Kultur och nöje

Anarko-fascism – En manlig syn på världen?

Den provocerande titeln på denna bok, Anarko-fascism – naturen återfödd, kan verka motsägelsefull och avskräckande. De flesta människor idag har inga positiva konnotationer av varken anarkism eller fascism, men dessa termer tjänar här främst som vägvisare. Detta för att peka på sanningar som går bortom det moderna politiska spelet. Det handlar om hur människor levt och organiserat sig naturligt genom större delen av den mänskliga historien, därav bokens undertitel ”naturen återfödd”.

Inget politiskt manifest utan ett ifrågasättande av vår tids mest heliga kor

Boken Anarko-fascism är inte främst avsedd som ett politiskt manifest. Snarare som en utgångspunkt för att attackera flera av vår tids mest heliga kor i Sverige och västvärlden. Beroendet av staten, jämlikheten mellan män och kvinnor, samt förnekandet av betydelsen av etniska skillnader. För att istället omfamna en världsbild mer förenlig med en verklighet som många av oss idag lever avskärmade från eller blundar för.

The political position of The Way Of Men is ”anarcho-fascist”

– Jack Donovan

En tänkare som tar avstamp i krigets verklighet

Men innan jag går vidare med boken skulle jag vilja ta upp lite om författaren. Jonas Nilsson som, trots att han är relativt ung, har stor livserfarenhet och en gedigen militär bakgrund i bland annat franska främlingslegionen. Han har även varit frivillig i AWB i Sydafrika. Och instruktör för Azovbataljonen i Ukraina. Han är egenföretagare, har en statsvetenskaplig utbildning vid försvarshögskolan i Stockholm och är dessutom MMA-fighter.

Från akademiska teorier till svidande samhällskritik

Idén till boken Anarko-fascism fick författaren när han skrev en statsvetenskaplig samhällsuppsats ”När det frihetliga möter det auktoritära – föreningen av fascism och anarki”. Kanske på grund av detta kan bokens inledning kännas lite väl, ja akademisk. Detta släpper dock snabbt i denna bok som, trots sina ringa hundra sidor, har stora ideologiska implikationer.

Nilsson är inte rädd för att vara politiskt inkorrekt och håller inte tillbaka i sin brutala kritik mot några av våra mest efterapade klichéer. Inte minst vad gäller synen på skillnader i mentalitet mellan män och kvinnor. Detta var min största behållning av boken och kanske av störst intresse för Maskulints läsare.

Kvinnor röstar vänster, män röstar höger

Det är nog ingen överraskning för de flesta att kvinnor tenderar att rösta mer till vänster i de flesta politiska frågor medan (maskulina) män tenderar att rösta åt höger*. Kvinnor röstar hellre för höga skatter och en stor stat som ”tar hand om alla” medan män hellre röstar för lägre skatter och personligt ansvarstagande. Samtidigt röstar kvinnor ofta för öppna gränser och ”kulturell mångfald”. Män röstar oftare för en restriktiv invandring och att sätta den egna gruppen först.

”Här kan vi se mötet av det frihetliga perspektivet i synen på staten och personligt ansvar och det fascistiska perspektivet på gruppsammanhållning och vaksamhet mot främmande grupperingar i den manliga mentaliteten .”

Förklaringen till detta kan vi hitta hos våra paleolitiska förfäder som levde och organiserade sig i stammar. Där hade männen ansvar för försvaret av den egna gruppen, att upprätthålla ordningen och bevaka den egna gruppens resurser. Kvinnors roll var istället sammanhållningen i stammen, att ta hand om barnen, de äldre och sjuka. De stod för den öppna och empatiska synen.

I ett mindre decentraliserat och traditionellt samhälle kan den feminina och den maskulina mentaliteten balansera upp och komplettera varandra till förmån för den egna gruppens sammanhållning och överlevnad.

Men i ett stort centraliserat samhälle dominerat av kvinnor leder den feminina empatiska inställningen till en naiv (vi har varit naiva) och orealistiskt politik. I denna politik bryter man ned det egna försvaret och identiteten i hopp om att kunna ta hand om hela världen, likt drakdrottningen i Game Of Thrones.

En dystopisk bild av framtiden

Jonas Nilsson ser den feminina dominansen av våra samhällen som en garant för katastrof. Att inte ta hänsyn till skillnader och potentiella konflikter mellan grupper av olika religiös och etnisk bakgrund. Samtidigt som man bjuder in hela världen att leva på en alltmer urlakad välfärdsstat. Detta, menar han, kommer att leda till samhällskollaps och ett tyranniskt styre. Vi kan se denna feminina mentalitet manifesterad i sin mest extrema form i följande exempel. När partiet Feministiskt Initiativ nyligen gick ut med sin valplattform där man bland annat förordar högre skatter, helt öppna gränser, att stoppa alla utvisningar (även av terrorister). Samt att ge mindre pengar till försvaret.

En anarko-fascistisk strategi

Som ett svar på denna förestående samhällskollaps föreslår Nilsson att vi som inte önskar oss denna utveckling organiserar oss i stammar eller männerbund (som vi skrivit om tidigare) där stammen utgår från familjen och i dess förlängning etnos (den egna etniska gruppen). Och att vi intar en frihetlig syn på samhället där vi verkar för att göra oss så oberoende av staten som möjligt. Detta genom att driva egna företag och köpa vår egen mark samtidigt som vi verkar för fredlig handel och respekt för andras gruppers territorier. Nilsson tror inte på en politisk revolution. Snarare på att vi måste rida ut samhällsutvecklingen för att kunna bygga något nytt i dess ruiner.

Oavsett om man håller med om författarens samhällsanalys och förslag på lösningar är denna bok en behövlig motvikt mot vårt samhälles status quo. Radikal kritik lyser annars ofta med sin frånvaro. Boken ger även en intressant inblick i skillnaden mellan män och kvinnors tänkande och i hur detta manifesterar sig i en större kontext.

Boken kan du beställa här: https://www.logik.se/Produkt/anarko-fascism/

Undersökningen om sambandet mellan testosteron och politik http://www.dailymail.co.uk/health/article-2325414/Men-physically-strong-likely-right-wing-political-views.html

Jack Donovans artikel i ämnet: https://www.counter-currents.com/2013/03/anarcho-fascism

Tidigare artikel

Om du tror att du är svag, kommer du att bli svag

Nästa artikel

Konsten att välja mobiltelefon

Författaren

Ernst Robert Almgren

Ernst Robert Almgren

Robert Almgren är ansvarig utgivare och talesman för maskulint.se. Han driver bloggen levafett.com där han skriver om lchf och träning. Robert har även en lång bakgrund inom politik och föreningsliv som ungdomsledare och skribent.

Inga kommentarer

Kommentera