När jag läser om stora män i historien slås jag av hur mycket som varit viktigt för män genom alla tider som sällan beaktas av män idag . Jag talar inte här om villa, Volvo och fru, jag talar om högre värden, syfte och sammanhang.

Vi kan skönja dessa saker i historiska biografier (för att komma närmre verkligheten) eller i populariserade berättelser i serier som Rome och Vikings eller i romaner som Det sista kungadömet. Dessa egenskaper och värderingar verkar dessutom sammanfalla med vad som gjort många män framgångsrika både i förhistorisk och modern tid, något som bland annat tas upp i boken ”Karismakoden”. Dessa är:

1: Brödraskapet

Genom hela vår historia har män ingått i så kallade Männerbund, grupper av män som jagat, krigat och skyddat sina gemensamma områden tillsammans. Detta är inte samma sak som att ha några barndomskompisar man träffar en gång i månaden för att spela tv-spel eller gå på en fotbollsmatch med. Jag pratar om en sammansvetsad grupp av män som är redo att sätta sina liv på spel för sina bröder och gruppens överlevnad. Denna typ av gemenskap förutsätter en enorm tillit och offervilja. Några exempel;

Om ditt hem är angripet av beväpnade inkräktare ska dina bröder vara redo att komma till din undsättning, om du förlorar allt du äger ska dina bröder vara redo att ge dig skydd och uppehälle tills du kommit på fötter igen. Om någon förgriper sig på din broders kvinna ska det vara en lika viktig angelägenhet för dig som din broder, för att upprätthålla gruppens heder. Så fråga dig själv, hur många riktiga bröder har du?

Ledaren för stammen Wolves of Vinland, Paul Waggener, har tagit upp problemet med att alltfler börjat använda ordet broder som en hälsning till vilken man som helst, vilket kraftigt devalverat ordets betydelse och innebörd. Att bli kallad broder är något man förtjänar genom blod svett och tårar, inte ett tilltal för någon som råkar dela samma hudfärg eller som bjudit dig på ett par öl.

I flera intervjuer med amerikanska soldater som valt att återvända till krig i Afghanistan och Irak har soldaterna svarat på varför de frivilligt återvänt till livsfarliga krigszoner, det var inte främst för rättvisa, inte för Gud och inte ens för fosterlandet, de gjorde det för brödraskapet, eftersom de inte kunde finna ett riktigt brödraskap någon annanstans. Samma sak berättade agenten Omar Nasiri efter att ha spenderat tid i Al Quaidas träningsläger om varför alltfler män anslöt sig till Islamisterna.

Alltfler män lider idag av depression för att de känner sig ensamma (även om de är i ett förhållande), vid skilsmässor klarar sig betydligt färre män bra efter skilsmässan än kvinnor, en stor orsak till detta är att män saknar det stöd från andra män som kvinnor får från sitt systerskap.

Din kvinna kan vara ett stort stöd när du har det jobbigt, men bara en grupp av andra män som delar dina värderingar kan pusha dig till att ta dig i kragen och komma på fötter igen. Bara en grupp av andra män kan påminna dig om vad det innebär att vara en bra man och de plikter som följer med detta. Läs även Jack Donovan och de fyra manliga dygderna för mer om vikten av broderskap.

2: En kod att leva efter

I det militära får män lära sig flera värdefulla regler och principer att leva efter, att alltid vara presentabel, att vara redo för strid, att ta ansvar för sig själv och sina kamrater samt tjäna sitt land. I Sverige idag är det väldigt få som väljer att genomföra sin militärtjänst, och även många av de som gjort lumpen, som ofta bara är några få månader, glömmer bort vad de lärt sig i det militära och faller snabbt tillbaka till det kravlösa civila livet.

Den Kanadensiska psykologen Jordan B Petersson har på senare tid blivit en internetsensation för att han håller föreläsningar (som lagts upp på Youtube) där han uppmanar unga män till självklara saker som ”bädda din säng, ”städa ditt rum”, ”var presentabel” och ”gå med ryggen rak”. Genomslagskraften för Doktor Petersons råd visar på bristen av struktur och levnadsregler hos många, framförallt unga, män.

Fram till rätt nyligen var det kyrkan (eller motsvarande religiös institution), militären och inte minst våra fäder som gav unga män en värdefull uppsättning av regler och värderingar att leva efter. Idag får de flesta sin världsbild och moral från tv, skola och media som ofta är inlindad i inte så subtila ideologiska budskap som tar sig uttryck som ”du kan bli vad du vill”, ”det finns inga skillnader mellan kön eller kulturer, vi är alla bara individer”, ”du är värdefull oavsett vad du gör” etc. Dessa budskap kan låta sympatiska när dom yttras till en femårig flicka, men de är inte till mycket hjälp för en vuxen man som försöker uppfylla sin högsta potential.

