I många av våra tidiga artiklar pratar vi mycket om den sexuella marknaden (SMP) och frågor relaterade till den. Här går jag igenom dessa begrepp, bakgrunden och dess betydelse för dig som man idag.

Vad är den sexuella marknaden (SMP)?

Den ekonomiska marknaden handlar främst om utbyte av varor och tjänster. I den sexuella marknaden handlar det också om transaktioner av värde och sex, även om dessa motiv sällan är uttalade. Det kan låta krasst, men om man synar de flesta intersexuella interaktioner lite närmare blir det uppenbart. Ta en sån enkel sak som att en man bjuder en kvinna på en drink i baren.

Mannen betalar mer eller mindre för kvinnans uppmärksamhet, han visar upp att han har köpkraft och att han är redo att ta risker. Om kvinnan tackar nej till drinken betyder det att hon inte är intresserad av vad han har att sälja eller byta. Det kan bero på hans yttre, val av drink, eller säljinformation. Eller bara på att hon redan har en man som erbjuder bättre tjänster.

Vad menas med sexuellt marknadsvärde SMV?

Män och kvinnor har olika kriterier för vad som bestämmer deras värde på den sexuella marknaden. Några av dessa kriterier kan vi påverka genom självförbättring och bra investeringar. Medan andra kriterier får vi via födseln.

SMV för män

Genetisk kvalitet, dvs funktionell fysik, låg fettprocent och mycket muskelmassa. Manliga ansiktsdrag och andra markörer för genetisk duglighet som längd, vikt, hy, hår med mera. Ekonomiska tillgångar, trygg anställning. Med andra ord en bra försörjare. Våldskapital, aggression, potential att skada angripare och beskydda sin kvinna. Och sist men inte minst – Game (läs vad är Game). Sociala färdigheter, humor, dominans och alfaegenskaper.

Mäns SMV ökar i regel desto äldre han blir och når oftast sin höjd någonstans mellan trettiofem och fyrtiofem års ålder, då han bör vara som mest etablerad i karriär och förmågor. Av denna anledning bör män undvika giftermål fram till höjden av sin SMV (tidigast vid trettiofem) och då välja en ung fertil kvinna som kan ge honom många barn.

I sin ungdom bör han fokusera på att etablera sig på den ekonomiska marknaden. Män kan höja sitt SMV genom styrketräning, skapa ekonomisk framgång, lära sig Game och snurra plattor. En man som lyckats ha sex med många kvinnor framstår ofta som mer attraktiv bland övriga kvinnor på grund av pre-selection.

SMV för kvinnor

Fysiologi: ungdom, skönhet och fertilitet. Kvinnors mest fertila ålder är mellan femton till tjugofem. Under denna ålder har kvinnor ett enormt övertag i SMV framförallt i jämförelse med jämnåriga män. När kvinnor närmar sig trettio sjunker deras SMV markant och är obetydligt efter trettiofem, när deras förmåga att bära barn oftast är närmast obefintlig. Övriga faktorer för kvinnors SMV är förmågan att utföra traditionellt kvinnliga uppgifter. Som att sköta ett hem, ta hand om barn och laga mat, uppvisa trohet.

Eftersom kvinnor har ett relativt kort fönster för maximal skönhet och fertilitet är det smartast för dem att kapitalisera på sitt SMV i ung ålder mellan arton och tjugofem. Då bör hon helst använda sitt SMV för att få en man med ett högre SMV än henne och som är minst tio år äldre att binda sig. Därefter kan hon om hon vill, fokusera mer på karriär och utbildning när barnen växt upp.

Kvinnor som har haft sex med många män betraktas oftast med avsmak av andra män (åtminstone för längre förhållanden), eftersom det tyder på att hon har bristande självdisciplin och självrespekt, samt att hon har svårare att knyta an till en man för ett längre förhållande.

Tillgång och efterfrågan – ägg mot spermier

Att spendera pengar på kuk är alltid en dålig investering
– Chris Rock (komiker)


Kvinnors SMV är generellt sett högre än mäns SMV (åtminstone under hennes fertila år). I evolutionära termer kan detta grovt förenklas med att kvinnors reproduktiva system producerar få ägg vilket ökar dess värde, medan mäns reproduktiva system producerar ett överflöd av spermier vilket sänker dess värde. Eller för att citera den svarta komikern Chris Rock ”fitta kostar pengar, kuk är gratis. Kukar är alltid en dålig investering”.

