Om manlighet

Vad är maskulinitet?

Är skillnader mellan män och kvinnor bara en social konstruktion? Eller främst en biologisk verklighet?

I den här artikeln fokuserar jag främst på vad som är maskulint och lyfter endast fram feminina egenskaper för att påvisa hur dessa skiljer sig åt från maskulina egenskaper. Förnekare mellan könen brukar påstå att det enda som skiljer oss åt är själva könsorganen, därför är det den enda aspekten jag inte fokuserar på här.

Artikeln består av tre delar: fysiologiska skillnader i kroppen. Fysiologiska skillnader i hjärnan. Och hormonella skillnader. Men först vill jag reda ut några vanliga missförstånd.

Vad som är maskulint är inte en fråga om moral

När någon säger ”riktiga män slår inte kvinnor” menar de egentligen ”goda män slår inte kvinnor”. En man kan vara ondskefull eller pervers, men det gör inte att han upphör att biologiskt klassificeras som en man, eller att han i övrigt inte kan uppvisa maskulina drag. När vi anklagar någon för att vara omanlig gör vi det som ett pejorativ, på samma sätt som när vi kallar någon omänsklig.

Feminister brukar ofta säga att vi måste omdefiniera vad som är maskulint för att bättre passa deras världsbild. Det är som att försöka omdefiniera årstiderna för att man inte tycker om när det snöar.

Att vara en man och att uppvisa maskulina drag är inte samma sak

En man kan uppvisa feminina drag och en kvinna kan uppvisa maskulina drag, det betyder inte att dessa drag inte härrör från en biologisk verklighet. En människa kan bete sig som en katt, det betyder inte att människor och katter upphör som separata arter på grund av uppvisade likheter. En man kan även vara mer eller mindre maskulin utan att upphöra att vara en man.

Men maskulina egenskaper syftar på biologiskt nedärvda instinkter, drifter och egenskaper som vi som män åtminstone till en viss gräns kan välja att uppvisa mer eller mindre av. Det är en biologisk verklighet inte en fråga om vad man tycker om den.

Vi är faktiskt mer lika än olika

Relativisternas motargument är ofta att det finns fler likheter mellan män och kvinnor än det finns skillnader. Detta är givetvis sant, vi tillhör trots allt samma art, men små skillnader har stora implikationer. Jämför till exempel dna-uppbyggnaden mellan människor och schimpanser så finner vi endast ett par procents skillnad. Men jag tror inte någon skulle hävda att det inte finns viktiga biologiska skillnader mellan människor och schimpanser som gör oss mer eller mindre lämpade för olika uppgifter.

Men vad finns det då för skillnader mellan män och kvinnor och hur påverkar dom oss och vad vi är bäst lämpade för?

Fysiologiska skillnader

 • Kvinnor är runt nio procent kortare än män
 • Män har starkare ben i kroppen, både i densitet och storlek, män har cirka femtio procent kraftigare ben.
 • Män har större huvuden samt längre armar och ben än kvinnor. Vid en obduktion där man undersöker ett skelett kan man avgöra om det är en man eller kvinna enbart genom att mäta höftbenet eller skallen. Kvinnor har en större bål än män för att kunna föda barn, vilket även bidrar till att göra deras ben kortare.
 • Om din flickvän någon gång kallat dig tjockskallig kan du påminna henne om att kvinnor har tio procent tjockare skallben. Medan män har tjockare ben över ögonen och kraftigare haka. Mäns pannor tenderar att slutta mer bakåt, medan kvinnors pannor är mer vertikala.
 • Kvinnors östrogen korrelerar med: högre ögonbryn, fylligare läppar och rundare käkben med spetsigare haka.
 • Manligt testosteron korrelerar med: en mer fyrkantig haka och skarpare käkben. Ett framträdande adamsäpple, mer ansiktshår och skallighet med åldern.
 • Syn: kvinnor har bättre färgsyn och perifer syn än män. Män har bättre syn för långdistans. Forskare tror att våra skillnader i synförmåga är evolutionärt anpassade för uppdelning i att ta hand om barn respektive jakt.
 • Hörsel: kvinnor har betydligt bättre hörsel för höga frekvenser, dessa är särskilt väl anpassade för att höra barn skrika. Men kvinnor förlorar ofta mer lågfrekvent hörsel än män med åldern.
 • Röst: män har mörkare röst än kvinnor på grund av tillväxt på stämbanden, särskilt vid puberteten. En mörkare röst hos en man är mer attraktiv för kvinnor och väcker mer respekt bland andra män.
 • Muskler: Kvinnor har ungefär två tredjedelar så mycket muskler som män, fast med stora skillnader i fördelning mellan under och överkropp. I överkroppen har män cirka femtio procent mer muskler än kvinnor och i nedre kroppen cirka trettio procent. Men styrka påverkas även av skillnader i muskelfibrer, skelett och kroppskomposition som också tenderar att gynna män i idrott eller jakt och för kvinnor vid barnafödsel.
 • Muskelstyrka: kvinnor har ungefär sjuttio procent lika mycket styrka som män i nedre kroppen och ungefär femtio procent av vår styrka i överkroppen.
 • Muskelfibrer: män har mer solida muskler än kvinnor tack vare en högre proportion av typ-2 fibrer som innehåller mer protein men mindre blod, vilket gör dem mer explosiva men även kortvariga. Män har ungefär femtio procent mer typ-2 fibrer i musklerna.
 • Ligament: kvinnors ligament är smalare och mjukare än hos män, framförallt för att underlätta barnafödsel. Detta gör kvinnor vigare, men också mer utsatta för skador.
 • Ryggar: kvinnors ryggar måste kompensera för vikten av deras bröst vilket ofta leder till skador i nedre ryggen.
 • Greppstyrka: tio procent av de starkaste kvinnorna är bara starkare än tio procent av de svagaste männen.
 • Snabbhet: kvinnor uppvisar konsekvent nittio procent av samma snabbhet som män i alla sporter man undersökt.

