Jag hör ofta hur kvinnor, gärna yngre, pratar om äldre män som gulliga farbröder. Förutom att detta är dåliga nyheter för äldre män, är det en felaktig idé från kvinnorna.

Nej, de är knappast gulliga

En man är en man. En kraftfull och målmedveten individ som inte blir eunuck för att han fyller 70. Dessa män fortsätter att vara intresserade av kvinnor även upp i åldrarna, och att döma av vad jag hört om aktiviteten på äldreboenden tycks detta gälla även kvinnor.

Vilken aktivitet?

När jag för många år sedan jobbade som journalist kom det in intressant information via fax en dag. Det visade sig att könssjukdomar ökade lavinartat i en speciell åldersgrupp. Det var inte tonåringar. Det var äldre personer. Det lågs alltså runt friskt bland det silvriga gardet. Det är tabubelagt att mormor och morfars generation också gillar sex – men detta tycks vara ett faktum.

Äldre män, inte ofarliga och oskyldiga

En väldigt hjälpsam person handlar aldrig utan agenda. Men en äldre man som är väldigt charmant och vänlig mot en 30 år yngre kvinna är förstås helt oskyldig? Nej, inte sannolikt. Vi män kan inte hjälpa att vi blir attraherade. Och vi slutar inte vara män för att vi når en viss ålder.

Så, vad har jag för nytta av denna info?

Om du är en äldre man: du behöver visa att du är en man att räkna med, att du är viril och intressant. Det finns nämligen viss risk att kvinnorna räknat ut dig som en tandlös varg, en före detta man och numera snäll farbror.
Om du är en yngre man: förklara för kvinnorna runt dig att de där snälla farbröderna är minst lika lömska och målmedvetna som du själv.