Genom att sätta dina gränser mot andra människor på ett självsäkert sätt, slipper du ta i så mycket. Genom detta trygga och säkra agerande använder du mindre energi, och människorna runt dig känner sig tryggare.

Kommer du ihåg scenen i första Sagan om ringen-filmen, där Gandalf slår ner sin stav i marken mot balrogen (en eld-demon) och ropar ”You shall not pass!”? Där kan man prata om att sätta en gräns på ett väldigt kraftfullt sätt. En gräns som balrogen för övrigt struntar blankt i.

Detta med att säga stopp så kraftfullt att du nästan storknar, drar naturligtvis mycket energi. Därför är det vettigare att sätta gränser mer lågmält, och samtidigt uppnå önskat resultat.

Lyssnar folk om du sätter mjukare gränser?

Faktum är att den som för ett helsikes liv för att få andra personer att lämna honom i fred, ger ett osäkert och överdrivet intryck. En man med pondus och auktoritet behöver inte skrika sig hes för att bli tagen på allvar. Om du tänker på en man som andra lyssnar på och följer, vem tänker du på då? Är det en person som skriker och viftar för att bli respekterad och lyssnad på? Skulle inte tro det.

Hur sätts då dessa gränser?

Som i många andra sammanhang handlar gränssättning om att säga tydligt vad du vill ha. Tala om vad du förväntar dig vad gäller hur du vill bli kommunicerad med, behandlad och vad du förväntar dig av den andra parten. Därefter behöver du inte göra något mer.

Om du blir ifrågasatt eller om den andra parten inte respekterar dina önskemål, hänvisa till det som tidigare sagts. Ge sedan en lösning på den situation som nu uppkommit, men ändra inte din egen planering för att tillmötesgå den andra parten. Se till så att du visar dig lyhörd, men låt den andra personen få smaka på en negativ konsekvens av sitt respektlösa beteende.

Uppfostra andra till din kommunikation

Som jag brukar säga, är kommunikation en fråga om att uppfostra andra. Du ska inte kuva och trycka ner dem, utan vara tydlig med hur du vill jobba. Du bör vara tålmodig med andra personer i detta, då det kan råda viss tröghet vad gäller förändrade beteenden. Själv ser jag först nu, fem år senare, hur personer på jobbet undviker att överträda gränser som jag tjatat om i åratal. ”Det är ingen idé att ha dålig framförhållning med Dan”.

Det är ett frustrerande arbete som tar lång tid, och andra människor kommer att försöka överträda dina gränser gång på gång. Genom att vara tålmodig och undvika att brusa upp kommer du att lyckas i längden.