Kultur och nöje

De sexuella utopiernas makt – sexuell dynamik mellan män och kvinnor

Boken ”Sexual Utopia In Power” av Roger F Devlin är troligtvis den viktigaste och mest omfattande boken. För att förklara utvecklingen av den sexuella dynamiken mellan män och kvinnor. Såväl ur ett historiskt som kulturellt perspektiv. Framförallt är den viktig för att förklara situationen i västvärlden idag. Med rekordmånga skilsmässor, hög promiskuitet och fler konflikter mellan män och kvinnor än någonsin tidigare. Och vad detta beror på.

Allt detta har sin upprinnelse i de politiska och kulturella rörelser som började dominera i väst, i slutet av 60-talet, Med ideologier som feminism och kulturmarxism. Som ville ”befria” kvinnor från deras ”förtryckta” könsroller. Det fanns även ekonomiska intressen i att få ut kvinnor i arbetslivet för att företagen skulle kunna få fler arbetare, för lägre löner, och fler köpstarka kvinnliga konsumenter. Och barnen kunde man placera på dagis och andra institutioner, vilket är en industri i sig. I centrum för allt detta var idén om den ”sexuella frigörelsen”. För att genomföra detta sålde man en sexuell utopi för kvinnor och en sexuell utopi för män.

Den sexuella utopin för kvinnor

Kvinnor blev lovade samma möjligheter i de områden som tidigare dominerats av män. Med löften om större ekonomisk frihet, karriärmöjligheter och status. De blev även sålda på idén om att kvinnor skulle kunna ha sex ”på samma sätt som män” (som en liten procent av män), det vill säga, kunna ligga runt med så många män som möjligt, för att maximera sin hypergami (se terminologi).

Slutresultatet av detta skulle vara att kvinnor kunde äta kakan och behålla den. Ha ansvarslöst sex och ändå bli ihop med drömprinsen och leva i ett troget förhållande. Fokusera på karriär och tjäna pengar och ändå träffa en man som kan ta hand om henne och deras barn ekonomiskt. Kulturellt förmedlades detta i form av kärleksnoveller, som ofta handlade om en ”stark frigjord kvinna” som lever ut sina sexuella begär med en uppsjö av män. För att senare träffa en rik man som är villig att leva i ett traditionellt förhållande med henne. Slampan som blir en kärleksfull hustru och mor. Bra exempel på detta är filmer som ”Eat Pray Love”, ”Pretty Woman” och den senaste i raden ”50 Shades Of Grey”.

Den sexuella utopin för män

Män blev lovade att den sexuella frigörelsen skulle göra kvinnor mer frigjorda och därför leda till mer sex för män. Alla män skulle kunna bli en Hugh Hefner med ett eget sexuellt harem med villiga kvinnor som uppfyller alla deras sexuella fantasier. I ett förhållande med en kvinnlig partner som också arbetar, skulle deras familjer bli ekonomiskt starkare. Männen skulle kunna jobba mindre och även få mer tid över för familj och barn. Till männen såldes denna utopi främst genom tidningar som Playboy och därefter med mer renodlad pornografi. Om bara kvinnorna blev ”mer fria” skulle männen kunna leva ut dessa pornografiska fantasier på regelbunden basis.

Vad blev resultatet av dessa sexuella utopier?

Idag nästan femtio år senare kan vi tydligt se resultatet av dessa idéer. Först vad gäller sexualitet. Idag är vi i västvärlden mer promiskuösa än någonsin. Men detta har inte lett till att alla får mer sex än tidigare, vilket många trodde att det skulle innebära.

Män idag får mindre sex med färre kvinnor än för femtio år sedan. Och kvinnor har mer sex med fler män än någonsin tidigare. För många är det svårt att få ihop denna ekvation. Bakgrunden till detta är att kvinnors biologi är anpassad för att få dem att leta efter män med hög status (vilket tidigare i vår evolution signalerat bra gener). Medan mäns biologi är anpassad till att få oss att sprida vår säd till så många kvinnor som möjligt. Eftersom män inte kan bli gravida, och tidigare i historien inte nödvändigtvis behövt ta hand om sin avkomma.

På grund av detta har fri sexualitet lett till att de övre tio till tjugo procenten av män har sex med majoriteten av kvinnor, framförallt med unga kvinnor. Medan de flesta medelmåttiga män (i kvinnors ögon) får mindre sex än någonsin. De flesta kvinnor har haft sex med ett dussintals, ibland hundratals partners, innan de fyllt tjugofem. Medan de flesta män bara har ett fåtal partners under hela sin livstid. När de unga kvinnorna ridit karusellen (se terminologi) väljer de en sexuellt frustrerad betahanne (se terminologi) för att ta hand om henne och eventuella barn från tidigare sexuella erfarenheter.

På ett ekonomiskt plan.

Från början skulle kvinnors möjligheter att jobba, innebära att kvinnan kunde välja att arbeta fast hon var gift. Idag måste både mannen och kvinnan i de flesta förhållanden arbeta för att ha råd att leva och ta hand om sina barn. I vissa delar av USA måste både mannen och kvinnan ha två jobb var för att överleva.

