Om manlighet

Är du en alfa, beta eller omega?

De flesta har idag någon vag uppfattning om vad de tror är skillnaden mellan en man som är alfa eller beta. Men vad finns det för kriterier? Och vad är egentligen en man som kallar sig omega?

Begreppen alfa och beta som är hämtade från beskrivningar av djurvärlden (där de har en något annorlunda betydelse). Har blivit populära begrepp för att beskriva olika typer av män. I populärkulturen beskrivs dessa skillnader ofta som parodier på begreppet, där den som är alfa är överdrivet aggressiv, dominerande och oftast bara intresserad av sex och våld. Medan en beta beskrivs som en väldigt feminin och undergiven man, utan något intresse för att vara en ledare, som gör allt för att undvika konfrontationer. I verkligheten är dessa begrepp mer mångfacetterade.

Vem är en alfa?

I djurvärlden är en alfa ledaren av flocken, till exempel bland vargar. Det finns oftast bara en alfa i flocken, och han får para sig med flest honor i gruppen. Alla andra vargar i flocken är i detta sammanhang beta. Även om det givetvis finns hierarkier mellan dessa också. När vi talar om alfa bland människor är begreppet betydligt bredare. För det första behöver behöver en mänsklig stam inte bara bestå av en manlig alfa och en grupp av män som är beta. Alla män i en grupp kan vara alfa i varierande grad, utan att vara en ledare. Vi kan även tala om att vara alfa i olika sammanhang. En man kan vara en riktig alfa när det kommer till kvinnor, men en riktig beta i affärssammanhang och vice versa.

I Manosfären talar vi om två olika typer av alfa. Den första, naturliga alfas (män som är födda med alfa-egenskaper). Och den andra, män som har utvecklats till att bli alfa, de har internaliserat alfa-idealen och arbetar hårt för att upprätthålla dem i sitt eget liv. Det finns många sätt att känna igen en alfa, några av dessa är:

Har lätt att förföra kvinnor (inte detsamma som att få ligga på grund av att vara en kändis eller ha ärvt mycket pengar).

Är en naturlig ledare. Han behöver inte vara VD i ett företag eller kapten i en arme, men han har vad som krävs för att ta kommandot när det behövs.

Han är dominant. Detta betyder inte att han vill trycka ned andra människor, men tack vare sin karisma och rakhet tenderar han att dominera i olika sammanhang.

Läs även ”fyra egenskaper som utmärker en alfa”.

Vem är en beta?

I djurvärlden är, som jag nämnde tidigare, alla hanar som inte är ledare naturliga betas. Men till skillnad från beskrivningen av en mänsklig beta, behöver motsvarigheten till en beta bland djuren inte vara varken svag eller undergiven. När vi beskriver en mänsklig man som är en utpräglad beta, menar vi ofta någon som:

Låter andra dominera honom. Du kan vara alfa och följa en ledare, men du låter inte andra trampa på din värdighet eller dina intressen.

Är rädd för att prata med kvinnor. Ofta gifter han sig med den första kvinna som vill ha honom, eftersom han är rädd att han inte kan få någon bättre.

Undviker konfrontationer av rädsla. Att vara alfa handlar givetvis inte om att söka efter konfrontationer, men han är inte rädd för dem.

Är nöjd med att vara medioker. En beta är inte bara ointresserad av att nå mästerskap inom något område, han söker den upplevda tryggheten i att vara som alla andra.

Vem är en omega?

Begreppet ”Omega-male” är ett tämligen nytt begrepp som ingen riktigt vet upphovet till, men flera ”progressiva” bloggare och skribenter har vurmat för begreppet på senare år. De som ser positivt på att vara en omega, menar att denna kategori består av män som tar avstånd från dikotomin mellan alfas och betas. De väljer att definiera sin egen version av manlighet och undviker kuk-mätningar mellan vad de ser som ”osäkra män”.

En mer trolig teori är att män som kallar sig omega är moderna hipsters som vill förklä sin roll som beta-hannar i något de har valt själva för att de vet att de aldrig kan leva upp till alfa-idealen. Ett annat utmärkande drag för omega-män är att de sätter en ära i att inte tillhöra en gruppgemenskap. De ser sig själva som ensamma krigare som står utanför vilseledda kollektiv.

Denna inställning fungerar till en viss mån i ett modernt fredligt samhälle, där man kan förlita sig på staten ifall något går allvarligt fel (vid överfall, sjukdom eller naturkatastrof). Men det är inte en särskilt gynnsam position för den som vill utvecklas, eftersom det bästa sättet att växa som man är att mäta sig i en grupp med andra högpresterande män.

Tidigare artikel

Vikten av tydlighet i affärer - Var tydlig från början och undvik problem senare

Nästa artikel

Skapandet av en betahanne

Författaren

Ernst Robert Almgren

Ernst Robert Almgren

Ernst driver bloggen levafett.com där han skriver om LCHF och träning. Han har även en YouTube-kanal och skriver böcker. Robert har en lång bakgrund inom politik och föreningsliv som ungdomsledare och skribent.

4 Comments

  1. […] detta inte är bekant med begrepp som ”beta” rekommenderar jag att du först läser artikeln ”Är du en alfa, beta eller omega?”. Flera av dessa exempel överlappar varandra, och en del män passar in på flera av dessa […]

  2. januari 29, 2020 at 12:11 f m — Svara

    […] **Härrigud, googlade alfa och hittade en sida där de på fult allvar använder ordet ”manosfär”… […]

  3. […] har skrivit ett flertal artiklar om alfabeteende och alfahannar. En sann alfa är inte rädd för att väcka anstöt, uppfattas som kontroversiell eller bli illa […]

  4. […] och det finns givetvis gråzoner. Läs följande artiklar: Fyra egenskaper som utmärker en alfa, Är du en alfa, beta eller omega? samt Sex olika typer av […]

Kommentera