Att ta lära sig verkligheten om sexuell dynamik är att döda de illusioner om verkligheten du växt upp med. På sikt kan det göra dig mer fri, men på kort sikt är det som att förlora en del av dig själv eller en nära anhörig.

Inom psykologin brukar man tala om fem stadier av sorg när man förlorat en älskad. Rollo Tomassi författaren till The rational male, har noterat att dessa liknar den process män går igenom när de börjat lära sig verkligheten om sexuell dynamik mellan män och kvinnor. Jag tar här avstamp i Tomassis hypotes.

Det första stadiet – förnekelse

När en man för första gången läser en bok som The rational male, No more mr Nice guy eller The way of men är det ofta väldigt svårt för honom att ta in, han tänker ”det här verkar väldigt extremt, kvinnor använder sig inte av sexuella strategier. Jag är inte feminiserad jag är bara en snäll kille. Jag behöver inte leva upp till något förlegat ideal om manlighet, jag är en vacker unik snöflinga”.

Det andra stadiet – ilska.

Men när samma man börjar observera verkligheten omkring sig med kunskapen om sexuell dynamik, är det väldigt svårt att förneka, därefter följer oftast ilska. ”Om detta stämmer har mina föräldrar, skolan och media ljugit för mig om vad det innebär att vara en man. Kvinnor har utnyttjat min goda vilja, och samhället har sålt mig en livsstil som bara gör mig svag och undergiven.

Jag har förlorat flera år genom att försöka leva upp till falska ideal som går rakt emot mina egna intressen alla kan dra åt helvete!”.

Det tredje stadiet – förhandling.

När ilskan har lagt sig börjar han försöka förlika sig med verkligheten samtidigt som han försöker behålla delar av sin gamla identitet. ”Ok, dom här killarna kanske har rätt om vissa saker rent generellt, men alla kvinnor är ju säkert inte som de beskriver, jag behöver ju inte gå runt och se världen såhär hela tiden. Jag kan använda mig av deras råd för att få en bra kvinna, undvika dåliga människor och höja min status. Men sen kan jag äntligen koppla av och glömma alla dessa idéer”.

Det fjärde stadiet – depression.

Efter att han gått ut i världen och börjat praktisera lärdomarna om sexuell dynamik för att exempelvis få tillgång till sex med många kvinnor, lära sig social dynamik i praktiken och höja sin status, då inser han ”jävlar! Den här skiten fungerar, vilket betyder att kvinnor inte alls bara vill ha en snäll kille, världen belönar inte svaghet och värst av allt – jag är inte en unik snöflinga som kan vara nöjd eftersom ”jag är bra precis som jag är”. Jag kommer aldrig kunna återvända till den verklighet jag en gång trodde på”.

Det femte stadiet – acceptans.

Många män fastnar i något av de tidigare stadierna, men om han lyckas ta sig igenom dem kommer han till det femte och viktigaste stadiet – acceptans. När han inser att livet inte är en Disney-film, att kvinnor inte är några oskyldiga små änglar (lika lite som vi), och att vara man innebär att leva med bördan av att alltid tvingas bevisa sitt värde. Då inser han ”jag kan inte förändra världen eller gå tillbaka till mina illusioner, men nu när jag inser hur reglerna ser ut kan jag börja utnyttja dem för min egen fördel och till fördel för dem jag bryr mig om.

Jag kan lära mig om sexuell dynamik för att öka mitt urval av kvinnor och i största möjliga mån undgå att bli lurad. Jag kan utifrån mina nuvarande förutsättningar maximera min hälsa, ekonomi och utseende för att få ut vad jag vill av livet.

Ett sjätte möjligt stadium – utmattning.

För en del män som gått igenom de fem stadierna av dessa lärdomar följer en känsla av utmattning. ”Ok, jag har lärt mig grunderna och accepterat verkligheten för vad den är, men jag orkar inte tänka på det mer. Det finns för mycket information, böcker, hemsidor och termer med mera att lära sig. Vem orkar dejta en massa kvinnor? Styrketräna fem gånger i veckan OCH läsa en massa böcker på det samtidigt som man försöker tjäna pengar?

Det är mycket lättare att se på porr, ta ett vanligt nio till fem jobb och bara dricka bärs med polarna på helgen och kanske kolla lite på Netflix. För män i det här stadiet är det viktigt att utvärdera sin produktivitet, läs mer på Dan Forslunds hemsida.

I vilket stadie befinner du dig?

Om du har satt dig in i dessa frågor kan du reflektera över vilket stadie du befinner dig på just nu. Vilka utmaningar kämpar du med? Vad har detta inneburit för dig? Lämna gärna en kommentar här eller på något av våra sociala medier.