Vi som har varit intresserade av filosofi sedan tidig ålder kan fnysa åt denna fråga, medan andra kämpar och letar efter sin mening. Här kommer några tankar och vägledande svar.

Som 20-åring var jag en elitistisk liten misantrop. Förutom att ägna alldeles för mycket energi åt att hata allt och alla, ägnades en stor del av min tid åt att fundera över vilket som var mitt syfte här i livet. För jag utgick kallt från att jag hade ett sådant. Med åren plöjdes många timmar ner i grubblande över detta, vilket ledde till absolut ingenting. Dock minskade misantropin med den personliga mognaden.

Insikten om det verkliga svaret på frågan om livets mening kom till mig i 30-årsåldern. Jag hade hört det där om ”var din egen lyckas smed” och ”mening är något som skapas”, men polletten trillade inte riktigt ner. Nu plötsligt, gjorde den det. Men jag behövde genomgå några vedermödor för att verkligen förstå.

Vad är meningen med livet?

Livets mening är ingenting som du räknar ut, eller som ligger och väntar på dig i ett dike. Mening är något som skapas, genom handling. Alla vi som suttit och grubblat på våra kammare har egentligen slösat bort vår tid genom att förutsätta en mening med livet, och därefter leta efter den. Vi borde istället ha gjort sådant som vi ansåg vara meningsfullt.

Livets mening är att skapa mening, genom handling. ”Den djupaste gåvan” som nämns i Way Of The Superior Man ligger nära till hands. Det som betyder så mycket för dig att du inte kan låta bli, det är vad du ska göra. Och du ska göra det så mycket och ofta du kan. Genom att följa detta, kommer du att uppleva en meningsfull tillvaro.

För den som inte vet vad han vill eller kan – testa

Det finns många människor som inte har en enda susning om vad han borde göra, eller inte. Kanske har de bara jobbat för att få ihop till mat och hyra, kanske har de bara tänkt strategiskt, kanske tenderar ingenting att verka speciellt meningsfullt. Vad gör man åt detta?

Mitt råd är att föreställa dig att du har en miljard på banken. Vad skulle du göra då? Hur skulle ditt liv se ut? Detta är vad du borde göra. Kanske kan du inte besvara ens den frågan, och då finns det bara ett råd kvar: testa dig fram.

Gör en lista och följ den

Du som verkligen inte har någon aning om vad du vill eller tycker är meningsfullt – skriv ner yrken, intressen och annat på en papperslapp. Gör detta till din todolista. Beta sedan av denna lista, och ge dig själv nya erfarenheter. Längs vägen kanske du stöter på något som känns verkligt meningsfullt, och då kan du stanna där för att utveckla ditt mästerskap.

Poängen med detta tillvägagångssätt är att det låser upp dina möjligheter. Allt som oftast tror vi oss veta vårt eget bästa, men detta är alltid grundat på de erfarenheter vi har just då. Kanske är det så att det finns en okänd ocean mellan dig och den plats du skulle må bäst av att vara på – och den enda vägen dit är att ta ett kliv rakt ut i tomma intet. Våga ta den risken, och vinn vägen till ett meningsfullt liv.