En annan faktor är att en man med lätthet kan impregnera flera kvinnor, medan en kvinna bara kan bära barn åt en man i taget, detta ökar också hennes värde ytterligare. Män har upp till sexton gånger högre testosteron än kvinnor vilket gör honom mer angelägen att söka efter sex. Detta gör automatiskt kvinnor till den som främst väljer sexpartner, vilket ger henne ett sexuellt övertag och högre SMV.

Inflation på sex

I de flesta fungerande länder med en normal nativitet är det en någorlunda jämn fördelning mellan män och kvinnor, med lite fler kvinnor än män. När det blir ett överskott på män, genom massinvandring av män (som i Tyskland och Sverige) eller genom selektiv abort (som i Indien) eller på grund av enbarnspolicy (som i Kina). Då ökar värdet på sex med kvinnor till den grad att det blir inflaton på sex, värdet på sex med kvinnor blir så högt att få män har råd att ”betala” för det.

I ett egalitärt samhälle som Sverige leder detta ofta till att kvinnor får oproportionerligt stor makt. I patriarkala länder som i delar av Mellanöstern, Indien och Kina leder det istället till ökat våld riktade mot såväl andra män som kvinnor i jakt på sex och reproduktion.

Deflation på sex

När det blir ett överskott på tillgängliga kvinnor eller på andra medel för sexuell tillfredställelse, uppstår deflation på sex. Det vill säga, sex blir så billigt att det förlorar sin betydelse. Ofta beror sexuell deflation inte på för stor tillgång till kvinnor, utan på en för stor tillgång till sexuella tjänster, några exempel är: prostituerade, pornografi, sexdockor med mera. Vi kan se effekten av detta i delar av västvärlden och i länder som Japan. I sistnämnda exempel har det gått så långt att regeringen betalar för kampanjer som uppmanar unga japaner till att ha sex och skaffa barn.

Globalisering och den fria sexuella marknaden

På gott och ont har billigare och snabbare kommunikation gjort att världen blivit mer globaliserad. Detta har påverkat den sexuella marknaden lika mycket som den ekonomiska. För både män och kvinnor innebär detta att utbudet av möjliga partners ökat till ofantliga nivåer, främst för kvinnor men även för män. Enligt statistik från dejtingsidor väljer de flesta män och kvinnor främst långsiktiga partners från sin egen etniska grupp, men det ökade utbudet påverkar ändå män och kvinnors uppfattning av SMV.

Ett globalt SMP skapar en skev bild av SMV

En kvinna som är en sexa på attraktionsskalan kan få flera romantiska inviter i månaden i sin lokala kommun, men på sociala medier som Instagram kan hon få tusentals inviter från utsvultna betas över hela världen. Detta skapar en falsk bild av att hon är åtrådd av tusentals män, när det i själva verket främst handlar om lågstatusmän som skickar meddelanden till allt med ett par bröst i hopp om sexuell bekräftelse.

Men om en kvinna tror att hon har tusentals män som uppvaktar henne, kommer givetvis hennes krav på åtkomliga män nå orealistiska nivåer. Detta gäller givetvis män också till viss del, men eftersom männen söker och kvinnan väljer, kan män aldrig få lika mycket respons som kvinnor i den globala sexuella marknaden.

Ett lågt SMV kan kompenseras av en global marknad genom ekonomisk disparans

En överviktig svensk kvinna som passerat sina bästa år och insett att hon inte kan få en äldre välbärgad man i sitt eget land, kan trösta sig med en fattig toyboy från Gambia som är redo att tillfredsställa en blåval om det ger honom uppehållstillstånd. En svensk medelålders man som varken har Game, utseende eller status kan få en ung och undergiven traditionell kvinna från Thailand, på samma premisser som tidigare nämnda man från Gambia.

Paretoprincipen i sex

Paretoprincipen även kallad 80/20 regeln, stammar från nationalekonomen Vilfredo Pareto som la märke till att tjugo procent av den italienska befolkningen ägde åttio procent av all egendom i landet. Utifrån denna observation har denna princip generaliserats och applicerats på flera andra områden. Inom Manosfären har vi noterat att runt tjugo (men troligtvis mindre) procent av männen är alfa i någon grad, och att åttio procent av män är beta.

