Meditation är något vi ofta brukar återkomma till som givande. Som förespråkare för meditation har jag varit pinsamt dålig på att meditera de senaste två åren, men nu har jag åter kommit igång med vanan och påminns om styrkan. Här är fem fördelar jag upplever när jag mediterar regelbundet.

1: Välmåendet ökar när du mediterar

Känslan av spontan lycka och att vilja gå upp ur sängen ökar efter bara några dagars meditation (jag har inte ens meditationstränat i en vecka när detta skrivs, och då blott 15 minuter om dagen). Oförklarligt välmående skulle jag beskriva det som.

När jag är på gott humör förmår jag bättre uppskatta de små sakerna. Vackra raka former på mina skor, känslan av tyg mot huden och min glädje när barnen är glada. Tankarna blir ljusare och mindre pessimistiska, mer verklighetsfrånvända på ett positivt sätt. Tacksamheten över att vara vid liv ökar.

2: Förmågan att motstå känsloutbrott ökar

Den som är medveten om sin ilska eller irritation kan sällan behålla sin känslonivå särskilt länge. De flesta känsloutbrott och dumma reaktioner sker omedvetet. Den som är medveten har lättare att kontrollera det som irriterar. Allt som oftast vinner vi på att sitta tysta en längre stund, betrakta det som skaver och sedan mer nyktert fundera på en reaktion.

Problemet med sociala medier är att människor tillåter sig att reagera direkt på artiklar, tweets , filmklipp med mera. Den som mediterar blir bättre på att tänka efter före, och betrakta sin reaktion från ett sorts utifrånperspektiv. Meditationsrutin gör det lättare att bibehålla en stoisk inställning till livet.

3: Tankeskärpan blir påtaglig

Allt jag beskriver här är naturligtvis subjektiva upplevelser. Detta är ännu en, och det är ju svårt att mäta tankeskärpa. Men faktum är: När jag mediterar upplever jag mig vara snabbare i tanken, och därmed även ”rappare i käften” i brist på bättre ord. Det är inte så konstigt om det blir så, då en mediterad hjärna lär sig att varva ner. Genom att göra detta är den mer utvilad när du väl behöver den.

Jag är övertygad om att färre onödiga repetitiva tankar rusar omkring i hjärnan då jag mediterar ofta. Precis som i punkten 2 handlar detta om medvetenhet. Den som mediterar blir medveten och skapar en sorts övervakningsfunktion, som säger ”Hallå där!” åt onödigt tankebabbel. Den som babblar mindre mentalt blir bättre förberedd på uppgifter där hjärnan behöver prestera – enkelt.

4: Du blir mer uppmärksam

Den som inte är upptagen med inre tankebabbel får mer tid över till att se sin omgivning och verkligen bli medveten om den. Detta ger, som i 1, en känsla av välmående med även en ökad uppmärksamhet. Du blir mer beredd på det som händer, och dina reflexer blir, upplever jag, mer alerta. Händelser av typen ”Oj jag fångade en sak som ramlade ur skåpet” sker nästan omedvetet – jag har själv upplevt det flera gånger.

Även i sociala situationer får jag lättare att koncentrera mig på vad andra säger. Återigen minskas tankebabblet, men förklaringen är att hjärnan blir bättra att rikta sin uppmärksamhet vid meditation. Det är som när du tränar musklerna. Meditation är muskelträning för hjärnan. Den som inte tränar kommer inte att orka hålla fokusen lika länge.

5: Sömnen blir bättre

Sedan jag började med meditation igen har sömnen drastiskt blivit bättre. Först och främst är det lättare att somna snabbt, då tankarna enklare hålls under kontroll. Det är även så att tempot i kroppen, den där rastlösheten, är betydligt lägre. En uppvarvad kropp får helt enkelt svårare at somna – inget konstigt med det. Dock är tankekontrollen det viktigaste för mig, vad gäller att kunna somna snabbare.

En intressant effekt är att min vilopuls under sömn minskade redan några få dagar efter att jag började meditera igen. Från att ha legat på 62-65 slag per minut under en längre period, har den nu varit ner på 57-59 flera nätter. Återigen en effekt av en nedvarvad kropp.

Läs även denna artikel om meditation