Att födas är att börja dö. Att bli vad du är, är att alltid vara i processen av att låta det du varit dö, så att du kan bli något annat – Nietzsche

Efter närmare två års inaktivitet på sidan vill jag med denna text först ge en väldigt kort summering för nya läsare av vad http://Maskulint.se har varit, därefter förklara för gamla läsare varför vi varit borta. Slutligen och viktigast av allt vill jag förklara vad vi är nu.

Vad vi har varit – de första stegen

Den gamla sidan var löst inspirerad av vad som klumpigt kallas för Manosfären (inkluderar i princip alla grupper som talar om mäns intressen) och ”röda pillret” (kunskap om sexuell dynamik mellan män och kvinnor) samt personlig utveckling. Dessa var stödkryckor i våra första trevande steg i skapandet av ett internetbaserat brödraskap.

Under åren sedan lanserandet år 2017 har vi:

 • Etablerat oss som en auktoritet i Sverige inom dessa frågor.
 • Fått tiotusentals regelbundna läsare.
 • Blivit uppmärksammande i flera stora medier och kanaler.
 • Byggt en gemenskap av män som vill utvecklas.

Vad hände sedan? Projektet på is

I planerandet av nya hemsidan som skulle lanseras under 2022, började vi känna oss osäkra på hur vi ville gå vidare. Det gamla Maskulint var inte längre representativt för vad vi bakom projektet utvecklats till som individer. Vi hade nått en platå i skrivandet och i kombination med allt fler privata åtaganden med familjer och jobb kände vi oss tvungna att lägga projektet på is. Detta vill vi lämna bakom oss:

 • Polarisering, clickbait och provokationer bara för sakens skull.
 • Reaktioner mot uppenbart provokativt innehåll i media som rör män och manlighet.
 • Försök att ”frälsa” män som ändå inte är intresserade av att utvecklas.
 • Deltagande i den meningslösa könskampen.
 • Försök att nå så många läsare och lyssnare som möjligt.

Vad är vi nu? Att bli vad vi är

Vi hade först tankar på att bara låta hemsidan ligga inaktiv som en resurs för män tills vidare (det kan fortfarande bli så), men sakteligen har framför allt undertecknad känt att det finns mer att säga. För att ge utrymme för möjligheten till skapandet av något nytt måste vi först låta det gamla dö och släppa stödkryckorna jag nämnde inledningsvis.

Den springande punkten i nya Maskulint är att vi vill vara mer trogna mot oss själva och göra vad vi personligen känner för, inte vara uppbundna av gamla idéer om vad andra uppfattar oss som eller att försöka leva upp till någon mall eller förutfattade meningar. Detta vill vi fokusera på nu:

 • skriva, tala och skapa material som vi själva finner intressant (oavsett var det tar oss).
 • Fokusera på att nå färre människor av högre kvalitet (med kunskap, öppenhet, handlingskraft).
 • Färre publiceringar och högre krav på vad vi ger ut.
 • Fler djuplodande och esoteriska förklaringar.

Vad händer nu?

Personligen har jag flera artiklar redo för publicering. Dan har uttryckt intresse för att fortsätta podda och Basse har nya idéer för våra sociala medier, men mer än så vet jag inte. Jag har ingen aning om vad vi kommer utmynna i, om något alls. Och för första gången på länge tycker jag det känns spännande.

Den inre kärnan av män som hjälper varandra att utvecklas kommer alltid att finnas kvar, men för att vi ska kunna producera mer artiklar och poddar utåt för de som följer oss, krävs det ekonomiska medel. För dem som tycker det vi gör är viktigt kommer det förhoppningsvis snart finnas en möjlighet att stötta oss ekonomiskt.

Den nya hemsidan är långtifrån optimal och det kommer ta tid innan den blir det (såvida ingen med rätt erfarenhet vill hjälpa oss med sin tid och resurser). Uppdateringar kommer ske sporadiskt framöver, bästa sättet att följa oss är via vår Twitter.

Väl mött!