Det har varit mycket på tapeten på sistone om att feminister vill anordna en mansfri festival i Sverige. Vi som skriver på Maskulint vill härmed ge vårt fulla stöd till detta initiativ, men troligtvis av andra skäl än arrangörerna.

Bakgrund:

Män och kvinnor är biologiskt olika och har formats fysiskt och mentalt genom hundratusentals år av evolution, detta har lett fram till att vi generellt sett har olika intressen och är predisponerade till att ägna oss mer åt vissa beteenden än andra. Under 90% av människans existens har vi levt i jägar- och samlarsamhällen. I dessa stammar var män och kvinnor för den mesta tiden under dagen separerade. Männen stod för jakten och försvar av byn, medan kvinnorna främst ägnade sig åt barnen och samlande av nötter och bär och dylikt, i sann kvinnlig gemenskap.

Förstörandet av manliga och kvinnliga gemenskaper

Sedan slutet av 60-talet följde med kvinnorörelsen krav på att låta kvinnor få ta mer plats inom institutioner som tidigare dominerats av män. Till en början framstod dessa som sympatiska för de flesta, utifrån premissen om allas lika rättigheter och skyldigheter. Men någonstans på vägen slutade det handla om individens rättigheter oavsett kön, och kom mer att handla om att skapa en jämn fördelning av könen inom alla av samhällets institutioner bara för sakens skull.

Institutioner som skolan och militären, där kvinnor och män tidigare var separerade, skulle blandas samman, och i och med detta övergavs också naturliga samlingsplatser där systraskap respektive brödraskap kunde formas. Denna förlust av exklusivt kvinnliga och manliga gemenskaper är något vi tror ligger bakom mycket av den frustration och missförstånd som präglar moderna mäns och kvinnors förhållande till varandra. Vi är helt enkelt inte skapta för att hela tiden vara tätt inpå varandra.

Skapandet av nya männerbund och systraskap

På senare tid har alltfler kvinnor, på något plan, insett att kvinnor behöver sina egna ”safespaces” där kvinnor kan ägna sig fritt åt att diskutera kvinnliga spörsmål och bygga systraskap utan inflytande från män och deras intressen. Vi på Maskulint anser att även män behöver utrymme för manliga gemenskaper, som tidigare brukade utgöras av jaktlag och herrklubbar och dylikt, samt skapande av genuina brödraskap så kallade männerbund.

Behovet av ”en kväll med tjejerna” eller ”en dag med grabbarna” går djupare än så. Män behöver umgås regelbundet med andra män där de kan tala fritt, bevisa sitt värde, och prata ut på mäns villkor, utifrån våra egna specifikt manliga intressen (vi kommer att återkomma om detta i framtida artiklar) kvinnor behöver givetvis detsamma.

Vi hoppas att tjejernas initiativ blir framgångsrikt och att de kommer anordna fler aktiviteter exklusivt för kvinnor. Vi på Maskulint har för avsikt att arrangera egna evenemang i framtiden som är exklusiva för män.