Posts Tagged

personlig utveckling

Andlig och mental utveckling

Den som söker efter möjligheter till ett bättre liv, och att uppnå sina mål, kommer att göra detta. Rätt inställning+handling ger framgång.

Read More
#5amclubmedernst
Andlig och mental utveckling

“Fördelarna med 5amclub är den enskilt viktigaste lärdomen hittills i mitt liv”. Läs varför Ernst är så lyrisk över att gå upp i svinottan.

Read More
Frukta inte platåerna
Fysisk utveckling

Vi hamnar ofta i platåer i vår träning, karriär och mycket annat – men är det något negativt? Och hur går vi vidare?

Read More
Skapa ett kluster av förändringar
Andlig och mental utveckling

Det är många små förändringar över tid som sakta men säkert formar självkänsla – inte stora förändringar och segrar. Skapa ett kluster idag.

Read More
Spara energi genom att ha färre åsikter
Andlig och mental utveckling

Energioptimering går ut på att spara energi på oviktiga ting, för att användas till viktiga ting. Ett slöseri med energi är onödigt känslomässigt engagemang, som kommer från onödiga åsikter. Vi har tidigare berättat om att begränsa antalet val per dag, för att spara energi. Åsikter och känslomässigt engagemang är även

Read More
Andlig och mental utveckling

Självkänsla är något som skapas under en lång tid, genom att du flyttar fram dina positioner på en rad olika områden. Så här kan du börja.

Read More
Inner VS outer Game
Röda pillret & Game

Yttre game handlar om att förföra kvinnor, medan inre game handlar om långsiktig inre utveckling av din personlighet. Båda är nödvändiga.

Read More
Erkänn problemet för att ta dig vidare
Andlig och mental utveckling

Det första steget ur en, till synes, olöslig situation är ofta att erkänna ditt problem. Fullt möjligt är också att du behöver be om hjälp.

Read More
Vad händer efter 14 års personlig utveckling?
Andlig och mental utveckling

Vad händer efter 14 års medveten personlig utveckling? Här är en reflektion av Dan Forslund, kring vad som hände sen.

Read More
Undgå att vara en påse i vinden
Andlig och mental utveckling

En stor del av poängen med självkontroll är att inte låta andra människor få kontroll över dig. Så här undgår du deras makt över dig.

Read More