Eftersom kvinnor föredrar alfamän, framförallt för sex och reproduktion, innebär detta att en minoritet av män har tillgång till sex med en majoritet av kvinnor. Det förklarar den för många märkliga paradoxen att de flesta kvinnor har många fler sexpartners än män genom livet, trots att de utgör hälften av befolkningen.

Dreadgame – rädslan för möjlighetskostnad

Många män förundras över hur en kvinna ofta kan tvinga en man att vänta flera veckor på att ha sex med henne, medan hon kan ha sex med en annan man samma kväll dom möts, i en toalett på baren de träffades i. Detta beror på att när en kvinna träffar en man som är beta, men även en möjlig försörjare (se betabux alfafux i terminologi). Då vill hon låta honom vänta på sex så att han blir mer investerad i deras relation för ett långvarigt förhållande.

Men när en kvinna träffar en attraktiv alfa (en minoritet av män) som inte är investerad i henne, känner hon fruktan (Dread) för att missa chansen att ha sex med honom och en eventuell avkomma som resultat. Denna sexuella strategi hos kvinnor är oftast inte medveten, utan något som sitter i deras bakhjärna, och härstammar från vår evolutionära utveckling som människor. Denna teori brukar även kallas ”Sexy babies” och går ut på att en attraktiv man troligtvis producerar attraktiva barn som i sin tur får lättare att föra vidare sina gener.

Reglerna för den gamla sexuella marknaden – boomer-generationen

Den gamla sexuella marknaden är den som dominerade i Sverige och stora delar av västvärlden i hundratals år fram till slutet av sextiotalet. Den dominerar fortfarande i nästan alla länder utanför västvärlden, och även i konservativa delar av Sydeuropa och i Öststaterna. Den gamla marknaden byggde på monogama förhållanden som oftast varade livet ut. Förutsättningen var att både män och kvinnor fick avstå jakten på flera sexuella partners till förmån för en partner.

Detta system upprätthölls genom en samverkan mellan kyrkan och staten, och en skamkultur mot de män och kvinnor som bröt mot normerna. För mer om hur och varför detta system bröts upp läs ”de sexuella utopiernas makt . De gamla reglerna var:

 • Giftermål bygger på att han erbjuder trygghet och försörjning, hon erbjuder barn och omvårdnad. Om paret skiljs är därför mannen skyldig att försörja henne och deras gemensamma barn.
 • Män avstår från sitt sexuella imperativ att ha sex med flera olika kvinnor. Och kvinnor avstår från sitt sexuella imperativ att sträva efter hypergami ”alphafuxbetabux”.
 • Eftersom män är fysiskt och ekonomiskt starkare än kvinnor strävar män efter gentleman-idealet; öppna dörrar för kvinnor, betala för drinkar, aldrig höja rösten mot en kvinna och så vidare. Kvinnor är återhållsamma med att uppvisa sin sexualitet för att inte förleda män till att ge dom saker i hopp om att få sex.
 • Det fanns en skamkultur som höll män ifrån att försöka förföra kvinnor utan att uppvakta dem seriöst. Och skam mot kvinnor som hoppade från partner till partner i jakt på en man med högre SMV.
 • Eftersom SMP byggde på monogami fanns det nästan alltid en kvinna för varje man, och en man för varje kvinna. Om en kvinna inte kunde få en man med högt SMV fick hon slå sig ned med en man med samma värde som henne själv. Och även en alfa med högt SMV fick nöja sig med en kvinna av bra kvalitet.
 • Då män var huvudförsörjare och kvinnor sågs som det svagare könet, var det en bra ide för män att uppvakta kvinnor med blommor, presenter och genom att lyfta fram sin potential som försörjare och genom att vara ”en snäll kille” (läs No More Mr Niceguy).

Reglerna i den nya sexuella marknaden – millenials

Den nya sexuella marknaden som började ta form i slutet av sextiotalet och nått sin kulmen under tvåtusentalet dominerar nu i stora delar av västvärlden, och Sverige har gått i fronten för etablerandet av utbredd misandri, feminism och matriarkal makt. Den nya marknaden bygger mer eller mindre på att kvinnor vill äta kakan och behålla den. Behålla förmånerna med den gamla marknaden och avvisa sina gamla plikter.

