En iakttagelse jag gjort är hur både män och kvinnor kämpar med att hitta vänner av värde. En stor del av problemet tänker jag mig att beror på omognad, att män är pojkar och kvinnor är flickor. Vi behöver vänskap med människor som har växt upp mentalt.

Sex som överbryggande effekt

Kärleksrelationer är en utmaning i sig att få att fungera, och de kan åtminstone temporärt överbryggas med sex. Om våra personligheter inte synkar, kan detta bortses från efter ett glas vin. Eller strunta i vinet förresten. Det sexuella begäret bär på en stark kraft, som syftar till att skapa samhörighet för artens överlevnad. Inga konstigheter för någon.

Sex kräver inte konversation, och för ganska många människor räcker det med ett attraktivt yttre för att få temperaturen att stiga. Detta fungerar temporärt. För den som söker något mer långsiktigt behöver även personlighet och andra faktorer fungera, så att en nödvändig vänskap kan utvecklas vid sidan av den fysiska attraktionen.

Svårigheten i att få en vänskap att fungera

I vänskapsrelationer finns inte den sexuella startraketen med i bilden. Jag skulle spontant säga att det kan vara svårare att få en vänskapsrelation att fungera jämfört med en kärleksrelation av just denna anledning. Detta då det krävs så mycket för en givande relation, inte minst för oss män som jobbat mycket med oss själva.

Personligen upplever jag ofta att män är mer som pojkar. Dessa pojkmäns intressen cirkulerar kring nöjen, konsumtion och kanske ironiserande över andra människor. Eller så är de helt enkelt på en nivå där ingen utveckling skett på det personliga planet, då de sett sig som fullärda och perfekta. Ödmjukheten i sin egen okunskap är något som utmärker män värda att umgås med.

Kvinnor har samma problem som män

När jag diskuterat detta med kvinnor har vi ofta haft en samsyn. De söker efter de män jag vill ha som vänner, för att de vill ha dem som partners, makar, fäder. ”Jag vill ha en riktig man, ingen pojke som spelar TV-spel hela dagarna” är ett av många exempel på sådant kvinnor sagt till mig. Det är ett kvitto på hur det arbete vi gör med Maskulint.se gynnar såväl män som kvinnor.

Något mer förvånande uttrycker kvinnor samma sorts problem med vänskap som vi män gör. De vill ha riktiga kvinnor som vänner, inte omogna flickor/tjejer. Värt att begrunda varför det är på detta vis, att det finns så många pojkmän och tjejkvinnor där ute.

Så har vi bidragit

Vi skapade vår community Maskulint Utbyte i syfte att sammanföra män med ambitioner att växa, för att öka chanserna till mogen vänskap mellan men. Och med mogen menar jag mentalt mogen. I skrivande stund är det över 100 medlemmar i denna grupp, och diskussionerna håller en hög nivå generellt.

Hur ser din vänskapskrets ut?

Har du inventerat din egen bekantskapskrets på sista tiden? Om inte, fundera över varför du umgås med de personer du har i din vänskap. Är de i brist på annat, eller har de ett reellt värde för dig?

Hur blir pojkar män?

Vi blir som vi umgås, brukar man säga. Om en pojkman umgås med andra pojkmän, kommer han att vara kvar i sin gemenskap av TV-spel och fotboll. Men om du tar med honom i din gemenskap kanske han ändrar sig och hittar andra ideal. Kom bara ihåg att vi kan leda åsnan till vattnet, men inte få den att dricka. Visa välvilja och ge honom en chans, men bli inte förbittrad om han vill tillbaka till sitt TV-spelande.