Om manlighet

Jack Donovan och de fyra manliga dygderna

Inom den så kallade manosfären* är den amerikanska författaren Jack Donovans verk ”The way of men” (Mannens väg) den mest grundläggande och bäst förklarande boken om vad som verkligen är manligt.

Donovan ville med denna bok förklara den manliga essensen bortom kulturella skillnader, vad som ansetts vara manligt i olika tider samt vad som anses vara manligt enligt subjektiva moraliska ramar och politisk korrekthet.

Skillnaden mellan att vara en bra man, eller vara bra på att vara en man

De flesta andra författare som försökt skriva om manlighet har ofta begränsats av sin egen kulturella, politiska eller religiösa bias. En kristen författare har en tendens att beskriva manlighet inom kristna ramar ”en riktig man går i kyrkan”, en feministisk författare kan skriva ”en riktig man objektifierar inte kvinnor” och så vidare. Här gör Donovan en viktig distinktion mellan vad som anses vara ”en bra man” eller ”någon som är bra på att vara en man”.

Donovan nämner några exempel från filmernas värld, Darth Vader är ingen bra man, men är han verkligen omanlig? Tony Montana i filmen Scarface är en förhärdad brottsling, men han är samtidigt många unga mäns hjälte tack vare andra manliga kvalitéer som mod och kunnande. Vi kan även nämna några historiska exempel som Alexander den store, Genghis Khan och Napoleon, var dessa individer goda män? Det kan diskuteras, men var dom manliga? Ja utan tvekan.

De fyra manliga dygderna

I sin jakt på att identifiera vad som är manligt har Donovan identifierat fyra manliga dygder som alltid ansetts vara specifikt manliga oberoende av kultur, tidsanda och moral. Dessa dygder är styrka, mod, kunnighet och ära, Donovan nämner givetvis att även kvinnor kan uppvisa dessa dygder men att det inte krävs av dem. Om en kvinna till exempel uppvisar mod är detta givetvis något positivt, men om hon inte gör det kommer ingen anklaga henne för att vara okvinnlig. Om en man däremot skyltar med sina rädslor riskerar han att uteslutas från sin manliga gemenskap.

Samma sak gäller fysisk styrka, ära och kunnande, en man har genom hela mänsklighetens historia varit tvungen att kunna uppvisa en eller flera av dessa dygder för att vara en tillgång till sin stam. Donovan utgår ofta utifrån tribala samlar och jägarsamhällen, eftersom det är så vi människor levt under större delen av vår existens. I dessa samhällen har kvinnan traditionellt sett stått för barnafödande, uppfostrade av barnen, tillgång till sex samt ansvaret för sammanhållningen inom stammen.

Mannen däremot har stått för jakten, beskyddande av stammens område och som krigare. Tack vare dessa manliga roller har en man som inte lever upp till de manliga dygderna inte bara varit till sämre nytta för stammen som helhet, utan även ett direkt hot emot männens sammanhållning i krig och ute på jakt där den enskilda mannens karaktär kan innebära skillnaden mellan liv eller död för gruppen.

Mannens väg är gängets väg

Eftersom de fyra manliga dygderna endast kan mätas i en grupp av andra män drar Donovan därför slutsatsen att mannens väg är gängets väg. Du kan inte mäta din manlighet gentemot andra kvinnor eftersom de inte lever efter samma måttstockar, du kan inte heller mäta din manlighet som en ensamvarg utan någon att jämföra dig med. Enda sättet att visa dig värdig som man är genom att ingå i en grupp av män som utvärderar dig efter samma manliga principer. Donovan noterar att de flesta västerländska män av idag saknar manliga gemenskaper där inte kvinnor ingår, och att det är förlusten av dessa manliga gemenskaper som gjort att så många män framförallt i västvärlden känner sig vilsna i sin manlighet.(Läs mer om manliga gemenskaper här)

Starta ett gäng, starta världen

Svaret på denna avsaknad enligt Donovan är att du som man söker tillhörighet i en av dessa alltmer sällsynta gemenskaper eller att du skapar en själv. Starta ett gym i ditt garage med en väl vald grupp av likasinnade män du vill bygga en gemenskap med. Festa tillsammans (bara detta inte är det enda ni gör), jaga tillsammans och så vidare. Men se till att er gemenskap bygger på verkliga värderingar och inte bara på att ni hejar på samma lag i fotboll. Och se till att ni pushar varandra i er manliga gemenskap till att bli de bästa män ni kan bli.

Donovan varnar även män för att försöka spegla feministerna i sina offerroller och krav på särskilda privilegier. Det är inte manligt att se sig själv som ett offer eller att försöka vinna framgångar genom krav på allmosor. Visst lever vi en tid där manlighet ständigt hånas och förminskas av dem som bestämmer i media och parlament. Men istället för att gräva ned sig i allt som är fel och bygga sin identitet på vad man är emot, anser Donovan att vi som män, för vårt eget välmående, måste bygga vår manliga identitet på något positivt.

Låt den moderna feministiska världen sakta gå under i gnäll och gryende, men istället för att bygga en identitet på vad du är emot, bygg den på något du är för, försök inte att stoppa utvecklingen, försök att starta något – starta världen!

Läs om de fyra manliga dygderna var för sig:
Mod
Styrka
Ära
Mästerskap

Tidigare artikel

Mr Nice Guy

Nästa artikel

Ta ingen skit i ditt förhållande

Författaren

Ernst Robert Almgren

Ernst Robert Almgren

Ernst driver bloggen levafett.com där han skriver om LCHF och träning. Han har även en YouTube-kanal och skriver böcker. Robert har en lång bakgrund inom politik och föreningsliv som ungdomsledare och skribent.

11 Comments

 1. […] – biologiska skillnader Fyra egenskaper som utmärker en alfa Skapandet av en betahanne Jack Donovan och de fyra manliga dygderna Är du en alfa, beta eller […]

 2. […] – mästerskap ibland på bekostnad av andra manliga dygder som mod, styrka och ära (läs även Jack Donovan och de fyra manliga dygderna). Inom yrkesroller finner man de flesta nördar i områden som rör teknik och it. För […]

 3. […] Börja med att läsa följande artiklar på Maskulint: Fyra egenskaper som utmärker en alfa No More Mr Niceguy Fyra råd som höjer dig över massan av män Jack Donovan och de fyra manliga dygderna […]

 4. […] Med andra ord är den traditionella betydelsen av ordet macho (machismo) något positivt i linje med universella manliga värderingar och de fyra manliga dygderna. […]

 5. […] hade lyckligtvis skapats under flera års arbete med personlig utveckling, och jag tycker att Jack Donovans fyra manliga dygder sammanfattar detta ideal […]

 6. […] dessa kulturella skillnader i synen på vad som är manligt och kvinnligt skrev Jack Donovan “The way of men” där han definierar vad som ansetts vara manliga dygder oberoende av kultur, religion och […]

 7. […] även:De fyra manliga dygdernaEn man är vad han […]

 8. […] Jack Donovan råder han män att söka styrka och råd från andra män när de känner sig svaga, istället […]

 9. […] det som krävs för att få jobb och bli mer attraktiv som man. Du behöver helt enkelt jobba på de manliga dygderna, och bli en man av värde. Därmed inte sagt att du ska strunta i medicin och terapi, men du […]

 10. […] vi förklarat i artiklar som “De fyra manliga dygderna” och “Vem är manligast mellan Justin Bieber och Usama Bin Ladin?“, är det en […]

 11. […] för din maskulinitetModerna hot och lösningarNo more mr Nice guy – recensionDe fyra manliga dygdernaTre saker män behöver som glömts […]

Kommentera