Om manlighet

Fädernas oerhörda betydelse för barnen och samhället

Mödrar hyllas ofta för sitt livsviktiga arbete med att ta hand om och uppfostra sina barn, och med all rätt. Men fädernas roll i familjen och i barnuppfostran, talas det nästan inte alls om. Men fädernas närvaro är inte bara av oerhörd vikt för barnens utveckling, det kan även vara en nyckel till en ansenlig del av vårt samhälles främsta utmaningar av idag.

Utöver att fäder i de flesta fall är familjens huvudförsörjare, är de även de som förväntas ta de största riskerna i familjen. Och försvara sina fruar och barn vid farliga situationer. Men detta är bara en väldigt liten del av fädernas inflytande på sina barns uppväxt, och i förlängningen för vårt samhälles gemensamma överlevnad och välmående. Pojkar växer ofta upp till att bli som sina fäder, och flickor växer ännu mer ofta, upp till att ha förhållanden med män som liknar deras fäder.

Med allt detta i åtanke och den statistik jag går igenom nedan, är det remarkabelt att vi lever i en kultur som romantiserar skilsmässor, som nedvärderar pappornas roll i barnens liv och till och med ofta medvetet uppmanar kvinnor att uppfostra barn utan en närvarande far. Det är dessutom ett välkänt faktum att män oftast förlorar vårdnaden om sina barn i skilsmässor, och i många fall även sin umgängesrätt med barnen. Ofta på grund av mammans illvilja mot sin tidigare man. I Sverige är idag bara sju av tio kärnfamiljer.

Fäders betydelse för pojkar

Pojkar som växer upp utan fäder har fem gånger så stor risk att hamna i fattigdom och begå brott. De har nio gånger större risk att hoppa av skolan i förtid. De har tjugo gånger större risk att hamna i fängelse. Utöver detta har de även svårare att få arbeten som vuxna, lider oftare av depression, uppvisar aggressivt beteende, använder oftare droger, begår självmord i större utsträckning och har sämre självförtroende.

Fäders betydelse för flickor

Flickor som växer upp utan en far har i mycket högre utsträckning svårt att skapa varaktiga förhållanden i vuxen ålder. De lider oftare av ätstörningar, lider av depression och dåligt självförtroende. De är mer promiskuösa i tidigare ålder, de har oftare sex innan de blir myndiga, och blir mycket oftare gravida i tonåren och tvingas uppfostra sina barn ensamma (den onda spiralen fortsätter).

Mer chockerande statistik om effekterna av att växa upp utan en far

 • Sextiotre procent av alla unga som begår självmord saknar fäder, fem gånger genomsnittet.
 • Nittio! Procent av alla hemlösa och barn som flyr hemifrån kommer från faderlösa hem, trettiotvå gånger genomsnittet.
 • Åttiofem procent av alla barn som uppvisar avvikelser i sitt beteende kommer från hem utan fäder, tjugo gånger genomsnittet.
 • Åttio procent av alla våldtäktsmän och män med aggressionsproblem växte upp utan fäder, fjorton gånger genomsnittet.
 • Sjuttioen procent av alla ungdomar som hoppar av skolan, har växt upp utan fäder, nio gånger genomsnittet.
 • Sjuttiofem procent av alla ungdomar som hamnar i kemiskt missbruk, har växt upp utan fäder, tio gånger genomsnittet.
 • Barn som växer upp utan en far befinner sig dessutom i betydligt högre risk för att bli sexuellt utnyttjade som barn.
 • Detta är bara ett litet axplock av den statistik som finns tillgänglig om vikten av manliga förebilder för barn. Länkarna till den statistik jag presenterar här finner du i slutet av artikeln.

Positiva effekter av att växa upp med en involverad far:

 • Har fyrtio procent mindre risk att behöva gå om ett år i skolan.
 • Har sjuttio procent mindre chans att hoppa av skolan.
 • Får oftare toppbetyg i skolan.
 • Har oftare roligt i skolan och engagerar sig i sunda fritidsintressen.

Hur kan män ta tillbaka sin roll som fäder?

Om du inte är i ett förhållande och inte ännu har några barn, är en av de viktigaste åtgärderna du kan göra, att hitta en kvinna som är en bra kandidat för att starta en familj med. Detta är ett ämne vi inte skrivit mycket om ännu, men börja med vår läslista. Om du lever med en kvinna och ni har barn tillsammans rekommenderar jag att du läser min artikel ”Inomhuskatter och gifta män med barn ”. Många barn växer upp med en far, men lider ändå, eftersom han inte varit tillräckligt närvarande.

Den svåraste situationen är för en man som har barn med en kvinna som inte låter honom träffa dom. Allt du kan göra i detta fall är att kämpa så gott du kan för din rätt, med alla lagliga medel. Du kan även skriva brev, ringa och på alla sätt försöka få kontakt med dina barn och förklara för dem att du vill vara en del av deras liv.

Var stolt över din roll som far

Det främsta syftet med den här artikeln är att du som man, ska förstå hur viktig din roll som far verkligen är. Jag vill inte heller på något sätt förminska mödrarnas roll i sina barns liv. Oavsett vad vissa pseudoforskare i Sverige påstår, är den bästa situationen för alla barn, att få växa upp med både en mor och en far. Jag är även medveten om att detta inte alltid är möjligt, men som forskningen visar, är det fortfarande ett viktigt ideal att eftersträva.

Källor:

https://thefatherlessgeneration.wordpress.com/statistics/
https://owlcation.com/social-sciences/Psychological-Effects-On-Men-Growing-Up-Without-A-Father
https://wehavekids.com/family-relationships/When-Daddy-Dont-Love-Their-Daughters-What-Happens-to-Women-Whose-Fathers-Werent-There-for-Them

Tidigare artikel

Bli en renässansman - konsten att bli bra på flera saker

Nästa artikel

Långsiktigt tänkande - lönsamt men inte lika kul

Författaren

Ernst Robert Almgren

Ernst Robert Almgren

Ernst driver bloggen levafett.com där han skriver om LCHF och träning. Han har även en YouTube-kanal och skriver böcker. Robert har en lång bakgrund inom politik och föreningsliv som ungdomsledare och skribent.

5 Comments

 1. […] många pojkar växer upp med singelmammor. För att förstå förödelsen denna utveckling skapar läs min artikel om fädernas betydelse. Otyglad maskulinitet kanske ligger bakom många av de problem vi ser idag, men för att citera […]

 2. […] Att ta hand om barn är definitivt kvinnans domän, särskilt vad gäller små barn. Till och med i Sverige, världens mest jämställda land är kvinnor en förkrossande majoritet i yrken som barnmorskor och förskolelärare. Men detta betyder inte att män inte har något att tillföra i denna aspekt av livet, men inte i samma omfattning och inte på samma sätt. Vi har skrivit en hel del om vikten av mäns närvaro i barns uppväxt. […]

 3. […] upp idag utan en närvarande far, eller med en far som är svag eller oengagerad, läs även “Fädernas oerhörda betydelse“. Dessa män letar ofta efter en ny fadersfigur, och Jordan Peterson har blivit en av de […]

 4. […] Ännu ett väldigt bra råd från författaren, ett av de största problemen i vårt samhälle är frånvaron av fäder och fadersgestalter, för såväl unga pojkar som flickor. Läs mer i min artikel ”Fädernas oerhörda betydelse” […]

Kommentera