Idén om att du förtjänar bättre är en orsak till onödigt lidande i livet. Den får dig att bli entitled, bitter och anlägga en destruktiv offermentalitet. Du behöver släppa dessa dumheter för att må bra och kunna agera konstruktivt.

Vad är entitlement?

På svenska heter det ungefär ”berättigad”, men jag anser inte att den översättningen stämmer överens riktigt med det engelskspråkiga uttrycket. Begreppet entitled går i alla fall ut på tycka sig ha rätt till saker på grund av olika anledningar.

Några av de vanliga anledningarna till entitledment är ”för att jag jobbat så hårt”, ”för att jag har haft så många motgångar”, ”för att det är min tur nu”, ”för att det är synd om mig” och ”för att alla andra har fått”/”för att den där andra personen har fått”.

Varför det är destruktivt att se sig förtjänt av saker

Den främsta anledningen till att du förlorar på att se dig förtjänt av saker: du går runt och jämför ”är” med ”borde” och har således mindsetet inställt på att leta fel. Detta skapar oundvikligen lidande. Jämförelser leder ofta till bitterhet och en generellt pessimistisk inställning till livet.

En annan viktig anledning till att anse sig ha rätt till saker, är att du blir beroende av yttre faktorer. Exempelvis personer från det förflutna (”om hon inte hade gjort sådär så hade jag inte hamnat här”), politiker (”om rätt personer hamnar vid makten får jag äntligen det jag förtjänar”) eller personer i ditt vardagsliv (chefer, grannar, arbetskamrater, ex-fruar eller syskon). Det är en mycket dålig idé att göra sig beroende av saker man inte kan kontrollera!

Ta kontroll över ditt liv

Ingen är skyldig dig något. Rättigheter är ett påfund som inte har något reellt värde. Det enda du har är dig själv, ditt mindset och din handlingskraft. Därför är stoicism en så kraftfull inställning till livet. Förbered dig för det värsta – hoppas på det bästa. Och jobba hårt för att uppnå dina mål – gör dig oberoende av andra människor och andra yttre faktorer.

Självklart föreslår jag inte att du ska bli en ensamvarg och ”bäste dräng” själv. Det finns ingen motsättning mellan att vara oberoende av andra, och att samarbeta med dem. Du behöver bara vara beredd på att de du förlitar dig på kan försvinna ur ditt liv, av olika anledningar. Återigen krävs en stoisk inställning.

Här kan du lyssna på min podcast som gjorde om samma ämne:

https://anchor.fm/forslund/episodes/Lr-dig-motverka-offermentalitet-och-entitlement-elmcm3/a-a3m53mo