Ära från det fornnordiska ordet ”eyra” är starkt förknippat med heder, berömmelse och stolthet. Ett gammalt ordspråk lyder ”äras den som äras bör”, med betydelsen att den som har gjort något storslaget, värt att minnas, förtjänar att bekräftas eller äras för detta.

Äran för män

Ära är särskilt viktigt för män eftersom det hänger ihop med vår ryktbarhet och därmed tillräknelighet i olika sammanhang. En man som vunnit i ett slagsmål genom att slåss ärligt och tack vare sina färdigheter har också vunnit ära genom att befästa sin position som en kapabel slagskämpe.

Äran för kvinnor

Begreppet ära har givetvis även betydelse för kvinnor, men när man pratar om en ärbar kvinna menar man oftast en kvinna som är trogen och som lever upp till traditionellt kvinnliga egenskaper, som att vara omhändertagande, förstående och lojal mot sin man. För en man är heder avgörande för hans roll inom stammen eller gruppen, som krigare, beskyddare och försörjare. En mans heder är också kopplat till hur han lever upp till de andra manliga dygderna, mod, styrka och mästerskap.

Ära och dess historiska innebörd

Vi kan också identifiera vad som menas med ära genom att se på vad som ansetts vara dess motsats. En man som flyr från krigsfältet och överger sina kamrater i strid har förlorat sin ära. En man som inte lever upp till sitt ord anses ohederlig och utan ära. En man som försöker fly undan sitt ansvar förlorar också sin ära. Ett citat från filmen ”The last samurai” om detta, från samurajledaren Katsumoto, berörde mig djupt, och berörde säkert de flesta män som sett filmen:

De säger att Japan var skapat med ett svärd. De säger att de gamla gudarna doppade ett korallsvärd i havet, och när de tog upp det droppade det fyra perfekta droppar tillbaka i havet, och de dropparna blev Japans öar. Jag säger att Japan skapades av en handfull modiga män. Krigare,som var villiga att ge sina liv för vad som idag verkar vara ett bortglömt ord: ära!

Vårt ärofulla arv

När vi ser tillbaka på gamla krigarkulturer som Samurajerna, Vikingarna eller Spartanerna, kan vi ana vilken betydelse ordet ära en gång haft bland män. Ordet ära kunde inte jämställas med alltför milda begrepp som rykte eller berömmelse. Det var något mycket djupare och viktigare, rentav transcendent och andligt. Vår ära avgjorde inte bara hur vi uppfattades av andra medan vi levde, det handlade om vårt arv, vad vi lämnar efter oss och kanske även var vi hamnar i livet efter detta. Följande citat från Havamal vittnar också om ärans betydelse för våra förfäder.

Fä dör,
fränder dör,
en dag dör ock du;
ett vet jag
som aldrig dör –
dom över död man.

Om man jämför ärans gamla traditionella betydelse med hur det ibland används idag, som till exempel ”AIK vann med ära och bragd över Djurgården” inser vi hur ordet devalverats med tiden. Att jämföra äran hos en krigare som riskerat allt på slagfältet med några killar som sparkar boll på en gräsplan utan att riskera något utom möjligtvis några blåmärken och skrubbsår, är att behöva ordet på nästan allt det står för.

Hur många män idag försvarar sina närmaste

Ända fram till andra världskriget var det inte ovanligt att män i Europa gjorde upp i dueller med svärd eller pistoler till döds för att försvara sin ära från någon som förringat ens rykte eller namn, detta gällde såväl vanliga medborgare såväl som riksdagsmän och kungligheter. Hur många män idag skulle ens vara redo att försvara sitt namn eller sin familjs heder i ett vanligt slagsmål?

En annan viktig anledning till att ordet ära vägde tyngre förr, var att män visste att när de försvarade sin heder och sitt namn försvarade de inte bara sig själva utan även sin släkt och alla de generationer som gått före dem i deras ätt samt deras namn och rykten, samt även deras barn och framtida generationer som skulle ärva deras namn och rykte.

Hur kan vi återerövra ära i våra liv idag?

Det första vi kan göra för att leva ett mer ärorikt liv idag är att leva som vi lär och stå upp för det vi tror på. Detta innebär att både att föregå med gott exempel genom dina dagliga handlingar, såväl som att stå upp för dina värderingar när andra människor eller statliga instanser försöker att begränsa ditt liv och din frihet. Du kan också leva mer ärorikt genom att stå upp för ditt ord och genom att hålla vad du lovar, detta gäller såväl åtaganden som till dig själv och till andra. Sist men inte minst handlar ära om vad du är redo att riskera. Desto större insats och desto större risk du tar desto större ära står att vinna oavsett utgången, mot seger eller Valhall!

Läs om de andra manliga dygderna:
Mod
Styrka
Mästerskap
Läs om boken The Way Of Men, där dessa dygder omnämns