Praktisering av stoicism kan tyckas handla endast om att kontrollera sina egna känslor. En stor del av poängen med självkontrollen är dock att inte låta andra människor få kontroll över dig.

Den man som lyckas reta upp dig, få dig att bli ilsken, är din mästare. Jag minns inte vilken historisk person som har sagt detta, men det är icke desto mindre sant. Om du lyckas få en motståndare in i känslosvall, har du fått honom ur balans. Se bara på de klassiska psykningarna i media, som Mike Tyson och andra tungviktare ägnade sig åt. I mångt och mycket äger detta rum även inom politik, företagande och andra offentliga arenor.

En man utan känslokontroll är en påse i vinden

När det pratas om känslomässighet glöms alltför ofta ilska bort som en känsla. Men vrede är också ett utryck för förlorad kontroll. Samtliga arga människor som sitter och klagar på politiker och allehanda samhällsfrågor, begår just detta misstag. Faktumet att människor tillåter sig att bli arga över något de ändå inte har tänkt göra något åt, är värt att fundera över.

En man som tillåter sig att bli arg, tillåter sig också att ledas och drivas av sina meningsmotståndare. Han är en påse i vinden, helt i externa faktorers våld. Detta kan naturligtvis utnyttjas, och görs, av den som tagit lärdom av Machiavelli och andra läromästare i hur andra personer influeras.

Hellre än att vara dina tankar och känslor, var medvetenheten bakom dem

– Eckhart Tolle

En man med känslokontroll är en stenstod

Ju svårare du är att reta upp, desto svårare är du som motståndare i retoriska sammanhang. Den som äger förmågan att besinna sig, kommer inte att influeras lika illa av känslomässighet och därmed kunna tänka klarare. Risken för förhastade slutsatser minskar.

En av de stora behållningarna med självbehärskning är att du bli mindre reaktiv. Spontana plötsliga reaktioner uteblir, och risken för ogenomtänkta känslomässiga utfall minskar. Du får mindre att skämmas för, helt enkelt.

Hur du övar känslokontroll

Stoicism är den väg som är mest känd för självbehärskning och praktisk känslokontroll. Därför är läsning av stoisk litteratur ett självklart steg. Även viss buddhistisk/österländsk litteratur kan vara av värde. Liksom Eckhart Tolles böcker. Ja faktum är att känslokontroll är något som förespråkas inom en rad olika discipliner.

När det gäller rent praktiska övningar är meditation den självklara vägen att gå. Den som blir van vid att meditera, kommer att bli mer medveten om plötsliga känslomässiga reaktioner. Ett glapp mellan ”sinnesdata” och reaktion skapas. I detta glapp blir du medveten om ditt val, att reagera känslomässigt eller agera stoiskt. Även yoga kan fungera bra vad gäller övning av sinneslugn. Liksom fysisk träning generellt, och att sova ordentligt på nätterna.