Även om du inte låtit dig påverkas av vår tids fientliga inställning till traditionella former av maskulinitet, kan du ändå uppleva särskilda situationer eller omständigheter som får dig och kanske även andra i din omgivning att ifrågasätta din manlighet. Några av dessa omständigheter har jag själv tampats med, medan andra situationer är sådana jag spekulerar kring utifrån vad jag hört av vänner och bekanta utifrån deras upplevelser.

Maskulinitet med fysisk eller psykisk sjukdom

Att män blir extra gnälliga när de är förkylda är ett vanligt skämt som framförallt kvinnor tycker om att dra, det finns dock ett korn av sanning i detta. I ett nummer av Mens Health för något år sedan nämnde man en vetenskaplig studie som visade att män faktiskt lider mer rent fysiskt än kvinnor när de är sjuka. En annan aspekt av detta är att män har svårare att be om hjälp från andra när de mår dåligt vilket gör att män har en tendens att bli mer isolerade vid en fysisk sjukdom. Vid psykisk sjukdom är det ännu värre eftersom tillstånd som depression och ångest är mer förknippade med kvinnors problem, vilket gjort att det bildats ett stigma kring män och psykisk sjukdom. Detta kan även vara en anledning till varför självmord är fyra gånger mer vanligt bland män än hos kvinnor.

Lösning: våga be om hjälp från vänner och bekanta när du mår dåligt, ingen tjänar på att du fortsätter vara sjuk i brist på hjälp. Äg ditt tillstånd och be inte om ursäkt, det är inget omanligt med att drabbas av fysisk eller psykisk sjukdom, däremot är det manligt att äga och lösa sina problem, detta gör du bäst genom att erkänna och tala ut om problemet (inte detsamma som att gnälla) så att du kan få tag på den hjälp du behöver.

Att vara manlig i ett ”kvinnligt yrke”

Många män jobbar idag i vad som historiskt sett ansetts vara kvinnliga yrken som undersköterskor, fritidspedagoger, städare och så vidare. Detta kan innebära att andra ifrågasätter din manlighet, kanske framförallt inom den äldre generationen, eller att du själv känner dig omanlig i det du gör. Men i takt med att ny teknik och automatiseringen gör allt fler traditionellt manliga yrken förlegade, innebär det att för många män är ett traditionellt manligt fysiskt arbete inte längre en möjlighet. I takt med att alltfler kvinnor dessutom ger sig in i traditionellt manliga yrken (som de ofta får förtur till av politiska skäl) blir det ännu mindre utrymme för män som vill ta sig fram på den manliga marknaden.

Lösning: Om du inte har möjlighet att byta till ett jobb du anser vara passande för din maskulina identitet, eller om du trivs i ett kvinnodominerat yrke och ändå vill behålla din manlighet, kan lösningen vara att försöka använda dig av dina manliga kvalitéer i det du gör. Om du till exempel jobbar med barn kan du utnyttja det faktum att många barn idag saknar en manlig förebild, där kommer du in. Om du jobbar som sjuksköterska kan du bidra med en stabil och stoisk närvaro som för många kan vara mer betryggande än en kvinnlig dito. Att vara en man handlar trots allt om ansvarstagande ,och i många situationer, särskilt i vår tid, innebär detta även att kunna anpassa sig efter de rådande omständigheterna.

Att vara manlig utan arbete

Något som är en större utmaning för många män än att tvingas jobba i ett traditionellt kvinnligt yrke är att stå helt utan arbete. Det är nog få män som känner sig särskilt manliga när de går till socialen för att be om bidrag till dess att de kan försörja sig själva. Att tvingas bo hos sina släktingar medan man ber om lån från vänner är inte heller optimalt för ens självförtroende vare sig du är en man eller kvinna, men i synnerhet svårt för män som fortfarande förväntas vara försörjare och inte den som blir försörjd i vårt samhälle. Men liksom de förutsättningar jag nämnde tidigare angående automatiseringen och kvoteringar för kvinnor på arbetsmarknaden innebär detta inte bara att det blir färre traditionellt manlig yrken över för män, utan även att det blir färre arbeten till män i allmänhet.

Lösning: den största utmaningen för män i denna situation utöver att hitta en inkomst är att hantera arbetslösheten rent mentalt. Det viktigaste att komma ihåg i denna situation är att vi lever i en tid där det är svårare för en man att skapa sin egen lycka utifrån sin egen styrka än någonsin förr. I en fri marknad likt den våra förfäder levde i för bara något århundrade sedan kunde en man överleva bara genom att kunna hantera en bössa, bygga ett tält och stycka ett djur. I vårt samhälle är dessa kvalitéer inom lagens ramar inte bara förlegade utan omöjliga att leva efter, om du går ut i skogen och hugger ned träd eller skjuter ett djur blir du troligen ganska snabbt inspärrad.

Om du inte är redo att bryta mot lagen är du tvungen som man att kämpa för din överlevnad inom ett system som inte är byggt för män, och detta kan innebära att du tvingas leva på allmosor från staten medan du söker efter ett passande jobb. Men den välfärd du tar del av är ändå ett resultat av dina förfäders arbete (framförallt skapat av andra män) och inget du behöver skämmas för så länge du gör allt du kan för att hitta ett jobb. Se även till att den fritid du har som inte går ut på att söka arbete används för att stärka dina andra egenskaper som man, utgå från Donovans fyra manliga dygder – mod, styrka, kunnighet och ära.

Maskulinitet och sexuell läggning

Några få procent av alla män föds med en annan sexuell läggning än andra män, men detta behöver inte betyda att alla dessa är födda till att bli fjollor. Historiskt sett har homosexuella eller bisexuella män kunnat vara respekterade författare som Oscar Wilde samt krigare och även härförare som Alexander den store. Så innan du springer ut med påfågelfjädrar fastklistrade på stjärten för att delta i gaypride bör du kanske överväga att istället bejaka en maskulin identitet oavsett dina sexuella preferenser. Ett bra exempel är författaren Jack Donovan som utöver att ha skrivit The way of men är en husgud för maskulints skribenter.

Jack Donovan är homosexuell men har ändå valt att bejaka sin maskulinitet och tar starkt avstånd från gayrörelsen som han kallar ”flamboyant dishonourable” och även skrivit en bok som heter Androphilia som handlar om just detta, som jag rekommenderar för alla med intresse. Donovan har även skrivit en bok som heter ”Blood brotherhood” som handlar om icke-sexuella blodseder och gemenskaper mellan män som även kan vara av intresse för både heterosexuella och homosexuella män.