Ödmjukhet är en förutsättning för att kunna utvecklas som män. Det är viktigt att förstå att vi bara är vanliga människor, även om målen är högt satta och våra krav på oss själva är hårda. Erkänn dina brister idag, och åtgärda dem.

”De flesta människor har en historia”

En varm sommarkväll gick jag en längre promenad medan jag diskuterade livet, framgång och manlighet med Ernst här på Maskulint. Vi berörde detta med sårbarhet kontra stoicism. På vägen hem gick jag förbi den lokala pizzerian, och två okända män ropade in mig på en öl. Det vore olikt mig att tacka ja till något sådant, och just därför gjorde jag det.

Jag fick reda på att den ena, han var i 30-årsåldern, jobbade som vaktmästare åt kyrkan och hade ett kriminellt förflutet och ADHD-diagnos. Jag slogs av det faktum att de flesta människor har en historia som är intressant på något vis. Och att jag själv har lätt för att hamna i någon form av elfenbenstorn och ser ner på ”de vanliga dödliga”, medan jag inte är mer än en människa jag heller.

En arbetsnarkoman som lever för att jobba?

Jag tänkte på detta med min egen fokus på personlig utveckling, och hur den säkerligen ter sig utifrån: att jag är är en ouppnåelig och seriös man som inte har tid för minsta trams och nöjen i livet. På grund av min fokus på produktivitet uppfattas jag ofta som en arbetsnarkoman som lever för att jobba, något som är långt ifrån sanningen men ändå förståeligt att personer som inte känner mig tror.

Faktum är att det outtröttliga arbetet med personlig utveckling, och fokusen på produktivitet, är garanter för att kunna leva ett avslappnat och harmoniskt liv med gott om tid för livets goda. Detta är dock inget som visas utåt, och det är fullt förståeligt om bilden av mig blir den av en nitzscheansk stoiker som alltid jobbar och aldrig ler. Men jag är en helt vanlig människa jag med, med fel och brister och dessutom en ovilja att bortförklara dem.

Ödmjukheten är grunden till all utveckling

För att kunna bli en bättre man behöver du först erkänna att du inte är en perfekt man. Det är ju ingen vits med att förbättra något som redan är perfekt. Ödmjukheten är därför något av det allra viktigaste hos dig, om du vill sätta igång arbetet med att bli den bästa versionen av dig själv.

Vi brukar prata om män som inte vill utvecklas, och jag konstaterar att det är just ödmjukhet dessa män saknar. De ser sig redan som perfekta och färdiga versioner, något som tveklöst är ett misstag. Genom att inta denna position blir de immuna mot utveckling, och är dömda att upprepa samma gamla misstag om och om igen.

Även vi är vanliga män

Kanske är det inte självklart att vi bakom den här hemsidan också är vanliga män som kämpar för att få vardagen att gå ihop, som gör dumma misstag ibland och som är allt annat än fulländade. Kanske har vi tagit för givet att ni förstått detta. Oavsett, så skadar det inte att förtydliga att det inte finns några perfekta män där ute.

Vi är alla bröder tillsammans, som hjälps åt att utvecklas. Perfektion är en utopi som vi strävar mot, med vetskapen om att vi aldrig kommer att nå fram. Men det behövs en fixpunkt att sikta mot. Genom att erkänna att vi alla har brister, har vi också möjlighet att förbättras som män.