterats” till mer konstruktiva män.

Vilka fem personer väljer du?