”Och världen skälvde” är den svenska titeln på Ayn Rands filosofiska thriller Atlas Shrugged. Den är utgiven av Timbro, den liberala tankesmedjan, och det ger en fingervisning om innehållet. Rand förespråkar liberalism, men för den som kan se bortom det politiska finns juveler att hämta.

Atlas Shrugged är en spännande bok skulle jag säga. Den är spännande på det sätt att du inte riktigt vet vad som håller på att hända, och vad det är för agenda som satts på två fronter. Det är socialismen mot liberalismen, men det är mycket mer än så. Det är konformism och gruppmentalitet mot frihet och konstruktivitet. Oavsett vilken syn på saker, eller politisk färg, du har finns det behållning i boken. Men lägg politiken åt sidan, är mitt råd. Enligt politiskt intresserade är det ett verk som slår ett slag för kapitalismen, men jag väljer att se Rands mer ädla drag.

Den nietzscheanska människan förespråkas i Atlas Shrugged

Det råder ingen tvekan om att starka individualister med ett kall är de som förespråkas i denna bok. En av Rands teser i boken är att egoism inte är av ondo, då egoismen som sådan ofta leder till att andra personer gynnas. En driftig företagsledare skapar arbetstillfällen, kort och gott. Den som strävar efter det ”omöjliga” är en hjälte. Den som slåss mot gemene man och tanken om ”lika för alla” oavsett insats, är en hjälte. Men det är ändå inte sann nihilism som förespråkas, för det stannar inte vid raserandet av det befintliga. Våra hjältar i boken är bortom människan, en nystart, och passande nog skapar de ett nytt samhälle.

Rättegången – en höjdpunkt

I en av bokens bättre passager står en av företagsledarna inför rätta för att bryta mot en lag som gör hans egendom till gemensamt gods. Om han erkänner detta får han ringa böter. Men mr Rearden, som han heter, säger att rätten får göra vad den vill med honom – men han erkänner inte deras rätt att döma honom. Just detta leder till att han går fri från rättegången. För mig är den filosofiska tyngden i detta omfattande. Den som inte erkänner, kan aldrig verkligen bli dömd. Den som underkänner domarens rätt att döma, spelar inte med samma regler. Nietzsches ande vilar även över denna vackra tanke.

Boken som helhet

Det här är en extremt lång bok med sina 1200 sidor, och emellanåt går den lite på tomgång. Dock utnyttjas detta skickligt av författaren, som genom att det blir tråkigt kan göra passagerna som följer betydligt mer intressanta. Den håller ända mot slutet, men jag blev besviken på den – trots allt – hastiga avslutningen. Från en långsam thriller till en rätt trivial action. Som manifest är den förstås en pelare inom klassisk libertarianism, och även vissa konservativa drag finns att se. Den starkes rätt framförallt. Rand är ingen vän av att ”fårskocken” ska kunna rida på de driftigas ryggar. Hon är definitivt en fiende till det moderna samhället som vi känner det. Lustigt nog är den värld hon beskriver i sin framtidsdystopi (skriven på 1950-talet) väldigt lik det Sverige vi lever i idag…

Här kan du köpa boken:
https://www.adlibris.com/se/bok/och-varlden-skalvde-9789175669342