Din hjärna är ditt främsta verktyg i allt du gör, vare sig det gäller planering av ett kommande företag, timrande av ett hus eller skrivande av en bok. Genom att hålla distraherande tankar och känslor borta blir den mer effektiv, och ger ett bättre resultat.

”The mind is for having ideas, not holding them”

David Allen, Getting Things Done

Hur din hjärna blir tom och hålls tom

Efter många års utvecklande av metoder för produktivitet är det en princip som, mer än alla andra, visat sig grundläggande: den tomma hjärnans princip. Nedan räknar jag upp några av mina råd, som alla syftar till att hålla hjärnan tom.

  • Arbetet med en inbox för att få bort ”kom ihåg att…” som ligger och surrar
  • All form av planering och målsättning
  • Känslokontroll/stoicism
  • Kontroll över kommunikationskanalerna
  • Vikten av att vara ostörd
  • Vikten av att meditera

Vad menas med tom hjärna?

Våra hjärnor är konstant aktiva, även när vi sover. En stor del av denna aktivitet är omedveten och kan inte styras, men det finns mycket som kan styras. Det inre tankebabblet är främst det jag tänker på. Bortsett från detta mentala tjatter ägnar vi oss även åt självanklagelser och katastroftankar som stör och dessutom orsakar sämre mående.

En tom hjärna är således en tyst hjärna. Jämför en stunds egentid i tystnad i hemmet med att gå i ett köpcenter en lördag på lönehelg. Vad är mest lockande för dig? Den tomma och tysta hjärnan återkommer hos andliga män som Eckhart Tolle, affärsinriktade sådana som David Allen, krigarfilosofer som Sun Tzu och hos de gamla stoikerna.

Det handlar i mångt och mycket om att välja sina tankar, snarare än att hålla dem borta. Se din hjärna som en verkstad som ska tillverka och bygga.

Vinsterna med att hålla hjärnan tom

Under de år jag praktiserat GTD, mediterat och utvecklat mina egna metoder för produktivitet har jag upplevt flera vinster av att hålla hjärnan tom och hålla tankarna i schack. De som rör produktivitet, att få mer gjort på kortare tid och med bättre resultat, är självklara. Men det finns även bonusar, där välmåendet är den främsta.

Jag har mått bättre av att slippa självanklagande tankar och katastroftankar, som förgiftade min hjärna återkommande redan innan jag drabbades av ångest. Den tomma och tysta hjärnan tillåter mig även att uppleva nuet bättre, att känna hur det verkligen känns att leva. När det inre bullret tystnat har jag lättare kunnat njuta av att umgås med mina barn, känna doften av en vacker kvinna eller betrakta naturens skönhet utan inre speakerröst.

Lyssna även på min podcast om den tomma hjärnan: