Det sägs att den som du ger fingret ofta tar hela handen. Det är framförallt sant vad gäller barn, men gäller även i arbetslivet och i ditt förhållande. Om du inte bevakar dina gränser kommer de att flyttas, och den riktningen sker till din nackdel. Du tappar frame.

Frame skapas utifrån utövandet av dygder

Livet är, oavsett vad du tycker om det, ett strategispel. Den som spelar det väl kommer att kunna bibehålla sina positioner, och till och med vinna territorium. Hur bra du är på att spela avgörs av en rad olika faktorer, som hur trovärdig du är, hur envis du är och hur aggressiv du är.

Trovärdigheten kommer från dels pokerface och andra tricks, men mycket kommer via mästerskap, det område du är kung på. I skapandet av frame är alla de fyra manliga dygderna med och påverkar., vilket innebär att du konstant behöver hålla fanan högt på fyra olika håll. Genom att vara restriktiv, tydlig med dina krav och intolerant skapas respekt för dig och du får vara mer ifred. Inte alla orkar förhandla med den oresonlige.

När din intolerans blir testad

”Kan du jobba över ikväll också?”, ”Kan jag sova över hos min killkompis? Vi ska ju bara kolla på film.”, ”Pappa, kan jag få godis fast det är tisdag?”. Dagligen kommer utmaningarna till oss, och det är upp till oss om vi har kraften och uthålligheten att undvika undantag i regelverket. För egen del har det varit något av en dragkamp med barnen och i kärlekslivet, men även i arbetslivet har utmaningarna duggat tätt.

Exempel 1: Kampen mot barnen

När jag skiljde mig från min dåvarande fru bestämde jag mig för att ta chansen och bli en pappa som sätter tydligare gränser (jämfört med innan). Det var ett ståhej om allt ifrån sovtider till godis och internet till en början. Varannan vecka, då jag har barnen, drabbade vi samman i olika små konflikter. Självklart var barnen även påverkade av skilsmässan i sig, men det blev absolut en reaktion på nya strängare pappa. Tre år senare är det väldigt få konflikter (förutom mellan syskonen)

Exempel 2: Kampen mot kvinnor

Jag och flera jag har pratat med har haft samma sorts utmaning: nämligen att få stopp på flödet av sliskiga meddelanden från törstiga betas till våra damers inkorgar. Den kampen kan bitvis vara tröttsam, framförallt då att ”sätta ner foten” i ett förhållande idag är något utöver det normala. Vi lär oss att kvinnor måste få göra som de vill. Men det måste de inte. Du bestämmer själv vad du vill gå med på, och du måste vara tydlig med var gränsen går. Och fall inte till föga för gaslightning-tekniker och annat.

Exempel 3: Intolerans på jobbet

På ett nytt jobb är det viktigt att du inte är för välvillig och hjälpsam. Det går snabbt att ge bort ”frivilliga” uppdrag till den nya killen, och rätt som det är sitter du där på kvällstid och gör sådant som inte hör till ditt ordinarie jobb. Om du inte står på dig med dina ambitioner eller din löneförhöjning kommer du att stanna där du är. Rätt som det är kommer en ny person in i organisationen, tar för sig och hamnar där du egentligen ville vara (men var för feg och konflikträdd för att säga till).

Intolerans och orubblighet klarar testet

Vad du behöver göra i alla tester/shit tests av den här typen är:

  1. Var extremt tydlig med vad som gäller, vad du vill och vad du kräver. Berätta även vad som händer om den andra parten inte respekterar och följer detta. Slut ett avtal som det kostar att bryta mot.
  2. När någon försöker förhandla bort det ni kommit överens om, påminn ständigt om avtalet. Var löjligt rigid och oresonlig, och visa att du menar allvar.
    Du kommer att bli irriterad inledningsvis, då det är ett förbålt testande fram och tillbaka. Även vuxna människor testar gränser, och vill se om det du sagt verkligen gäller eller om det är tomma ord. Stå på dig. Gör exakt som du har sagt. Med tiden ger folk upp, och du klarar testet. Nu kommer det allt färre prövningar.

Se upp för att prata för mycket

”Nästa gång…”, ”Du får en chans till…” och liknande gör bara så att den andra parten ser att du är en man som pratar men inte skrider till handling. Det allra bästa är därför att demonstrera istället för att proklamera. Håll tyst och visa att du menar allvar. Ge inte en massa chanser.

Den som tycker att du är en man av värde kommer att skärpa sig för att få ha dig kvar i sitt liv. Ingen glömmer något viktigt, och därför kommer alla ”oj, jag mindes inte att vi bestämde det” att tyda på endera att personen ljuger, eller att du helt enkelt är så oviktig att den andra parten glömde på riktigt. Visa att du är viktig, och inte är någon som den andra vill gå miste om. Visa frame. Var en man av värde.