Det är stor skillnad på att arbeta för att bli en bättre man, och att vara besatt av sig själv. Var aktsam så att du inte fastnar i osund egofixering och narcissism. Sund personlig utveckling ligger närmare snöflinge-landet än du tror.

Mätbarhet är alltid något positivt när det handlar om personlig utveckling. Äta mindre, springa längre, större omkrets på biceps eller vad det kan vara. När det gäller personlighet och mindset är det svårare att mäta, och många är vi som grottat ner oss i Myers Briggs, Big 5, Enneagram och allt vad det heter. Vettigt – men det är lätt hänt att fastna i navelskådande passivitet.

Narcissisten älskar att prata om sig själv

Jag är medlem i flera grupper som handlar om personlighetstyper, och ser en tydlig tendens att prata om sig själva. Diskussionerna handlar allt som oftast om hur var och en reagerar i vissa situationer, om vad personerna har gjort och inte och syftet tycks inte sällan handla om en chans att få prata om sig själva. Medan jag, och andra, snarare söker råd som kan leda till utveckling.

”Been there done that”

En annan typ av narcissism, även detta representerat hos personer i omgivningen, går ut på att berätta anekdoter från sitt liv. Turnerande musiker har ofta mycket att berätta av detta slag, och personligen har jag svårt att bibehålla intresset. Det finns de som berättar om lärdomar och insikter från sitt turnerande, och dessa är de jag helst lyssnar på.

Är all egoism dålig?

Ayn Rand, som skrev Atlas Shrugged, har fått mycket kritik för att hon förespråkade egoism. Jag personligen ser inte egoism som något osunt, vilket de flesta som är positivt inställda till Nietzsche inte gör. Det är en stor skillnad på egoism och narcissistisk självcentrering. Viljan till makt, viljan att bli bättre, tävlingsmentalitet med mera är bara sunt. Hunger på livet är livsglädje, något som är konstruktivt och driver dig framåt för såväl din egen som andras skull.

Den positiva egoismen

Låter resonemanget förvirrande? Precis som i många andra sammanhang är det handling som är det bästa, medan tomt pladder inte leder till något. Anledningen till att besattheten av sin egen personlighet är av ondo, är för att den oftast leder till passivitet. Den som ägnar all sin tid åt att kategorisera sig själv, gör i princip inget annat än att runkar av sitt ego. Det är positivt att förstå sig själv, men det viktigaste är att identifiera vad som behöver göras. Så att jobbat kan bli gjort, och du kan växa som man.

Lägg ner navelskådandet – staka ut en plan för din utveckling!