Kultur och nöje

Bokrecension – A more complete beast av Jack Donovan

Donovans nya bok är en varning för män som riskerar att hamna i fällan av att bli en i raden av grupper som ser sig själva som offer. Istället uppmanar han oss till att sträva efter ett nytt ideal av ädla bestar som kan återskapa världen till sin avbild.

Mannen är en best, för att bli en mer komplett man, är det viktigt att bli en mer komplett best

Friedrich Nietzsche

Jack Donovan är en av de viktigaste författarna för den svenska Manosfären. Om du inte är bekant med honom sen tidigare rekommenderar jag att du börjar med att läsa ”Jack Donovan och de fyra manliga dygderna” samt ”Fyra böcker alla män borde läsa” där vi tar upp Donovans föregående bok ”Becoming a barbarian”. Dessa böcker är även en viktig grund för att kunna tillgodogöra sig denna bok fullt ut.

Är maskulinitet nödvändigt?

I första delen av boken tar författaren upp ett par argument som ofta riktas mot manlighet. Det första, att manlighet inte är nödvändigt. En man kan rent teoretiskt leva ett helt liv utan att behöva uppvisa någon av de manliga dygderna som mod, styrka, ära eller mästerskap. Och det andra, att det skulle vara ”fejk” att försöka bli mer manlig, eftersom du inte är autentisk om du försöker vara något du inte redan är.

Donovan instämmer med att det första argumentet är delvis sant, men kontrar med att vi inte heller behöver konst, mästerkockar, elitidrott, eller nästan någonting som kräver ansträngning. Vi skulle alla kunna bosätta oss i små tält och leva på insekter resten av livet, om bara det som krävs för överlevnad är nödvändigt.

Det andra argumentet, att försöka vara maskulin är fejk eftersom det kräver ansträngning. Är en konståkare fejk om hon behöver övning? Är en pianist fejk om han måste lära sig att läsa noter? Detta är något vi även tagit upp i artikeln ”en man är något du blir”.

Med utgångspunkt i Nietzsches verk

Donovan nämner i inledningen att det är lättare att förstå denna bok om man först läser följande verk utav Nietzsche: The genealogy of morals, Så talade Zarathustra samt Beyond good and evil. Men det är inget måste. Men boken är inte en sammanfattning av Nietzsche utan snarare en utgångspunkt för Donovans tolkning av manlighet. Författaren tar sig även friheten att tolka Nietzsche utifrån en mer modern kontext. Läs även Dan Forslunds introduktion till Nietzsche (länk).

Faran med ressentiment – en varning till reaktionära män

Vi lever i en tid där alla verkar tävla om vem som är det största offret i samhället, Donovan noterar att många män (särskilt reaktionära) ägnar mycket tid och energi på att klaga över detta. Men han varnar för att maskulina män själva riskerar att göra sig till en offergrupp genom att klaga över andra. Att vi blir offer för andra offergrupper.

Många män riktar till och med öppet hat mot grupper som feminister och liberaler. Men Donovan menar att hat är något man reserverar för en respektabel fiende, ett genuint hot. Dagens fiender mot maskulinitet förtjänar i bästa fall hån eller avfärdande.

Ett rovdjur har ögonen placerade framåt – sluta fantisera om det förgångna

Donovan riktar ytterligare en känga till reaktionära män som klagar över sin tid. Män som läser vikingaromaner eller Julius Evola och föreställer sig att de hade varit riddare eller konungar om de bara hade blivit födda i en annan tidsålder. Men om du inte lever ett heroiskt och framgångsrikt liv här och nu är det knappast sannolikt att du hade varit en vikingahövding för tusen år sedan.

Växtätare som kossor har ögonen placerade på sidan av huvudet, ängsligt spanandes efter hot i sin omgivning. Rovdjur har ögonen placerade framåt på huvudet, de fokuserar i första hand på sitt byte eller sitt mål. Vi män måste sluta ägna energi åt att drömma om svunna tider, eller fokusera på idioter i vår omgivning, rikta ögonen framåt mot ditt eget mål.

Ett nytt moraliskt ramverk.

För att vi ska lyckas med att bli de bästa män vi kan bli, måste vi ha tilltro till vår förmåga och tro på att vi förtjänar att lyckas. Vi måste förkasta vad Nietzsche kallar slavmoral, Donovan kallar detta för anti-ädel moral. Och omfamna en herremoral, vad Donovan kallar ädel-moral. Slavmoral bygger på ressentiment, och att upphöja sina egna svagheter. Herremoral bygger på att sträva efter ett högre ideal på sina egna villkor.

Den som omfamnat en herremoral vet att han är älskad av gudarna. Han vet att det han vill uppnå är moraliskt rätt. Han vet att han är stark, vacker och ädel. Men det räcker inte med att omfamna en ny moral, din tro måste bekräftas med handling för att bli verklighet.

En uppmaning till handling och skapande

Donovan uppmanar sina läsare till att bli handlingens och skapandets män. Istället för att sitta och posta bittra inlägg i sociala medier om hur degenererad världen har blivit. Och istället för att sitta och runka till Sagan om ringen. Skapa det du vill se i världen här och nu. Skriv en heroisk dikt, träna kampsport, skapa ett gäng, bygg ett asatempel. Gör någonting för att få utlopp för din inre manliga skaparkraft.

Här kan du köpa boken
Här skriver Oskorei om boken

Tidigare artikel

Krångla dig inte in i passivitet

Nästa artikel

Vad är bäst i livet?

Författaren

Ernst Robert Almgren

Ernst Robert Almgren

Ernst driver bloggen levafett.com där han skriver om LCHF och träning. Han har även en YouTube-kanal och skriver böcker. Robert har en lång bakgrund inom politik och föreningsliv som ungdomsledare och skribent.

Inga kommentarer

Kommentera