Hur skulle du beskriva dig som person? Vilka egenskaper har du, vilka styrkor och svagheter? Troligen kan du inte fullt ut svara, och troligen har du sidor och egenheter som du själv inte förstår. Gör ett Myers Briggs-test och lär dig mer om dig själv.

Myers Briggs-testet – ingen absolut sanning

Myers Briggs-testet togs fram av två amatörpsykologer under 1900-talet, och bygger på Carl Gustav Jungs teorier. Testet saknar vetenskaplig grund och har därför kritiserats genom tiderna, men är trots detta ett av de mest kända och mest använda testerna av personlighetstyp. Läs mer om testet här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Myers-Briggs_Type_Indicator

Jag stöttar personligen testformen och tycker det är en bra och användbar indelning som har gjorts i 16 olika personlighetstyper. Resultatet bör, enligt mig, inte tolkas som den absoluta sanningen – men du kommer att få lära dig nyttiga saker om dig själv. Viktigast av allt är att du har en utgångspunkt att jobba utifrån, med din egen personliga utveckling. Kritisk till testet? Gör det ändå.

Läs på om ”din” Myers Briggs-typ

De 16 olika personlighetstyperna presenteras med fyra bokstäver. Den första kan bli I som introvert eller E som extrovert, och visar just vilken din balans mellan dessa två är. Bokstav två kan bli N som i iNtuitiv eller S som i Sensorisk, och anger om du tar in världen med tankar eller fysiskt. Bokstav tre kan vara F som i Feeling (kännande) eller T som i tänkande (thinking), och här handlar det om känsla vs förnuft och vad som är dominant hos dig. Sista bokstaven P eller J, Perceiving eller Judging, handlar om spontanitet vs ordning och struktur.

Jag rekommenderar att du gör detta test, och att du läser på vad ”din” typ står för. Läs upp resultatet för din partner och be henne eller honom att testa sig också. Det här är både kul och lärorikt. Själv har jag lärt mig massor om mig själv sedan jag gjorde testet för första gången, för en cirka tio år sedan. Räkna förresten med att testa dig några gånger, för resultatet kan variera med dagsform.
https://www.16personalities.com/free-personality-test

Min personliga nytta

Den personliga nytta jag har fått av testet är att utveckla en självsäkerhet kring områden som jag sett som ”fel” och svaga inom mig själv, som tendensen att vilja veta allt om allt och alla i min närhet (INFJ är min typ), och numera skäms jag inte över att vara opraktiskt lagd – något som ledde till en identitetskris i unga år, då den som inte var mästare på att hantera verktyg automatiskt blev mesig och kvinnlig.

Åtminstone enligt underförstådda sociala regler här på landsbygden där jag kommer ifrån. Via Facebook-grupper på nätet har jag fått kontakt med andra som har samma personlighetstyp, och det är fantastiskt att bli förstådd. När det gäller förhållandet med min kvinna har jag även vunnit mycket på att lära mig förstå hennes personlighetstyp.

Den största nyttan av alla med att veta min typ, är förstås att veta vad som behöver utvecklas.

Läs även vår artikel om boken Omgiven av idioter, och hur du kan få nytta av den