Att du kan uppnå storverk betyder inte att du kommer göra det. Om du förstår djupet av denna insikt kan den förändra ditt liv radikalt

Eftersom jag skriver mycket om vikten av att ha stora mål, visioner och tro på sig själv, kan det låta bakvänt att säga ”släpp dina förväntningar”.

Men det är en stor skillnad mellan att tro på att du KAN uppnå något, och att du FÖRVÄNTAR dig att uppnå något.

Förväntningar gör dig till en bitter liten snöflinga

”Hårda tider skapar hårda män, hårda män skapar bra tider, bra tider skapar svaga män, svaga män skapar hårda tider”.

Men varför skapar bra tider svaga män? En anledning till detta är att:

När vi ständigt är mätta, blir vår naturliga hunger något vi fruktar istället för att låta den driva oss framåt mot vårt byte.

Det har gått så långt att många i vårt samhälle förväntar sig att slippa höra åsikter de inte håller med om, eller att få belöningar bara för att existera.

Förväntningar tar ifrån dig din personliga kraft och gör dig till en mental slav

Författaren Tony Robbins kallar ansvarstagande för personlig kraft, först när vi tar fullt ansvar kan vi bestämma riktningen för vårt liv.

När vi överlämnar ansvaret för vår lycka på andra (din fru, chef, regering) förlorar vi initiativet. Då återstår bara att klaga och hoppas det blir bättre.

Då lever vi på nåder för någon annans hand, då kan du inte kalla dig för en man.

Förväntningar begränsar ditt tänkande och gör dig lat och rigid

Om du förväntar dig att få en löneförhöjning nästa år kommer du att begränsa ditt tänkande. Du förväntar dig ju bara något som du är säker på att få.

Något du är säker på att få, kommer du inte kämpa hårt för att uppnå.

Men om du utgår från att ditt mål inte är en självklarhet utan en möjlighet, börjar du tänka mer flexibelt och förutser hinder.

Du blir inte heller lika besviken när du inte får vad du vill ha, eftersom ditt mål inte var en självklarhet, utan bara en möjlighet.

För dem utan förväntningar är varje motgång en naturlig del av livet och varje seger en viljans triumf

Något du får har inget värde
– Jean Rasczak, Starship Troopers

När du gör dig av med dina förväntningar och föreställningar om ”hur det borde vara” kan du för första gången börja leva fullt ut i verkligheten.

På detta sätt bibehåller du rovdjurets hunger efter överlevnad och erövringar men med en stoikers sinnesro och klarsynthet.