Detta är artikel nummer 100 som publiceras på Maskulint. Har du läst de övriga?

Varför har en äldre professor i psykologi från Kanada, blivit en hjälte och mentor för hundratusentals unga män via sina föreläsningar på Youtube? Vad erbjuder han dessa män som de inte får någon annanstans?
Och vad är nästa steg för dem som tilltalas av Petersons budskap?

Många av de ämnen Peterson talar om i sina föreläsningar är sådant du kan läsa om i vilken populärpsykologisk tidning eller självhjälpsbok som helst. Det som skiljer ut honom är främst hans ställningstaganden mot politisk korrekthet och att han riktar de flesta av sina råd specifikt till män.

Bemötandet av män som syndabockar

Enligt feministiska teoretiker som format det västerländska kulturklimatet i decennier, beror nästan alla mäns framgångar i samhället på patriarkatet, läs Dan’s artikel här. Som bygger på idén om en illasinnad konspiration mellan män med syfte att trycka ned kvinnor för sin egen vinst. Peterson menar att denna teori inte bara är felaktig men dessutom i längden skadlig för samhället, för både män och kvinnor.

Istället menar han att skillnader mellan mäns och kvinnors olika roller i samhället beror på att vi är biologiskt och psykologiskt olika tack vare människans evolutionära utveckling. Och att dessa skillnader borde bejakas och komplettera varandra. Istället för att ligga till grund för konspirationsteorier som skuldbelägger ena halvan av mänskligheten som förövare och cementerar den andra halvan som offer.

Behovet av struktur och regler i mäns liv

Många av Petersons råd till unga män kan först låta löjligt enkla och självklara. Men för en hel generation som växt upp med frånvarande föräldrar som inte haft tid eller lust att lära dem om livets hårda verklighet. Av lärare med politiska motiv som lärt dem att vara lättkränkta små snöflingor i jakt på saker att bli upprörda över. Och media som upphöjer skadliga nöjen och hedonism till det viktigaste syftet i livet. Fyller råd som ”börja med att bädda din säng” och ”ta tag i ditt eget liv innan du ställer massa krav på omvärlden” ett tomrum i många unga mäns liv de inte ens visste fanns där.

En inkörsport till djupare frågor?

Petersons budskap som han utvecklar i sin bok ”12 Rules For Life – an antidote to chaos” lägger grunden för unga män att bygga ett liv med struktur, disciplin och mental hårdhet. Men tyvärr brister ofta Peterson när det kommer till andra större utmaningar med att växa upp i dagens västerländska samhällen. Som den demografiska utvecklingen och religiösa konflikter. Mörkare sidor i dynamiken mellan män och kvinnor. Samt om människans behov av exklusiva gemenskaper och stamtillhörighet.

Peterson som redan är hårt ansatt av vänsterdominerade medier upplevs ofta ängslig när det gäller dessa frågor. Detta begränsar honom till det som rör individens utveckling och missar mäns behov av att ingå i ett större sammanhang. Men förhoppningsvis kan han vara en inkörsport till dessa frågor och verk av författare som Jack Donovan, Rollo Tomassi och Roger F Devlin som erbjuder en bredare och djupare bild av verkligheten.

För dig som fått mersmak av Jordan Petersons budskap rekommenderar jag att du läser fler artiklar här på Maskulint samt att du kollar in vår läslista. Kanske du är redo att se hur djupt kaninhålet verkligen går?