Idag när samhället inte vill erbjuda någon levnadskod för män kan det vara värt att se till våra förfäders tro. De medeltida riddarna i Europa hade ett flertal levnadsregler som vi bland annat kan skönja ur den franska Rolandssången, där nämns bland annat att en riddare; aldrig ska avböja en utmaning från en jämlike, leva för heder och ära, alltid tala sanning, aldrig vända ryggen åt en fiende, alltid kämpa för att fullfölja det du påbörjat, avstå från oförtjänade förolämpningar, försvara dina bröders ära, respektera auktoritet, och flera andra regler som skulle låta främmande för många moderna män idag.

Vi kan även se till Havamal från den fornnordiska Eddan som är en samling livsvisdomar från våra hedniska förfäder, där kan vi läsa råd som; om du ont märker säg då att ont det är och giva ej din fiende frid, bättre börda man bär ej på vägen en mycket mannavett, gille är ypperst då var gäst går hem med sinnen i full sans. Och inte minst det kända ”Fänaden dör, fränder dö, själv dör du likaledes, ett vet jag som aldrig dör: domen över död man”.

Oavsett var du hämtar inspiration för din egen levnadskod är det lika viktigt för dig, som för dina förfäder att åtminstone ha en. Om du inte vet var du ska börja, studera dina förfäders tro, tala med dina äldre släktingar om dom fortfarande är i livet. Jag kan även starkt rekommendera att du studerar de stoiska tänkarna, dessa kan du läsa mer om här i Dan Forslunds recension av boken ”The obstacle is the way”.

3: Ett högre syfte eller passion

De flesta män lever idag i civilisationens hamsterhjul, de är konsumenter och arbetare. Men våra förfäder levde inte bara för att arbeta och konsumera, de var krigare, profeter, diktare, konstnärer, präster och mycket mer. I det alltmer globaliserade konsumtionssamhället är vi alla bara utbytbara delar i en stor maskin där vi alla är ”lika värda” eller snarare ”lika värdelösa”. När vi levde småskaliga liv i stammar och byar var just ditt bidrag till gruppen oerhört värdefullt, detta oavsett om du var fiskare, skomakare eller poet, du var inte med i tv och du var ingen rockstjärna, men du var en essentiell del av en organisk helhet.

Idag lever de flesta män som Henry David Thoreau uttryckte det ”Ett liv i tyst desperation” och för att citera en annan välkänd karaktär Tyler Durden ”arbetar med jobb vi hatar för att köpa skit vi inte behöver”. Vi går till ett jobb som vi inte brinner för, där vår insats inte gör någon större skillnad varken för ditt företag, ditt lokala samhälle eller världen. Vi lägger våra egna drömmar och bortglömda ambitioner på hyllan för att leva genom fiktiva karaktärer i tv-serier, filmer och dataspel.

När du ligger på dödsbädden vill du likt Beavis and Butthead se ditt liv passera revy genom vad du sett på tv-rutan? Ska dina barn minnas dig som en man som spenderade dagarna med att sätta fast korkar på Coca Cola flaskor på dagarna och såg på tv på kvällarna?

Genom hela mänsklighetens historia har det varit främst män som riskerat livet för att upptäcka nya kontinenter, revolutionerat vårt sätt att leva genom nya uppfinningar och mediciner, som skrivit episka dikter och skapat arkitektur som bestått i årtusenden.

När jag ser på min egen släkttavla ser jag soldater, farmare och klockare, de kanske inte gjorde något större avtryck i världshistorien, men de hade en stor betydelse för sina lokala samhällen. De brann för något, för kyrkan, för jakten, för det militära eller något annat. Deras ”passion” var inte att heja på ett fotbollslag, att testa nya ölsorter eller spela World of warcraft, de brann för att bli bäst på det de gjorde och för att skapa en positiv förändring i sitt samhälle.

För egen del hoppas jag kunna bidra med något mer genom att skriva för Maskulint, jag försöker göra mig själv bättre genom kampsport, styrketräning och böcker för att vara ett föredöme för mina barn och en värdig medlem i mitt eget brödraskap. Jag skriver poesi, jag försöker bidra med kunskap och resurser till min stam. Vad är ditt högre syfte? Vad är din passion? Vad vill du bli ihågkommen för? Dessa är frågor alla män borde ställa sig.