Om manlighet

Vårt förbjudna manliga narrativ

Varför behövs en sida som diskuterar manlighet? Diskuteras inte detta redan i en uppsjö av böcker, i genusforum och på kultursidor med mera? Det som skiljer oss från nämnda exempel är att vi diskuterar manlighet utifrån ett annat, i offentligheten närmast förbjudet, narrativ.

Två narrativ

Manlighet diskuteras idag främst utifrån två narrativ, det första utifrån att manlighet är något rakt igenom negativt som behöver bekämpas och ersättas av ett kvinnligt eller androgynt dito. Detta hör man främst från radikala feminister. Det andra är att manlighet behöver omdefinieras och reformeras utifrån ett feminint perspektiv, för att passa in i ett samhälle där allt som historiskt sett setts som kvinnligt och manligt spelat ut sin roll. Detta hör man ofta från nyliberaler och läser om i tidningar riktade till män.

Båda dessa narrativ utgår ifrån att manlighet måste anpassas till vad som är mest förmånligt och önskvärt för kvinnor. Vårt narrativ skiljer sig i att vi ser manlighet i dess olika former som något i grunden positivt, inte ofelbart, men positivt. Vi ser manlighet och dess dygder som något att bejaka och eftersträva, oberoende av kvinnor och deras syn på vad som är manligt.

Gudinnor, men inga gudar

För kvinnor arrangeras det ofta workshops och seminarier om hur man kan bejaka sin kvinnliga sida, i tidningar, på tv och radio pratas det ofta om den kvinnliga kraften och hur kvinnor kan bejaka sin inre gudinna. Allt detta är givetvis positivt, men manliga motsvarigheter lyser i jämförelse med sin frånvaro.

När män försöker tala ut om mäns behov som grupp blir de ofta förlöjligade och utmålas som bittra, arga och misslyckade. Men ingenstans hör man något bra giltigt argument om varför män inte skulle ha samma behov av att tala om och utveckla sin manlighet på samma sätt som kvinnor pratar om kvinnlighet.

Manlighet på mäns villkor

Vi på Maskulint vill diskutera manlighet på mäns villkor. Vi existerar inte som en motpol till feminister, vi går bortom alla kontemporära narrativ och utgår från vårt eget som bygger på manliga dygder som troligtvis funnits sedan människans begynnelse.

Tidigare artikel

Hur du hanterar ångest

Nästa artikel

Fem enkla produktivitetstips

Författaren

Ernst Robert Almgren

Ernst Robert Almgren

Ernst driver bloggen levafett.com där han skriver om LCHF och träning. Han har även en YouTube-kanal och skriver böcker. Robert har en lång bakgrund inom politik och föreningsliv som ungdomsledare och skribent.

1 Comment

  1. […] eller i relation till andra män. Men när det kommer till kvinnor tror dom lika mycket på det kvinnliga narrativet som alla andra betamän. Ofta kommer detta från en dålig relation med fadern, och en ohälsosam […]

Kommentera