Ofta står våra känslor i vägen för vår utveckling. Känslor som ilska och lust är ofta orsaken till impulsiva beslut och felaktiga slutsatser. Men om vi kan kanalisera och frammana positiva känslor som stolthet och tacksamhet och koppla dem till vår livsuppgift, då kan dom vara ett oerhört kraftfullt verktyg för framgång.

De flesta av våra artiklar på Maskulint fokuserar på vikten av ett stoiskt sinnelag och att hålla känslorna i schack, vilket även är mitt personliga fokus. Men efter att jag läst boken ”Emotional Success” av forskaren David DeSteno, inser jag att flera av våra känslor inte bara kan hjälpa oss att utvecklas om vi kanaliserar dem på rätt sätt, vi kan sannolikt inte nå vår fulla potential utan dem.

Boken ifråga redovisar flera stora studier vars slutsats är att människor som är motiverade av framförallt känslor som medkänsla, tacksamhet och stolthet, har mycket lättare att upprätthålla disciplin, hantera motgångar och har dessutom bättre hälsa – såväl fysiskt som mentalt.

Medkänsla – fokusera på vad du älskar

Medkänsla är ett överanvänt ord som ofta används för att godhetssignalera om någon politiskt korrekt åsikt som råkar vara populär för stunden. Men äkta medkänsla för människor som verkligen betyder något för oss, är otroligt kraftfull. Författaren till tidigare nämnda bok medger motvilligt att vi är mer predisponerade att göra bra saker för människor som liknar oss själva etniskt, värderingsmässigt eller som delar våra intressen.

Människor som kämpar för sin familj, sin stam eller ett projekt som kan hjälpa en demografi dom själva brinner för, har ofta mycket mer viljestyrka än nihilister utan en större gemenskap eller syfte. Fundera över vilka människor du bryr dig mest om, och hur dina framgångar inom ditt intresseområde kan göra deras liv bättre.

Tacksamhet – skapa känslor av överflöd (alfaegenskap)

Tacksamhet är en av de känslor som det finns mest studier kring, och dessa visar att när vi känner oss tacksamma har vi lättare att undvika skadliga laster som rökning och skräpmat. Vi är mer benägna att jobba längre och hårdare på vårt jobb. Vi tänker mer långsiktigt och visar mer omtanke mot våra medmänniskor (se föregående känsla) det är en positiv spiral. Tacksamhet är även kopplat till känslan av överflöd läs ”fyra egenskaper som utmärker en alfa”.

Tacksamhet påverkar även vårt mentala och fysiska välmående, vi sover bättre, har mer energi, är mer positiva och har lättare att hantera motgångar. Det enklaste sättet att ”odla” tacksamhet, är att föra en tacksamhetsjournal. Skriv ned tio saker om dagen varje kväll som du är genuint tacksam över. Ha med dig journalen och läs vad du skrivit tidigare varje gång du känner dig nere.

Stolthet – investera i din identitet för att upprätthålla disciplin

Känslan av stolthet är oerhört kraftfull, den kan få en soldat att uthärda den värsta tortyren för att inte avslöja sitt lands hemligheter. Stolthet kan få oss att arbeta oerhört hårt för att inte förlora anseende inför dom vi respekterar. Stolthet över vilka vi är som individer, vår bakgrund och arv, är även en av de viktigaste pelarna för självkänsla. Det finns många sätt att använda vår känsla av stolthet för att nå våra mål:

Låt oss säga att du vill gå ned tio kilo i vikt på tre månader, berätta för en person du beundrar om ditt mål och be dom fråga dig hur det har gått en gång om månaden, du kommer sannolikt kämpa hårt för att hålla vad du har sagt. Ge ett kuvert med tusen kronor till någon du litar på och be honom att skicka kuvertet till en organisation du avskyr om du inte nått ditt resultat inom en viss tid, det kan verkligen ge dig eld under röven.