De flesta människor i västvärlden är konstant överstimulerade, detta leder hos många till allvarlig stress, ångest och depression (läs mer här). Med mobiler som ringer och avger notiser från meddelanden och från sociala medier, tv-apparater som står på hela tiden när vi är hemma, lysande butiksskyltar, trafikljus, tidningsstånd, trafikbuller, oreda i hemmet, ljudföroreningar och krav på ”multitasking” på jobbet och i hemmet.

Alla dessa saker leder till att moderna människor är konstant på helspänn vilket gör att vi utsöndrar alldeles för mycket adrenalin och stressar bland annat binjurarna. Innan den moderna civilisationen var vi på helspänn när vi jagade (eller blev jagade av) vilda djur, när vi blev angripna av en fiende och så vidare, men större delen av tiden kunde vi vara relativt avkopplade och fokusera på en sak i taget.

Vad kan du göra?

Den kanske viktigaste åtgärden du kan vidta för att minska skadorna av överstimulering är att vistas så mycket i naturen som möjligt (utan påslagen mobiltelefon) njuta av omgivningen och tystnaden, bara tjugo minuter om dagen i naturen har visat ge stora positiva effekter på hälsan. Om du inte lever nära naturen försök dagligen att ta en promenad i en naturskön park, omge dig med äkta växter hemma och meditera till naturljud är några förslag.

Övriga åtgärder du kan vidta är:

– Slå av alla notiser på mobilen och ha dem bara på under ett par timmar om dagen.

– Stäng ute buller från trafiken med hörlurar och lyssna istället på en ljudbok eller avslappnande musik.

– Städa ditt hem (oreda i hemmet skapar oreda i sinnet och orsakar mer stress).

– Titta mindre på tv och sluta slö-surfa på mobilen.

– Undvik multitasking i så stor utsträckning som möjligt, när vi försöker göra fler saker samtidigt minskar kvalitén på det vi gör och våra hjärnor (och nervsystem) blir överbelastade.

– Börja praktisera meditation eller Mindfulness, detta behöver inte hänga ihop med någon andlig eller religiös övertygelse, det finns gott om evidensbaserade meditationsmetoder som har positiva effekter på bland annat blodtryck, kognitiva förmågor och minskar stress.

Fler artiklar i denna serie om moderna hot