Många kvinnor lider idag av stress för att de försöker vara en bra hustru och mor samtidigt som de fokuserar på sin karriär. Medan män känner sig stressade över att försöka avlasta sin fru samtidigt som de försöker vara familjens huvud-försörjare. Istället för att mannen och kvinnan fyllde varsin roll fullt ut, tvingas båda parter idag försöka fylla två roller samtidigt, fast med sämre resultat.

Ett annat problem orsakat av den ekonomiska jämlikheten mellan män och kvinnor är i dejtingvärlden. Fast kvinnor idag kan tjäna sina egna pengar och i teorin ta hand om sig själva. Vill majoriteten av alla kvinnor fortfarande ha en man som tjänar mer än dem själva. Framförallt de som driver dejting-sidor och dejting-appar har märkt av detta. Därför har det börjat lanseras allt fler dejting-tjänster för kvinnor som exklusivt vill träffa män som tjänar mer än dem själva.

Samtidigt tjatar feministerna om att det fortfarande är för stora skillnader i löner mellan män och kvinnor (vilket flera gånger avslöjats som en myt när man ser till faktorer som kvinnors val av utbildning). Alltså, desto större ekonomisk jämlikhet mellan män och kvinnor, desto svårare blir det för kvinnor att hitta män de vill ha. Och desto svårare blir det för män att leva upp till kvinnors krav på dem.

Detta har lett till att alltfler kvinnor är frustrerade över att de inte kan hitta en man med hög status som vill binda sig till dem. Medan genomsnittet av män är frustrerade över bristen på tillgång till sex. Framförallt kvinnor, men även allt fler män visar i undersökningar att de är mindre tillfredsställda med sina liv och relationer än de var innan den sexuella revolutionen.

Är den sexuella frigörelsen en utveckling framåt? Eller ett steg närmre djurvärlden?

De som drivit på den sexuella frigjordheten hävdar att detta är ett steg framåt i vår civilisations utveckling. Från den tidigare traditionella kärnfamiljen som varit norm i tiotusentals år, och fortfarande är det i resten av världen bortom vår kontinent. Men i själva verket är den sexuella anarki de dominerande krafterna i väst strävar efter, och till viss del uppnått. Ingenting nytt, och något vi kan observera i djurvärlden och hos vissa primitiva stammar.

Bland de djurarter som har ett samspel mellan betahannar och alfahannar, kan vi se många av de beteenden som vi ser tendenserna till i vår kultur idag. Bland dessa arter är det främst några få alfahannar som får para sig med majoriteten av honor. Och honorna får i sin tur får dela systerligt på minoriteten av alfahannar. Majoriteten av betahannar får istället nöja sig med några enstaka parningstillfällen, eller i många fall leva i celibat. Avkommorna uppfostras i regel av honorna och av flocken gemensamt. I boken ”Sex at dawn” hävdar författaren som är forskare i sociologi att det är såhär vi människor levde innan civilisationen.

Vi kan dra paralleller till många av dessa beteenden i vår kultur. En minoritet av män har tillgång till sex med majoriteten av kvinnor. Flera liberala grupper har även börjat lobba för att legalisera polygami. De flesta män har få sexuella partners under sin livstid. Och allt fler män lever i ett frivilligt eller ofrivilligt celibat med pornografi som tröst. Allt fler barn växer upp med sin mamma som enda föräldern, och staten (den ”gemensamma flockens” resurser) hjälper mamman att ta hand om barnen genom olika bidrag och tillgång till dagis.

För och nackdelar med en fri primitiv sexualitet

En totalt fri och oreglerad sexuell marknad gynnar främst några få procent av männen i toppen av samhället, och möjligtvis de kvinnor som får ingå i deras harem. För resten av samhällets kvinnor blir deras öde istället, antingen ett liv som singelmamma, eller som en gammal ”catlady” eller ”Spinster” (se terminologi).

För majoriteten av män kommer det framförallt finnas fyra alternativ. 1. Att bli ihop med en kvinna med barn från ett tidigare förhållande med en alfa. 2. Att leva i celibat. 3. Att leva som homosexuell. 4. Eller slutligen att arbeta på sig själv, ekonomiskt, i beteende och utseendemässigt för att kunna ingå i den övre hierarkin av män, som har tillgång till sex med majoriteten av kvinnor. Se även ”Fyra drag som utmärker en alfa”.

Den sexuella dynamiken och utbytet i ett traditionellt samhälle

I ett traditionellt samhälle fick mannen lägga band på sig vad gäller hans behov av att försöka ha sex med så många kvinnor som möjligt. I gengäld fick han binda sig till en kvinna, som kunde tillfredsställa alla hans behov som man. Mot att han tog ansvaret för sin familjs trygghet och försörjning. Kvinnor i sin tur, fick lägga band på sitt behov av att gå från förhållande till förhållande i jakten på att bli gravid med den största alfan och försörjd av den rikaste av dem. I gengäld fick hon en man som faktiskt är trogen mot henne, och som tar fullt ansvar för henne och deras gemensamma barn, för resten av deras liv.