Läs mer om fysiologiska skillnader här: https://fairplayforwomen.com/biological-sex-differences/

Fysiologiska skillnader i hjärnan

 • Män har en ungefär tio procent större hjärna än kvinnor, men kvinnor har fler förgreningar mellan hjärnhalvorna. Detta gör att män är bättre på att fokusera på en enskild uppgift med all tankekraft med hjälp av enskilda delar åt gången av hjärnan. Medan kvinnor är bättre på multitasking, men mindre bra på att fokusera all sin uppmärksamhet på en uppgift åt gången.
 • Medial Preoptic Area (MPOA): det här är området som får oss att söka efter sex, vi finner detta område i hypotalamus, och det är 2.5 gånger större hos män. Utan detta kan vi inte få en erektion.
 • Temporoterial korsning: sökande efter lösningar, detta hjärn-nav för ”kognitiv empati” samlar hjärnans resurser för att lösa ömmande problem och tar samtidigt hänsyn till en annan människas perspektiv. Vid känslomässiga utbyten som kräver sociala färdigheter, är denna del mer aktiv i den manliga hjärnan, kommer igång snabbare och skyndar mot en ”fixa det snabbt” lösning.
 • Dorsal premammillär kärna: försvara-ditt-revir område, ligger djupt inom hypotalamus och innehåller de kretsar som ligger till grund för mannens instinkt att övermanna andra för territoriellt försvar eller utifrån rädsla och aggression. Detta område är större hos män än hos kvinnor och innehåller särskilda kretsar som uppfattar territoriella hot från andra män, vilket gör män mer känsliga för intrång på deras revir.
 • Amygdala: alarmsystemet för hot, rädsla och fara. Det driver emotionella impulser. Det sätts igång i samspel med testosteron, vasopressin och kortisol, det lugnar sig i samspel med oxycotin. Detta område är också större hos män.

Manliga hormoner

Det finns många viktiga hormoner som samspelar i skillnader mellan män och kvinnor, men dessa är de två viktigaste för män.

Testosteron

Män producerar mellan tio till sexton gånger mer testosteron än kvinnor, vilket innebär att även en man med naturligt lågt testosteron har mycket högre nivåer än en kvinna med naturligt höga nivåer av samma hormon. Dessa höga nivåer av testosteron gör bland annat att män har lättare att distansera sig känslomässigt än kvinnor, och har högre spatiala förmågor samt större intresse för rörliga objekt.

Mäns testosteron ökar när de lyckats med en bedrift och minskar vid misslyckanden, detta kan förklara varför män i höga positioner ofta har högre testosteron än andra män. Karriärkvinnor har ofta högre testosteron än hemmafruar, men långt ifrån manliga nivåer. Detta kan förklara varför färre män är attraherade av kvinnor som fokuserar på sin karriär.

Män producerar ofta mindre testosteron i medelåldern och får en liten höjning av östrogen, vilket kan vara en förberedelse på att bilda familj. Men detta kompenseras ofta av att män producerar tre gånger mer adrenalin än kvinnor, vilket i samspel med testosteron gör att de kan återuppta sina manliga plikter vid behov.

Utdrag från boken The Male Brain av Dr. Brizendine:

Testosteron: Zeus, kungen av manliga hormoner, han är dominant, aggressiv och kraftfull. Fokuserad och målinriktad, feberaktigt bygger han allt som är manligt, inkluderat viljan att vara bättre än andra män. Han driver de maskulina svettkörtlarna för att producera ”kom-hit doften” av manligt androstendion som lockar kvinnor till älskog och utmanar män till envig. Han aktiverar kretsarna för sexuell aggression och han är målmedveten i sin envisa jakt efter sin åtråvärda partner. Ofta prisad för självsäkerhet och mod, han kan vara en övertygande förförare, men även den mest ilskna av vilddjur.

