Posts Tagged

samhällsfrågor

Vi behöver mera mansplaining
Relationer

Mansplaining är ett ord från feminister, med egentligt syfte att begränsa mäns inflytande. Läs hur denna term användas till något positivt.

Read More
Misstaget många framgångsrika alfamän begår
Relationer

För alfamän utan samvete är detta en bra tid att leva i – men de begår ofta ett misstag alla män bör undvika.

Read More
Manliga hingstar och kvinnliga slampor - varför detta hyckleri?
Röda pillret

Varför får män råd för att ”ligga runt” samtidigt som det ges varningar för promiskuösa kvinnor? Läs förklaringen här.

Read More
Vikten av att skapa stammar - men hur sker det realistiskt?
Relationer

Hur skapas en stam i praktiken? Se denna artikel som en inbjudan till diskussion och en utsträckt hand till likasinnade.

Read More
Åtta lögner vårt samhälle förmedlar till pojkar och män
Om manlighet

Vad ger dagens samhälle för budskap till våra män idag? Om dom själva, världen och deras plats i den? Vilka blir följderna?

Read More
Jag är för individualistisk för en stam eller brödraskap
Relationer

Vad innebär det att ingå i en stam eller ett brödraskap? Måste du ge upp din individuella frihet och identitet? Här är vår respons.

Read More
Experimentet med mössutopin - är vi på väg mot vår undergång?
Allmänt

Kan experiment på möss under 50-talet förklara många av våra problem under 2020? Och vad har detta med manlighet att göra?

Read More
Vad är mansrollen? Dina plikter som man
Om manlighet

Vad förväntas av dig som man? Vad måste du leva upp till för att du ska kunna uppfattas av dig själv och andra som en genuint maskulin man?

Read More
Ledare och följare - acceptera den mänskliga naturen
Andlig och mental utveckling

Världen består av ledare och följare. Det är ett faktum och något vi behöver acceptera fullt ut, och omfamna.

Read More
Vad är mansnormer? Har normer någon betydelse för maskulina män?
Om manlighet

Manliga normer sägs ligga bakom våld mot kvinnor, psykisk ohälsa bland män och mycket mer. Men finns det någon sanning i detta?

Read More