Lidandet skapas inte av smärta, utan av idén om att smärtan måste upphöra. Samma sak är det med ångest – det är flykten som skapar lidandet. Oviljan att acceptera verkligheten, och att stanna där för att möta det jobbiga, får lidandet att vara alldeles för länge.

Om du springer från ett rovdjur kommer det att lockas till attack. Om du beter dig som att en plågoande är starkare än du, kommer han att vilja trycka ner dig ytterligare. Ja, det finns gott om symbolik som kan nyttjas för detta. Kontentan är att flykt drar till sig extra lidande. Den som istället står kvar och möter obehaget kommer i slutändan lindrigare undan.

Manliga sätt att fly från ångest

Den psykiska ohälsan bland män skjuter i höjden, något som vi har skrivit om förut. Det finns flera anledningar till varför det är så, vilket artikeln som länkades i förra meningen visar. Medan kvinnor ofta kan prata med sina ”systrar” om sina problem, håller många män dem för sig själva. Inte sällan beror det på bristande manlig gemenskap.

När jag själv drabbades av ångest bemöttes jag av män med reaktioner i stil med ”du måste jobba dig trött!”, ”du sitter för mycket vid datorn!” och liknande. Det var en sorts skräckblandad panik, något som förbryllade mig. Men som det verkar är många män rädda för psykisk ohälsa, och hanterar den alltför ofta med hjälp av sprit, porr/sex eller extratimmar på jobbet.

Flyktbeteende är en svaghet

I exemplen ovan framgår att den som undviker att ta itu med sina problem, kommer att möta ett större lidande. Detta grundar jag på dels egna erfarenheter, dels på exempel från stoiker och från personer som Eckhardt Tolle.

Det finns flera anledningar till att flyktbeteende skapar lidande:

  • Du ger dig själv en bild om att din ”fiende” är dig övermäktig när du inte ens stannar och slåss
  • Du visar inför dig själv att du är svag och inte kan lösa problem
  • Du sätter en standard inför kommande situationer, och bibehåller en vetskap om att du inte klarar av dem

Vad jag upptäckte när jag slutade fly

Tack vare min ångest tvingades jag hitta metoder för att hantera mina problem. I slutändan var övningen i uthärdandet en av de viktigaste delarna. Jag började utsätta mig för prövningar medvetet, som att gå en mil i isande spöregn och liknande. Det mindset som jobbades fram gjorde mig mindre benägen att fly och undvika jobbigheter.

Synen på mig själv som en som tål och uthärdar, som inte gnäller, var kanske det allra viktigaste i allt detta. Jag började se en ära i att inte backa för en utmaning. Människorna runt mig upptäckte detta, och jag vet idag att det ger dem trygghet. När de är med mig spelar det ingen roll om det blir motgångar – för jag flyr inte, gnäller inte och jag gör allt för lösa situationen.

Läs även:
Ersättningsaktiviteter
En man behöver ett syfte
Ångest
Män som inte vill utvecklas