För att få ett gott liv handlar mycket om rent praktiska åtaganden, som att utvecklas och skaffa ett bra jobb. Men en stor del handlar om din egen syn på tillvaron. Genom att lära dig älska kaos kommer ditt välmående att skjuta i höjden.

Vad det innebär att älska kaos

Kaos är oordning, brist på kontroll, oförutsägbarhet. Dåliga saker? Det är lätt att tänka så, att vi ska tämja oordningen och få en förutsägbarhet i tillvaron. Problemet är att saker och ting oftast ligger utanför oss själva. Kaoset drabbar oss förr eller senare, genom sjukdomar, svek, ekonomiska kriser, anhörigas död – ja, listan är lång. Valen vi har är att gräma oss över orättvisor, eller acceptera det som händer med en stoisk inställning.

En enkel förändring i ditt mindset löser problemet

Det stora problemet är att det är lätt hänt att få en idealistisk syn på hur saker borde vara. När sedan kaoset är framme, kommer vi att jämföra situationen som den är med hur vi tycker att den borde vara. Det blir en klar skillnad mellan dessa, och då kommer tankarna om orättvisor, att saker inte lönar sig, att grannen minsann har det bättre och så vidare. Det där med grannen är förresten del två i problemet: jämförelser.
1) vi tänker på hur det borde vara
2) vi jämför.
Sluta gräma dig över sådant som inträffar, och ta itu med den aktuella situationen istället. Låt dina ideal om hur saker borde vara bli temporära, och undvik förväntningar. Då kommer oundvikligen besvikelser, och du riskerar att bli bitter.

Lär dig att älska förluster

I varje nederlag finns en lärdom. Den dagen du börjar se saker på detta sätt, är den dagen då ditt nya lyckligare liv börjar. Var tacksam för misslyckanden – de är nämligen de bästa lärdomarna. Mina svåraste områden i livet är också de som utvecklat mig mest. Mobbing, ångest och skilsmässa – i den ordningen. Jag hade inte varit lika mentalt stark om jag inte råkat ut för detta.

Hell kaos!