Vassopressin

Både män och kvinnor producerar vassopressin i hjärnan, men i samspel med testosteron har det mycket starkare effekter hos män. Detta hormon förstärker mannens förmåga till parbildning, men även instinkten att hålla andra män borta från sin partner. Det förstärker även mannens kognitiva förmågor, framförallt minnet. I samspel med testosteron hjälper det även mannen att hålla en känslomässig distans och agera mer rationellt i en krissituation.

Utdrag från boken The Male Brain av Dr. Brizendine:

Vassopressin: den vita riddaren. Vassopressin är hormonet för ärbarhet och monogami, med aggression skyddar han sitt revir, kvinna och barn. Tillsammans med testosteron styr han de manliga kretsarna och förstärker maskulinitet.

Kvinnliga hormoner

Östrogen

Östrogen är ett hormon som varierar i cykler hos kvinnor. Kvinnor har mycket mer östrogen än män, även en kvinna med lågt östrogen har mycket mer än män med högt östrogen. Östrogen genererar kvinnliga drag som kvinnliga bröst och bredare höfter, när nivåerna är höga hos kvinnor bidrar det till bättre hy, förbättrad sömn, att dom luktar bättre, samt för att förstärka sinnen som syn, hörsel och smaker. Östrogen hos kvinnor bidrar till:

• Ett stabilt humör och välbefinnande
• Kvinnligt sexuellt beteende
• Förbättrade kognitiva förmågor.

Progesteron

Kvinnor producerar även progesteron som förbereder dem varje månad för en eventuell graviditet samt för att balansera effekter från östrogen. Detta orsakar även PMS. Medan östrogenets effekter bidrar till att attrahera män, bidrar progesteronets effekter till att skydda kvinnor från faror under en graviditet eller deras barn efter födseln.

Efter klimakteriet hos kvinnor sjunker deras östrogen något medan deras testosteron ökar och ger dem mer maskulina drag. Även män som är mer omhändertagande har ofta högre nivåer av östrogen än andra män.

Oxytocin

Oxycotin produceras i hjärnan hos både män och kvinnor. Men hos kvinnor samverkar oxytocin med östrogen vilket förstärker båda två. Framförallt underlättar oxytocin för kvinnor när de föder barn och för att ta hand om barnen. När en man och kvinna har sex ökar produktionen av oxytocin hos dem båda femfaldigt, men för mannen sjunker dessa nivåer omedelbart efter sex till förmån för vassopressin som ökar. Detta förklarar varför män ofta upplever känslor av distans från kvinnan efter sex. Medan kvinnan upplever ett ökat behov av närhet och beröring.

Hos kvinnor underlättar oxytocin för parbildning, monogami, ”bygga bo”, acceptans, ömhet för barn och mycket mer. Oxytocin påverkar även kvinnans val av partner.

Ett litet axplock av skillnader mellan män och kvinnor

Detta är bara några små utdrag ur den omfattande forskning som finns om biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Syftet med detta är att påvisa att de egenskaper vi kallar maskulina respektive feminina inte är byggda på fördomar eller någon konspiration skapad av ett illasinnat patriarkat. Dessa är hårda vetenskapliga fakta inetsade i vår biologi tack vare hundratusentals år av evolution.

Maskulinitet är vår natur

Maskulinitet är inte bara naturligt för män, det är vår natur. Män är mer aggressiva, vi har högre sexdrift, vi är mer hierarkiska. Det ligger i mannens natur att kunna vara hänsynslös, brutal och känslokall. Men det ligger också i vår natur att vara ledare, försörjare och beskyddare. Som Dan Forslund skrev i ”Två sidor av maskulinitet” kan den kanaliseras för såväl konstruktiva som destruktiva syften.

Därför vill vi på Maskulint inte bara hjälpa män att nå insikt om sin egen natur, men även ge dem verktygen för att utnyttja den i strävan efter högre ideal, bortom deras eget ego och existens.

Källor:

https://www.orderofman.com/whatismasculinity/
The Male Brain av Dr. Brizendine
https://fairplayforwomen.com/biological-sex-differences/
Hormonal – The hidden intelligence of hormones av Martie Haselton
http://www.darionardi.com/BulletinArt9.html

Tidigare artikel

Acceptera utan förakt

Nästa artikel

Sårbarhet är en lyx - inte en dygd

Författaren

Ernst Robert Almgren

Ernst Robert Almgren

Ernst driver bloggen levafett.com där han skriver om LCHF och träning. Han har även en YouTube-kanal och skriver böcker. Robert har en lång bakgrund inom politik och föreningsliv som ungdomsledare och skribent.

4 Comments

 1. […] och jag redogör utförligt för biologiska skillnader mellan könen i min artikel “vad är maskulinitet?“. Jag står bakom att du inte kan vara en man om du inte föddes med manligt […]

 2. […] och jag redogör utförligt för biologiska skillnader mellan könen i min artikel ”vad är maskulinitet?”. Jag står bakom att du inte kan vara en man om du inte föddes med manligt […]

 3. […] Vad är maskulinitet? – vad skiljer män och kvinnor? – Maskulint.se […]

 4. […] vad är maskulinitet?, Starta ett gäng. De sexuella utopiernas […]

Kommentera