Du har bara dig själv. När alla rikedomar, materiella ting, jobb, vänner, din kvinna försvinner – vem är du då? Du måste vara beredd på att bli den mannen, och därmed inte låta dig bero på externa ting och personer. Skilsmässa, svek, ekonomiska problem, sjukdom, död – du måste vara beredd.

Välj storleken på din förlust

Tanken slog mig nyss, då jag mötte en man i grannskapet, att en förlust bara är precis så stor som vi tillåter den att bli. Jag vet att den här mannen förlorat sin flickvän nyligen, att hon har stuckit med en yngre man. Allt sedan dess har det avspeglats i hans beteende, en dold ilska och en passiv aggressivitet.

Självklart bör han bli förbannad på det här beteendet från hans kvinna, men samtidigt – hur stor förlust var hon egentligen? Den som har koll på röda pillret är förberedd på detta, och kanske rentav redan har förhindrat slikt genom att jobba med sig själv och bli en bra värdefull man. I vilket fall: det viktiga är att inte låta en förlust drabba en på detta sätt. Detta görs genom att i förväg minimera beroendet av yttre omständigheter.

Min situation 2016

Det är lätt att le när jag tänker tillbaka på mitt liv 2016. Men där och då var det ont om leenden. Dåvarande hustrun, i ett förhållande som snart skulle fylla 17 år, hade träffat en man från sitt arbete och blivit förtjust i hemlighet. Skilsmässa var ett faktum. Samtidigt var min kompanjon i firman på väg att bli sjukskriven för utbrändhet, och jag drev denna firma själv. Företaget gick inte bra, och min ekonomi var ansträngd med väldigt små marginaler och reserver.

Tidigare hade jag genomlidit nio år av mobbing (hela grundskolan) och över fem års nattsvart ångest, men denna nya situation toppade de tidigare upplevelserna. Känslan av svek från en närstående är ytterst intensiv och drabbande, och medan jag haft ekonomiska problem förr så var jag betydligt sämre rustad för att kämpa mitt under avslutandet av vad som varit en familj.

Du har bara dig själv – med vissa undantag

Mitt i processen av skilsmässa fanns det ett stort ljus i mörkret. Min broder Ernst Almgren, min kompanjon i projektet Maskulint.se, agerade dagligt moraliskt stöd. Hans viktigaste funktion i detta var ingalunda att tycka synd om mig, utan snarare hindra mig från martyrskap och ”needyness”, där det sistnämnda bestod av min ovilja att ge upp familjen. Ernst sporrade mig, tvingade mig, och var en alltjämt jobbig jävel som fortsatte sparka mig i röven när jag försökte lägga mig ner och ge upp.

Trots att det var ansträngande att höra samma konstruktiva råd varje dag, fortsatte jag att ringa upp min broder. Vi pratade mycket om personlig utveckling, förhållanden, stoicism. Jag läste mycket under den här tiden. No More Mr Nice Guy blev en extremt viktig bok för mig, och jag avverkade även Män är från Mars, kvinnor från Venus samt The Rational Male. Det blev en upplysande tid, en tid av utveckling som gick parallellt med den apokalyps som pågick. Ur askan av det som var mitt gamla jag, reste jag mig sedan, med illusionerna bortbrända från benen. För att bli en ny man.

Steg två

Det började hända saker inombords. Avskalad från normer från uppväxten, och större delen av mitt vuxenliv, insåg jag hur jag lärts att hålla tillbaka. Domesticerats, från att vara ett fritt djur till en lydig apa i bur. Jag lovade mig själv att aldrig mer ta någon skit, varken i arbetssammanhang eller i samvaron med kvinnor. Mina egna behov ska hädanefter alltid komma i det främsta rummet, och jag ska inte stå och falla med vad andra människor behagar göra eller inte.

Jag tränade nu dagligen. Pull ups, chins, armhävningar, squats och lite andra övningar. Jag skrev dagligen, något jag påbörjat flera år tidigare. Ny frisyr, nya kläder och helt ny syn på livet. Glädje och aptit på att leva, och en känsla av frid. Min plan var att börja träffa nya kvinnor, efter att troget ha hållit mig till en och samma under nästan 17 år. Efter en tid träffade jag en ny kvinna, och när vi haft kontakt och även träffats valde jag att gå in i ett nytt förhållande. Ett år senare bytte jag även jobb, och har på relativt kort tid kommit att bli en tongivande person i organisationen.

Återupprättandet av självkänslan

Mitt arbete med mig själv, den nära relationen med min broder och de erfarenheter jag fick i samband med skilsmässan gav mig en intensivkurs i livet. Frågan är om detta inte är en viktigare och bättre läromästare än ångesten. Jag är i dag enormt tacksam för det olycksaliga året 2016. Genom att allting raserades, kunde jag hitta mitt sanna jag. Det som kuvats av mig själv under många år, och nu återigen är fritt och otyglat.

Det som gav känsla var insikten om att jag själv, genom regelbundet arbete, kan mejsla ut hur livet ska te sig. Externa händelser, som en utbränd kompanjon och en opålitlig kvinna, kan jag inte styra eller påverka. Men jag kan styra hur jag förhåller mig till dem, och jag kan göra mig oberoende av dem.

Hur du blir oberoende

Jag ser oberoendet av andra som en utveckling i två steg. Det första steget handlar om att jobba med sig själv, att bli en man som du själv är stolt över. Det finns inga genvägar till detta. Hårt regelbundet arbete med att uppnå dina mål, och en bra regelbunden kontakt med män du har förtroende för är viktiga ingredienser. Du måste bevisa för dig själv att du är en handlingens man, och detta kan du aldrig uppnå med fina tankar eller genom att plöja motiverande böcker. Du måste göra saker rent praktiskt. Jag skrev en bok, tränade mig till bättre fysik och såg till så att jag tjänade mer pengar. Vad som är relevant för dig vet bara du.

Det andra steget handlar om att förbereda sig på nederlag. Praktisk stoicism. Du får inte bli beroende av en kvinnas kärlek och lojalitet. Du måste klara livet även utan henne, och utan att deppa ihop. Samma sak gäller ekonomi. Bäst är att skapa en reserv för hårda tider. Se även till att ha en manlig gemenskap som stöttar dig i alla lägen, som du kan falla tillbaka på och få hjälp av när livet blir miserabelt. Kom ihåg att ingen undkommer smärta, men att alla väljer hur han ska förhålla sig till den.

Fortsätt inspireras

Om du inte visste det, var det under skilsmässotiden och de dagliga samtalen med herr Almgren som fröet till Maskulint.se såddes. Den hemsida du just nu läser är resultatet av mina och hans lärdomar, och den är tillägnad män som oss och män som dig. Såna som kan hamna i problem, såväl existentiella som ekonomiska och relaterade till kvinnor och förhållanden.

Tack för att du läste. Sprid gärna länken vidare till någon som behöver den. Om du själv mår dåligt eller behöver hjälp av en manlig gemenskap, kontakta oss. Idén med Maskulint är att skapa en exklusiv zon för män som vill bli bättre män, där vi kan dela personliga erfarenheter och hjälpas åt. Vi kommer aldrig att fläta varandras skägg och gråta ihop, här ligger fokus på konstruktivitet och utveckling. Så om du vill bli en bättre man snarare än att ha en klagokör som tycker synd om dig – hör av dig.