Andlig och mental utveckling

Stoicism kan hjälpa dig

Stoicism är en gammal grekisk/romersk praktisk filosofi, som i stora drag går ut på självbehärskning och självkontroll. Den har fått något av en pånyttfödelse i modern tid, sedan kända personer som Tim Ferriss (mannen bakom Four Hour Work Week) har börjat rekommendera detta sätt att leva.

Utgå från det värsta så kan du inte bli besviken

Den gamle kejsaren romerske Marcus Aurelius var en av de kända stoikerna, precis som Seneca och Cicero. Aurelius skrev journal för att skapa sig ett underlag ämnat att hjälpa honom bli en bättre ledare. Där kunde stå sådant som att varje morgon räkna med att möta idioter en hel dag, vilket förberedde honom mentalt på prövningar. I själva verket kanske hans dag inte blev hälften så illa som han räknade med, och det är lite av poängen med stoicism – utgå från det värsta så kan du inte bli besviken.

Mögligt bröd värre i tankarna än i verkligheten

Stoicismen gick i mångt och mycket ut på att förbereda för det värsta, träna psyket för prövningar. Ett exempel är Seneca, som trots sin rikedom ibland klädde sig i säck och aska och åt fattigmat. Varför? För att han oroade sig för att bli av med sina rikedomar. Genom att rent praktiskt utforska det han var rädd för, kunde han stilla sin oro. Mögligt bröd och trasiga kläder var i verkligheten inte så illa som i tankarna.

Självbehärskning är maskulint

Du har säkert hört uttryck som ”stoiskt lugn”. Detta kommer sig av att stoikerna ständigt tränade på att behärska sig, att inte dras med av impulser och känsloutbrott. Detta ligger nära maskuliniteten. För medan den kvinnliga kraften är liv och rörelse, vind i träden och känslostormar, är den manliga kraften lugn och stabilitet – självbehärskning är något maskulint.

Läs stoisk litteratur

För dig som läser denna text och är intresserad av stoicism rekommenderar jag att du läser ”Självbetraktelser” av Marcus Aurelius (översatt från engelskans “Meditations”) och/eller ”Om livets korthet” av Seneca. Kortfattade tankar som bär på mycken visdom. Det finns även moderna böcker om stoicism som är värda att läsa. Ryan Holidays “The Obstacle Is The Way” är en sådan.

Läs även:
Stoisk hantering av barn

Tidigare artikel

Mästerskap - den fjärde manliga dygden

Nästa artikel

Personlig utveckling för kvinnor är inte bra för män

Författaren

Dan Forslund

Dan Forslund

Dan Forslund är en författare och coach inom produktivitet. Utöver produktion av böcker håller han workshops i produktivitet. Till vardags jobbar han som SEO-expert och copywriter, och driver ett företag inom filmproduktion. Dan jobbade tidigare som journalist.

Läs Dans texter om produktivitet och personlig utveckling på hans blogg: danforslund.se

3 Comments

  1. […] Ett av de bästa hjälpmedel som finns för detta är att praktisera Stoicism. […]

  2. […] agera sen är en gammal visdom som stämmer i de flesta fall. Helt enkelt handlar det om praktiskt stoicism – att inte låta känslorna styra dig in i förhastade […]

  3. […] Stoikerna som vi skrivit mycket om, använde sig av en teknik som kallas mentalisering. Om till exempel en stoiker hade problem med sin son som vägrade lyssna, kunde han föreställa sig hur det skulle kännas om han förlorade sin son dagen efter, till krig eller sjukdom. Ställd inför detta hemska scenario framstod sonens beteende som ett icke-problem. […]

Kommentera