Detta upprätthålls genom en historia skapad av feminister om att kvinnor varit förtryckta i tusentals år av ett illasinnat patriarkat till förmån för män (läs jakten på patriarkatet). Män måste därför kompensera för patriarkatets synder genom att ge kvinnor mer makt och inflytande i ”jämställdhetens namn” (läs män mot jämställdhet). De nya reglerna är:

 • Giftermål bygger fortfarande på att mannen är huvudförsörjaren, men att kvinnor samtidigt ska jobba och tjäna egna pengar. Samtidigt som mannen uppfyller alla sina traditionella manliga plikter ska han också ta minst hälften av kvinnans traditionella uppgifter, som att sköta hem och ta hand om barn. Ifall paret skiljer sig är han skyldig att ge henne hälften av sina tillgångar och betala underhåll, samtidigt som hon fortsätter att tjäna sina egna pengar. Vid vårdnadstvister vinner kvinnorna vårdnaden i 90% av fallen.
 • Män som ligger omkring skambeläggs för att ”de inte vill växa upp och ta ansvar”, kvinnor som ligger runt hyllas för att hon ”utforskar sin sexualitet” och ”tar makten över sitt sexliv”. Äldre etablerade män som letar efter en ung fertil kvinna är ”gubbsjuk” medan en äldre kvinna som ligger med yngre män hyllas för sitt ”mod” och ”normbrytning”.
 • Kvinnor lyfts fram som lika kapabla och starka som män i alla avseenden, samtidigt som de lyfts fram som eviga offer för mäns våld, sexlust och chauvinism. Praktiska exempel på detta är när försvaret sänker kraven på styrka så att kvinnor ska kunna göra militärtjänst. Samtidigt som man lyfter fram kvinnor som känner sig kränkta för att män sitter med särade ben på bussen som trovärdiga offer. Läs ä.
 • I den nya sexuella marknaden gäller Paretoprincipen som jag nämnde tidigare. Detta innebär att kvinnor hellre delar på an högvärdig alfa än att nöja sig med en beta. Kvinnor har även möjligheten att skaffa barn med en alfa och därefter slå sig ned med en törstig beta som försörjer henne och hennes avkomma.
 • Kvinnor har fler sexpartners än män. Detta är också en konsekvens av Paretoprincipen men även av att vi avskaffat skamkulturen som hindrade kvinnor från att sträva efter hypergami. De flesta kvinnor har haft över tio sexpartners innan de fyller tjugo. Varför spelar detta roll, därför att undersökningar visar att desto fler sexpartners en kvinna har, desto mindre är hennes chans att kunna knyta an till en man. Efter tio sexpartners är chansen minimal. Läs även https://www.yahoo.com/lifestyle/told-boyfriend-many-people-d-130100929.html
 • I den nya sexuella marknaden är män fortfarande huvudförsörjare, men kvinnor kan välja mellan att tjäna sina egna pengar eller att låta en man försörja henne (eller både och). I denna marknad är det inte fördelaktigt för män att försöka attrahera kvinnor genom att uppvisa sin potential som försörjare eller genom att vara en snäll kille. När det kommer till sex letar kvinnor främst efter alfaegenskaper, äventyr och en maskulin fysik. I andra hand letar dom efter en man med ekonomisk potential, om det är nödvändigt.

Vad är viktigast för män idag att förstå om SMP och SMV?

Det viktigaste som de flesta män inte verkar ha förstått är skillnaderna mellan den gamla och den nya sexuella marknaden. Många män beter sig fortfarande som att reglerna för SMP är desamma som de var på femtiotalet. Män som jobbar hårt och försöker lyfta fram sig själva som snälla killar är dem som hamnar sist i sexuella interaktioner (läs varför kvinnor älskar skitstövlar). Det näst viktigaste män måste förstå är att giftermål nästan alltid är en förlustaffär för en män, och en vinstaffär för kvinnor. Hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa och kvinnan vinner oftast både huset och barnen.

Den tredje viktigaste lärdomen från denna artikel handlar om hur män bygger ett starkt SMV, när män bör kapitalisera på sitt SMV i sökandet efter en partner, och i hur de utvärderar kvinnors SMV. De flesta män sätter sig aldrig in i den ekonomiska marknaden, vilket gör att män med ekonomiskt IQ (läs Rich dad poor dad) har ett enormt försprång. Samma sak gäller den sexuella marknaden. För den som vill gå ännu djupare in i dessa frågor rekommenderar jag följande läsning:

Gendernomics av Black Label Logic
The rational male bok 1&2 (recension)
No more Mr Nice Guy av Dr Robert Glover (recension)
De sexuella utopiernas makt av Roger F Devlin (recension)
Män är från Mars kvinnor är från Venus av John Gray