Med detta system fanns det nästan alltid en kvinna för varje man, och en man för varje kvinna. Det möjliggjorde att nästan alla barn fick växa upp i en familj med både en far och en mor närvarande. Vilket en uppsjö av statistik stödjer är det bästa för barnet. I ett traditionellt samhälle, likt det vi hade för cirka femtio år sedan, hade mannen och kvinnan klara och tydliga roller i familjen och samhället. Männen kunde fokusera merparten av sin energi på sin yrkesroll och samtidigt sörja för hela sin familjs ekonomiska och materiella behov. Kvinnan i sin tur kunde lägga merparten av sin energi på att vara där för barnen när mannen arbetade. Ett flertal studier visar att barns utveckling gynnas mest av att ha sin mor närvarande, mer än fadern, under de första levnadsåren.

Det är inte män som kontrollerar den sexuella utvecklingen

I traditionella samhällen förstod man att det främst är kvinnan som måste lägga band på sina naturliga böjelser, för att samhället ska fungera. Detta eftersom det är kvinnan som står för tillgången till sex, och mannen för efterfrågan. Det är så man reglerar bruket av vad som helst. På grund av detta fokuserade man mer på att rikta skam mot promiskuösa kvinnor än män. Och det viktigaste redskapet för att begränsa promiskuöst beteende bland både kvinnor och män är religion. Få andra krafter är tillräckligt starka för att kontrollera ett så grundläggande behov som sex.

Dessa faktorer var de drivande bakom den sexuella revolutionen väl medvetna om. Vilket var anledningen till att man fokuserade mer på att övertyga kvinnor om dessa ideer och att attackera religiösa institutioner, framförallt kristendomen.

Kan utvecklingen gå tillbaka till ett sexuellt civiliserat samhälle?

I längden är det ofrånkomligt att vi kommer att gå tillbaka till ett patriarkalt och mer sexuellt konservativt samhälle. Anledningen till detta är den demografiska utvecklingen. Konservativa och traditionellt religiösa människor skaffar fler barn än liberaler och feminister, och kvinnor är i regel mer benägna att följa trender än män. Eftersom det är tryggare och de slipper riskera att bli utstötta. Därför är kvinnor i regel mer konservativa när den allmänna kulturen är det, och mer liberala när samhället tillåter. Därför kommer även kvinnor att följa efter allteftersom den demografiska utvecklingen tvingar dem till det. Detta kan vi redan se i form av radikala feministers stöd till Islam.

Vad betyder allt detta för oss män som är medvetna om utvecklingen?

Även om den demografiska utvecklingen garanterar att feministernas och de sexuella liberalernas vision av samhället kommer att gå under. Finns det inga garantier för hur lång tid det kommer att ta, eller att vår civilisation som vi känner den inte kommer att uppleva någon typ av kollaps innan dess. För män som tagit det röda pillret (länk) existerar några alternativ.

MGTOW: inom manosfären finns det ett segment som kallas MGTOW (Men Going Their Own Way), dessa män har helt förkastat traditionella relationer med kvinnor. De använder sig av kvinnor för sex när tillfälle bjuds, men gör inga åtaganden till dem. Istället fokuserar de på sin egen personliga utveckling, att tjäna pengar, och att bara njuta av livet.

Rida tigern: detta begrepp kommer från traditionalisten Julius Evolas bok ”Ride the tiger”, och innebär i korthet att traditionella män försöker att leva ett så traditionellt liv de kan, medan de väntar ut det moderna samhällets död för att kunna skapa något nytt i dess ruiner. Se även Evolas bok ”Men Amongst The Ruins” båda böckerna går att beställa på bokförlaget Arktos.

Organiserat motstånd: många män nöjer sig inte med att bara försöka leva traditionellt eller att bevittna samhällets förfall på avstånd. Även om de radikala feministerna och de kulturella marxisternas makt i västvärlden fortfarande är nästintill omnipotent, finns det ett växande motstånd. Den traditionella högern (som i regel är väldigt maskulin) är på stark frammarsch i nästan hela Europa. Manosfären har fått allt större inflytande både på kulturen och i samhällsdebatten. Om detta kommer att vara tillräckligt för att förändra våra samhällen på sikt återstår att se, men det är i alla fall ett alternativ för män som tagit det röda pillret.

Boken ”Sexual Utopia In Power” av Roger F Devlin kan du beställa här.

Tidigare artikel

Konsten att hantera svek i affärer och relationer

Nästa artikel

Oneitis och myten om den romantiska kärleken

Författaren

Ernst Robert Almgren

Ernst Robert Almgren

Ernst driver bloggen levafett.com där han skriver om LCHF och träning. Han har även en YouTube-kanal och skriver böcker. Robert har en lång bakgrund inom politik och föreningsliv som ungdomsledare och skribent.

4 Comments

  1. […] Sexual Utopia In Power av Roger F Devlin (läs recension) […]

  2. […] De sexuella utopiernas makt […]

  3. […] och kvinnor som bröt mot normerna. För mer om hur och varför detta system bröts upp läs ”de sexuella utopiernas makt . De gamla reglerna […]

  4. […] Läs: vad är maskulinitet?, Starta ett gäng. De sexuella utopiernas makt. […]

Kommentera