Hos naturfolken hjälps de vuxna åt samtidigt som barnen lär sig av äldre barn, så som människan levt större delen av sin existens. Jag tror att vi behöver förena nuvarande sätt att leva med dessa principer, för att skapa liv som är värda att leva för alla. Se denna artikel som inbjudan till diskussion.

Hur förenas stammar med den moderna världen?

Farorna med isolation behöver knappt påtalas. Ensamma människor utan skyddsnät dör ensamma utan att någon upptäcker det på år, enstöriga galningar mejar ner oskyldiga eller blir fast i misär. Skillnaden mellan den som har ett starkt nätverk och den som inte har det, är enorm.

Vi brukar påtala vikten av tribegemenskap, att leva som i stammar. Och faktum är att ett sådant liv skulle höja livsglädjen för väldigt många. Samtidigt är det inte realistiskt att människor på vinst och förlust slutar sina jobb och flyttar ut i skogen. Lösningen behöver vara förenlig med hur de flesta av oss lever.

Kallet från forntiden

Våra hjärnor är biologiskt de samma som på stenåldern, och idag kämpar vi alla med att hantera ett extremt informationsflöde, helt fria kommunikationsmöjligheter och artificiella livsstilar. Det är en utmaning, och vissa fördömer denna tid helt. Vill söka sig tillbaka och leva som stenåldersmänniskor. Andra omfamnar den till fullo, och önskar helst bli opererade till cyborger.

Vi på Maskulint förenas i ett ideal med det bästa från det gamla och det nya. Lev som på stenåldern i stor utsträckning, men utan att göra det onödigt svårt för sig själva ”bara för att”. Vår tidigare livsstil som jägare-samlare har många fördelar, men också nackdelar. I detta bör vi föredra praxiologi framför ideologi. Ingenting är bättre ENBART för att det var så förut.

Internet ger oändliga möjligheter

Det finns en rad viktiga personer i mitt liv som jag träffat tack vare internet. Ett gäng gamla kompisar från tiden med metalband och ungdomsleverne härstammar från bekantskap utanför det digitala, men alla de allra viktigaste människorna i mitt liv har jag mött via nätet. Internet innebar ett extremt stort paradigmskifte för oss introverter.

Vad jag vill säga med detta är att en gemenskap förmodligen bäst skapas digitalt först, innan några spadtag eller liknande sätts. Men i förlängningen behövs också en fysisk samvaro. Styrkan med stammar är att saker görs tillsammans, vilket inkluderar fysiskt arbete, och att vi faktiskt umgås med varandra. Vi är biologiska varelser och kommer aldrig att få ut vad vi behöver från blott digital gemenskap.

Några insikter och tankar

Anledningarna till funderingen kring dessa frågor är flera. Dels för att vi på Maskulint funderar mycket på hur vårt premium-alternativ ska se ut, dels för att världens tillstånd är som det är. Andra bidragande orsaker är böcker som nyligen lästs, som Sapiens, och diskussioner med personer som jag trodde skulle vara av en annan åsikt än jag.

Slutsatsen är att jag ser en längtan runtomkring mig, en längtan efter något mer primalt. Det finns ett litet korn i oss alla. Någon vill flytta ut på landet, någon vill slå sig fri från statlig styrning, intresset för hälsa och ekologiskt liv ökar samtidigt som maskulinitet ses allt mer som något positivt. Vi på Maskulint har fått positiva kommentarer från flera yngre feminister för vad vi gör för män, något som förvånade och som vi fortfarande håller på att reflektera över.

Vägen vidare

Vi sitter på intet sätt på en lösning på detta, men saken är klar att isolationen behöver brytas. Fixeringen vid ego, självförverkligande och individualism måste bort. Fokus på hälsa, gemenskap och småskalighet behöver vara ledstjärnor. Och vi måste själva få välja de människor vi vill bo och samverka med.

Vad vi kan erbjuda är verktyg för att du som läser detta ska kunna återerövra din manlighet, och bli en bra, konstruktiv och stark man som kan ge de och dina den trygghet de längtar efter. Det finns samtidigt mycket vi inte kan bidra med, och som inte ens vet att behövs. Därför sträcker jag med denna artikel ut en hand. Jag bjuder in till diskussion. Vad tänker du? Vad tycker du? Maila till oss, kommentera eller hör av dig via Twitter. Om det kommer in intressanta svar kommer vi att vilja publicera dessa.

Läs mer:
Skapa ett gäng – en rekommendation till alla män
Arkeofuturism som livsstil
Paleo – vad är det?
Recension: Sapiens
Ditt nätverk är ditt nettovärde