Många män i olika kulturer har noterat att deras kvinnor ofta föredrar män från främmande kulturer. Men vad beror detta på? Och hur bör vi som män förhålla oss till det?

Disclaimer: detta är ett kontroversiellt ämne så jag vill klargöra två saker.

1. Jag påstår inte att alla kvinnor är illojala mot stammen. Män begår fler våldtäkter än kvinnor, men det är en minoritet av män som våldtar.

2. Detta är inte ett försök att klandra kvinnor för deras inneboende tendenser, som jag tar upp i artikeln har detta ett livsviktigt evolutionärt syfte.

Vad är krigsbrudar-dynamiken?

Genom större delen av vår mänskliga historia har vi levt i stammar som krigar mot varandra i kamp om territorier, resurser och inte minst – kvinnor. Det var mer en regel än undantag att när en stam erövrade en annan, dödade inkräktarna männen och tog kvinnorna som slavar och älskare.

För kvinnorna i den erövrade stammen fanns det oftast bara ett val för att överleva (och för deras barn), och det var att underkasta sig erövrarna. Enligt flera evolutionära psykologer ledde detta till att kvinnor utvecklade en inneboende solipsism för att trygga sin egen överlevnad i en värld som är farligare för kvinnor än män.

Solipsism för överlevnad

Idag behöver kvinnor i fredliga och trygga länder inte denna överlevnadsstrategi på samma sätt som förr. Men precis som de flesta män har en instinkt för att beskydda och försörja sina kvinnor, fast det inte är lika nödvändigt i vårt samhälle, försvinner inte evolutionära instinkter som utvecklats i tiotusentals år över en natt.

Inte unikt för någon särskild kultur

Det är intressant att när jag läser artiklar av män i olika kulturer som skriver om sexuell dynamik, är dom ofta övertygade om att just deras kvinnor är mindre lojala än andra mot sin egen stam eller etnicitet. Ett känt exempel är hur många kvinnor i länder ockuperade av nazisterna under andra världskriget inledde affärer med tyska soldater.

I Japan är det känt att många japanska kvinnor föredrar vita västerländska män framför japanska män. I skandinaviska länder är många nordiska kvinnor fascinerade av män från Mellanöstern. När jag bodde i Italien märkte jag att mitt nordiska utseende var en klar fördel.

Främmande sjöfarare med friskt blod och världsvana

En del forskare menar också att kvinnor är attraherade av män som kommer från ett fjärran land eftersom dom bär på gener som kan ge deras barn mer genetisk variation (åtminstone i ett mindre samhälle) som skyddar barnen mot diverse sjukdomar.

Män på resande fot är även ofta mer världsvana vilket signalerar benägenhet för risktagande och kompetens, två egenskaper som är väldigt attraktiva för kvinnor av naturliga skäl. Det finns en annan biologisk orsak till varför kvinnor oftast bryr sig mindre om ifall deras barn är resultatet med en man från en annan stam.

Kvinnor bryr sig mindre om vem barnet liknar

Detta är att barnen oftast liknar fadern mer än modern, vilket är en biologisk mekanism för att fäder ska kunna känna igen sin egen avkomma. Kvinnor vet alltid att barnet de föder är deras eget, om barnet liknar den egna gruppen är ofta inte lika relevant för kvinnan som för mannen.

Utifrån ett perspektiv om ren biologisk överlevnad är det viktigaste för kvinnan (rent instinktivt) att barnet är friskt och livsdugligt, mer än att barnet tillhör ”rätt stam”.

Framförallt satsar kvinnor på vinnarna

Oavsett om det handlar om mongoliska krigare under Djinghis Khans storhetstid, tyska soldater som erövrar frankrike, eller dominanta IS-terrorister i väst, tenderar kvinnor att satsa på de mest dominanta männen. De som upplevs vara erövrare. Det finns ibland även en upphetsning hos vissa kvinnor för transgression, precis som hos många män.

Lite förenklat är det så att mannens strategi för att få en kvinna är att komma först i mål, medan för kvinnor handlar det om att vänta vid målet och ha sex med vinnaren.

Det handlar inte om vilken stams män som är mest moraliskt eller teknologiskt utvecklade

Som i exemplet med tyskarnas ockupation av Frankrike, valde knappast de flesta franska kvinnor tyska soldater för att de var mer moraliska än franska män. För kvinnor handlar det instinktivt om att välja vinnarna, oavsett vilka metoder dom använder.

I en studie från Norge som tas upp i boken ”De sexuella utopiernas makt” visade det sig att norska kvinnor ofta faller för muslimska män i gäng som begår övergrepp mot norrmän. Mer specifikt var dom attraherade av muslimernas dominanta beteende.

Slutsats – var dominant eller förlora din kvinna

Oavsett om det handlar om männen i en kultur, i en stam eller bara för den enskilde mannen att få kvinnan att stanna, är det upp till männen/mannen att kämpa för det. Det är ingen idé att vara arg på kvinnor för att de följer sina instinkter, även om de ofta är missriktade eller innebär illojalitet, det är deras biologiska imperativ.

En annan läxa från detta för män, är att aldrig förlita sig för mycket på kvinnors lojalitet mot vare sig stammen eller dem själva. Det innebär givetvis inte att du aldrig kan lita på kvinnor, men framförallt vad gäller värnandet av gränser och resurser, är de ofta tryggare i manliga händer.

Länkar:

De sexuella utopiernas makt

Se upp för kvinnors sexuella strategier